19.4.20

Osho E-glasnik april 2020. br. 49


OSHO MONTENEGRO
OSHO®   E - Glasnik
April 2020. broj 49

-Vizija  Novog čovjeka -


Tema: ZDRAVLJE

“Istinsko zdravlje treba da se dogodi negdje unutar vas, unutar vaše subjektivnosti, u vašoj svijesti, zato što svijest ne poznaje rođenje, niti smrt. Ona je vječna.”


Čovjek je vrsta bolesti. Bolest napada čovjeka, ali i on sam je vrsta bolesti. U tome leži njegov problem, u tome je i njegova osobenost: u smislu da je čovjek problematičan, da predstavlja tjeskobu, napetost, bolest, jednu vrstu bolesnog stanja.
Dvije metode se moraju razumjeti u pokušaju da se iscijeli bolest zvana čovjek. Jedna metoda je medicina, a druga je meditacija. Obije su tretman za istu bolest. Bilo bi dobro da shvatimo da medicina tumači svaku bolest u čovjeku zasebno - pojedinačni pristup koji se svodi na analizu. Meditacija razmatra cijelog čovjeka, u cjelini, samu tu bolest. Meditacija tumači samu ličnost čovjeka kao jednu bolest. Medicina ima mišljenje da bolesti napadaju čovjeka a potom nestaju - da je to nešto što je izvan čovjeka. Ali pomalo se i takva tumačenja mijenjaju pa već i zvanična medicina izjavljuje: "Nemojte liječiti bolest, liječite pacijenta." Ovo je jedno veoma bitno stanovište jer se tako naglašava da bolest nije ništa drugo do pogrešan način života koji pacijent vodi. Svaki čovjek se ne razboli na isti način. Bolest ima vlastitu individualnost, svoju ličnost.
Medicina uzima bolest kod čovjeka veoma površno; meditacija zahvata čovjeka veoma duboko. Drugim riječima, može se reći da medicina pokušava da održi spoljašnje zdravlje pacijenta; meditacija nastoji da unutarnje biće čovjeka održava zdravim. Nauka o meditaciji ne može biti kompletna bez medicine, niti medicinska nauka može biti cjelishodna bez meditacije; svaki čovjek predstavlja sintezu tijela i duše.
Osho 
Izvod iz predavanja na Medicinskom fakultetu
Ahmedabad 1970.

CJELOVITO ZDRAVLJE
Zdravlje nije samo fizički fenomen. To je samo jedna od njegovih dimenzija, i jedna od površnih dimenzija zato što tijelo umire – zdravo ili nezdravo, ono je privremeno. Istinsko zdravlje treba da se dogodi negdje unutar vas, unutar vaše subjektivnosti, u vašoj svijesti, zato što svijest ne poznaje rođenje, niti smrt. Ona je vječna.
Biti zdrav znači: prvo, biti budan; drugo, biti harmoničan; treće, biti ekstatičan; i četvrto, biti osjećajan.
Ako se te četiri stvari ispune, osoba je cjelovito zdrava. To vas može učiniti svjesnijim jer su sve meditacione tehnike metode da vas učine svjesni, sredstva da vas izvuku iz vašeg metafizičkog sna. A plesanje, pjevanje i veselje vas može učiniti harmoničnijim.
Postoje trenuci kada plesač nestane i kada samo ples ostane. U tim rijetkim trenucima osoba osjeti harmoniju. Kada se pjevač sasvim zaboravi, i kada samo pjesma ostane, kada ne djeluje nijedan centar već samo pjesama, kada ne postoji centar kao “JA” – kada je to JA sasvim odsutno i kada ste u protoku, ta svijest koja teče je harmonija.
Biti budan i harmoničan stvara mogućnost da se ekstaza dogodi. Ekstaza znači najviša radost, neopisiva; nijedna riječ nije dovoljna da iskaže bilo što o tome. A kada osoba dospije do ekstaze, kada osoba spozna najviši vrh radosti, milosrdna osjećajnost dolazi kao rezultat.
Kada imate takvu radost, vi poželite da je podijelite; vi ne možete izbjeći to davanje, davanje je neizbježno. To je logična posljedica posjedovanja. Ono počinje da se preliva; vi ne treba ništa da radite. To se počinje događati samo od sebe.
To četvoro su četiri stuba unutrašnjeg zdravlja. Dosegnite to! To je naše urođeno pravo; mi samo treba da to zatražimo.
Osho - Don’t be upset by sutras

TERAPIJA
NAPETOST I OPUŠTANJE

Prvobitno ishodište svih napetosti je locirano u iščekivanju. Pojedinac uvijek pokušava da bude neko: niko nije zadovoljan sa sobom onakvim kakav je. Biće nije prihvatano onakvo kakvo jeste, ono je uvijek odbacivano a nešto drugo je prihvatano kao ideal. Zato je korijen napetosti raskol bića između onoga što ste vi i onoga što težite da budete. Vi težite da postanete neko. Napetost znači da nijeste saglasni sa onim što ste i da nastojite da budete neko ko nijeste. Napetost se stvara između to dvoje. Ono što vi žudite da postanete je nebitno, irelevantno. Ako težite da budete bogati, slavni, moćni; ili ako želite da postignete oslobođenje, da budete slobodni, božanski, besmrni, da ostvarite spasenje, mokshu, i tada će napetost biti prisutna.
Bilo što da težite da ostvarite u budućnosti, što je protivno vama onakvima kakvi ste, stvoriće samo nove napetosti. Što je ideal teže ostvariv, to će još više napetosti biti prisutno. Zato su osobe koje su sklone materijalizmu manje napete od onih koje teže religioznosti; to je usled toga što religiozne osobe žude za nemogućim, za nečim što je previše daleko. Udaljenost je tako velika da samo velika napetost može ispuniti taj jaz. Egzistencija nije napeta. Napetost proističe iz nekih hipotetičnih, neegzistencijalnih razloga. U sadašnjosti nema napetosti; napetost je uvijek usmjerena ka budućnosti. Ona proističe iz zamišljana. Vi možete zamisliti sebe kao nešto što nijeste. To što ste zamislili će vam proizvesti napetost. Osobe koje su sklone umišljanju, maštanjima, su veoma napete. Tako će mašta postati destruktivna. Mašta može biti i konstruktivna, kreativna. Ako je sav vaš potencijal usmjeren na sadašnjost, na ovaj trenutak, a ne na budućnost, tada možete početi da gledate na svoju egzistenciju kao na poeziju. Tada vaša imaginacija neće proizvoditi težnju: biće korištena za život. Takav život u sadašnjosti je lišen napetosti.
Kada ne živite u mašti, tada vam se sadašnjost daje. Vi se tada možete ispoljiti ili biti u tišini. Ali ta tišina, ovo sada, nije uobičajena mrtva tišina. Ta tišina je, takođe, jedno ispoljavanje sadašnjeg trenutka. Trenutak je veoma dubok tako da se jedino tišinom može izraziti. Čak ni poezija nije adekvatna tome; ni slikarstvo, takođe. Nikakvo ispoljavanje nije moguće. Tišina je jedino moguće izražavanje. Ta tišina nije nešto negativno već, najčešće, to je pozitivno rascvjetavanje. Nešto se rascvjetalo unutar vas, rascvjetao se cvijet tišine, a putem te tišine je izražen sav vaš život.
OSHO Yoga: The Alpha and the Omega, vol 9,


 
MEDITACIJAGLEDAJTE VAŠU GLAVOBOLJU

Kada sljedeći put budete imali glavobolju, pokušajte sa jednom malom meditacionom tehnikom, baš eksperimentalno – potom možete ući u druge bolesti i veće simpotome.
Kada imate glavobolju, uradite mali eksperiment. Sjedite mirno i posmatrajte to, zagledajte se u to – ali ne kao da gledate nekog neprijatelja, ne! Ako budete gledali u to kao u neprijatelja, nećete biti u mogućnosti da to vidite ispravno. Vi ćete to izbjegavati – niko izravno ne gleda u neprijatelja; čovjek to izbjegava, čovjek nastoji da se toga kloni. Pogledajte to kao prijatelja. To je vaš prijatelj; to vam je na usluzi. To kaže: „Nešto je loše – pogledajte to.“ Samo sjedite i zagledajte se u vašu glavobolju bez namjere da to zaustavite, bez želje da to iščezne, bez konflikta, bez borbe, bez neprijateljstva. Samo to gledajte, gledajte što je to.
Posmatrajte, i ako u tome bude neka poruka, glavobolja će vam je dati. To ima neku kodiranu poruku. Ako to smireno gledate bićete iznenađeni. Ako to smireno posmatrate, tri stvari će se dogoditi. Prva, što budete duže to gledali, bol će biti jači. Tada ćete se zapitati: „Kako to može pomoći ako je bolnije?“ To je postalo jače jer ste vi to odbijali. To je bilo prisutno ali ste se vi suzdržavali; vi ste to već potisnuli – čak i bez aspirina ste to potisnuli. Kada zagledate u to, potiskivanje nestane. Glavobolja će dospjeti do svoje prirodne žestine. Tada to čujete bez prigušivanja, nema čepića u vašim ušima.
Prva stvar: to će postati bolno. Ako bude bolno, vi možete biti zadovoljni jer ste ispravno gledali. Ako to ne bude bolno, vi još nijeste to vidjeli: vi to još izbjegavate. Gledajte u to – to postaje bolno. To je prvi pokazatelj da vi to vidite.
Druga stvar će biti da će to postati mnogo određenije; ono se neće ispoljavati na širi prostor. Prvo ćete pomisliti: „Boli me cijela glava.“ Potom ćete uvidjeti da to nije bol u cijeloj glavi, to je samo bol u jedno mjesto. To će biti dobar pokazatelj da treba da gledate još dublje u to. Osjećaj širenja bola je trik – to je način da se to izbjegne. Ako to bude samo na jednom mjestu, to će biti znatno bolnije. Zato stvarate iluziju da vas boli cijela glava. Kada se to proširi po čitavoj glavi onda nije tako snažan bol na jednom mjestu. To su trikovi koje mi igramo.
Zagledajte to, i drugi korak će biti da to postaje sve manje, manje i manje. Trenutak će doći kada će to postati tako malo nalik vrhu od igle – veoma oštro, nevjerovatno oštro, veoma bolno. Vi nikada nijeste osjetili takav bol u glavi; ali koji je ograničen na veoma malom prostoru. Nastavite da to posmatrate.
I zatim treća i najvažnija stvar koja se može dogoditi. Ako budete gledali u to mjesto dok postoji jak bol, i dok je koncentrisan na jednu tačku, vi ćete mnogo puta vidjeti da to iščezava. Kada je vaše zurenje potpuno, bol će nestati. A kada to iščezne, vi ćete imati bljesak spoznaje odakle je to došlo – koji je uzrok. Kada uticaj nestane, vi ćete biti uzrok. To se događalo mnogo puta. To će ponovo biti prisutno. Vaše poniranje nije više tako budno, tako koncentrisano, tako obazrivo – to će se povratiti. Kada je vaše zurenje zaista duboko, to će nestati; a kada to nestane, iza toga će biti sakriven uzrok. Vi ćete biti iznenađeni: vaš um je spreman da razotkrije koji je uzrok.
Tu može biti hiljadu i jedan uzrok. Isti alarm je dat jer je alarmni sistem jednostavan. U vašem tijelu ne postoji mnogo alarmnih sistema. Za različite uzroke je dat isti alarm. Vi ćete naknadno biti ljuti ali to nijeste pokazali. Iznenda, nalik otkriću, to bi se ukazalo. Vi biste vidjeli sav svoj gnjev koji ste nosili nalik čiru unutar vas. Tada je toga previše, i taj gnjev želi da se oslobodi. On treba katarzu. Izbacite to kroz katarzu! – Odmah ćete uočiti da je glavobolja nestala. Tada neće biti potrebe za aspirine, neće biti potrebe za bilo kakvo liječenje.

OSHO The Orange Book


OSHO ARTPogledajte Pikasove slike. On je veliki slikar, ali samo subjektivan umjetnik. Gledajući njegova platna, vi ćete početi da se osjećate bolesno, vrtoglavo, nešto će se poremetiti u vašem umu. Vi ne možete dugo gledati Pikasove slike. Vi ćete poželjeti da pobjegnete jer to slikarstvo ne dolazi od smirenog bića. To je došlo iz haosa. To je proizvod noćnih mora. Ali devedeset devet procenata umjetnosti pripada toj kategoriji.“HAIKU
 

*
Buson zapisa:

MORE U PROLJEĆE,
PO ČITAV DAN SE DIŽE I SPUŠTA.
DA, DIŽE I SPUŠTA.

Vi ovo treba ponovo da vizualizujete. More u proljeće, po čitav dan se diže i spušta. Da, diže i spušta.
On kaže, najviša istina vašeg bića je: “Vi se uzdižete, ali se ne uzdignete do najvišeg vrha odakle više nema padanja. Vi se malo uzdignete, i ponovo padnete. A onda ponovo čujete nekog drugog majstora, i uzdignete se malo više, i ponovo padnete.
Dok se ne uzdignete do najvišeg vrha, do vrhunca odakle više nema povratka, vi samo radite uzaludne vježbe nalik talasima na okeanu: dizanje i spuštanje, dizanje i spuštanje do vječnosti. Kada ćete prestati sa time? Kada ćete se izdići, izdići i izdići do mjesta gdje više nema ponovnog pada?”
To ja nazivam buddhastvo. To ja nazivam probuđeno biće.


*


VIDEO

PSIHOLOZI NE ZNAJU NIŠTA O SEBI
MAJSTOROV SMIJEH

Morin O'Murfi je primila pismo od svog sina Patrika.
"U koledžu u Dablinu.
Draga majko, pošalji mi pedeset funti odmah. Tvoj voljeni sin, Patrik.
P.S Ja sam se veoma zastidio što sam ti napisao ovo pismo i tražio novac, pa sam poslao svog prijatelja Mišela da ga vrati, ali ga je poštar već pokupio. Ja se jedino mogu nadati da će se to pismo izgubiti u pošti!"
Njegova majka mu odgovori. "Dragi sine, ne brini, pismo se zagubilo u pošti. Tvoja voljena majka Morin.
P.S Ja sam spremila pedeset funti, ali je poštar već odnio pismo."
 


Copyright © Osho International Foundation.

za dobijanje e-glasnik na vasu mail adresu
prijavite se na zvanicnu facebook stranu
OSHO Meditativni Trenuci Podgorica
ili na mail: osho.montenegro@gmail.com

Ili se pridružite grupi 
OSHO klub PodgoricaOSHO is a registered trademark of Osho International Foundation, used with permission, www.osho.com/trademarks
Some material used here (images and text excerpts) is Copyright © OSHO International Foundation, www.osho.com/copyright


Osho E-glasnik mart 2022. br. 72

  OSHO ®      E - Glasnik Mart 2022. broj 72 -Vizija  Novog čovjeka - Tema:    PREDAJA –   u harmoniji sa egzistencijom. „ Predavanje zna...