21.2.19

Osho E-glasnik februar 2019. br. 35

OSHO MONTENEGRO

OSHO GLASNIK

februar 2019, broj 35

Tema

KREATIVNOST

"Kreativnost je veoma paradoksalno stanje svijesti i bića. To je djelovanje kroz ne- djelovanje, to je ono što Lao Ce naziva wei-wu-wei. To je dopuštanje da se nešto dogodi kroz vas. To nije činjenje, to je dopuštanje. To je dopuštanje da postanete prolaz tako da cjelina može proticati kroz vas."


Kreativnost nema ništa posebno ni sa jednom aktivnošću: sa slikanjem, poezijom, plesom, pjevanjem - ona nema ništa određeno ni sa čim. Bilo što može biti kreativno; tu ste vi koji dajete taj kvalitet nekoj aktivnosti. Sama aktivnost nije niti kreativna niti nekreativna. Vi možete  čistiti pod na određeni nin, možete  kuvati na određeni nin. Kreativnost je kvalitet koji vi unosite u aktivnost koju obavljate. To je pristup, unutrašnji stav - kako vi gledate na stvari.
Zato je prva stvar koju treba zapamtiti da kreativnost ničim ne ograničavate. Tu je osoba koja je kreativna, a ako je osoba kreativna, bilo što da radi, čak i dok hoda, vi u tom hodanju možete uočiti kreativnost. Čak ako sjedite mirno i ne radite ništa - čak i to ne-djelovanje će biti kreativan akt. Sjedjenje Bude ispod drveta bodhi i njegovo ne-djelovanje je najveće stvaralaštvo koje je svijet ikada upoznao.

Kada jednom to shvatite - da ste to vi, osoba koja je kreativna ili nekreativna - tada će problem da ste nekreativni jednostavno nestati. Ne može svako biti slikar - to čak nije ni potrebno. Ukoliko bi svi bili slikari, taj svijet bi bio ružan; bilo bi teško živjeti! Ne može svako biti ples, i to nije potrebno. Ali svako može biti kreativan.


Kreativnost je kvalitet koji unosite u aktivnosti koje obavljate. To je pristup, unutrašnji stav - kako vi gledate na stvari.

Sve što radite, ako to radite sa radošću, ako to radite sa ljubavlju, ako taj vaš čin djelovanja nije isključivo ekonomski, tada je to kreativno. Ako usljed toga nešto u vama raste, ako vam to omogućava rast, to je duhovno, to je kreativno, božansko. Što bivate više kreativni, to bivate sve više božanski. Sve religije svijeta ku da je Bog stvoritelj. Ja ne znam da li je on stvoritelj ili nije, ali znam jednu stvar: što budete više kreativni, to ćete sve više biti božanski. Kada vaša kreativnost dospije do vrhunca, kada čitav vaš život postane kreativan, vi ćete živjeti u Bogu. Zato on može biti stvoritelj jer ljudi koji su kreativni su u njegovoj blizini.
Volite to što radite. Budite meditativni dok to radite - bilo šta da je to, bez obzira što je to. Tada ćete spoznati da čak i čćenje poda može biti kreativno. Sa tolikom ljubavlju! Skoro da sve pjeva i pleše unutar vas. Ako čistite pod sa tolikom ljubavlju, vi tako slikate neko nevidljivo platno. Vi živite taj trenutak sa tolikim uživanjem tako da vam to daje neki unutarnji rast. Vi ne možete biti isti nakon nekog kreativnog čina.
Kreativnost zni da volite sve što radite - uživajte, slavite to!
Kreativna osoba je neko ko ima uvid,
ko može vidjeti stvari koje niko drugi ne vidi, ko može čuti stvari koje niko drugi ne čuje - tek tada je to kreativnost.

Kreativnost jednostavno zni da ste potpuno opušteni. To ne zni da ne djelujete, to zni opuštenost - jer iz opuštenosti će se roditi mnogo više djelovanja. Ali to ne biti vaše djelovanje, vi ćete biti samo sredstvo. Pjesma će početi da dolazi kroz vas - vi nijeste stavaralac toga, to dolazi iz onostranog. To uvijek dolazi iz onostranog. Kada vi to stvarate, to je samo nešto uobičajeno, svjetovno. Kada to dolazi kroz vas, to ima veličanstvenu ljepotu, to unosi nešto nepoznato.Suštin mudrost je   bit  harmoniji   sa   prirodom sa   prirodni ritmom univerzuma. Uvijek kada ste u harmoniji sa prirodnim ritmom univerzuma, vi ste pjesnik, vi ste slikar, vi ste muzičar, vi ste plesač.


TERAPIJAStvaralac ne slijedi utabani put. On treba da pronađe svoj put, on treba da istražuje u ungli života. On treba da ide sam; treba da iskoči iz uma svjetine, iz kolektivne psihologije.U dubokom snu se usklađujete sa prirodom. Zbog toga je duboki san tako osvježavajući, tako opuštajući. Samo nekoliko minuta dubokog sna, i vi ste ponovo svježi i podmlaĐeni. Sva prašina, sva dosada i sav zamor koji ste skupili odmah iščezava. Vi ste bili u dodiru sa izvorištem.
Ali to je animalan nin da dotičete izvorište; spavanje je životinjski nin da se susrećete sa izvorom. Životinje su horizontalne, čovjek je vertikalan. Kada želite da spavate, vi morate da budete u horizontalni položaj. Samo u horizontalnom položaju možete zaspati - vi ne možete stoji zaspati, to bi bilo veoma teško. Vi bi morali da se vratite natrag, milione godina unatrag, upravo nalik životinji.  Vi tada bivate horizonatalni, paralelni sa zemljom; iznenada gubite svijest, iznenada više nijeste odgovorni.
Usljed tog faktora je Sigmund Frojd za pacijente odabrao kauč. To nije bilo zbog udobnosti, to je bila strategija. Kada je pacijent u horizonatalnom položaju,  on počinje da biva neodgovoran. Sve dok se ne osjeća sasvim slobodno da nešto kaže, on ne govoriti nesvjesne stvari. Ako ostane u vertikalnom položaju  i odgovoran, on će stalno prosuđivati da li da nešto kaže ili ne kaže. On će cenzurisati. Kada leži na kauču - i kada je psihijatar skriven iza njega, on ga ne može vidjeti - iznenada je ponovo nalik životinji, on nema odgovornost. On počinje da brblja stvari koje nikada nije nikome rekao, nijednom nepoznatom licu. On počinje da govori stvari koje su duboko u njegovom nesvjesnom; te nesvjesne stvari počinju da izlaze na površinu. To je strategija, frojdijanska strategija da pacijenta učine bespomoćnim nalik djetetu ili nalik životinji.
Kada se ne osjećate odgovornim, vi postajete prirodni. Psihoterapija može  biti od
velike pomoći; to vas opušta. Sve što ste potiskivali se ukazuje na površinu, a nakon ukazivanja na površinu, to nestaje. Nakon prolaska kroz psihoterapiju, vi se osjećate manje opterećeni, postajete prirodniji, bivate više u harmoniji sa prirodom i sa sobom. U tome je smisao biti zdrav. Ali to je vraćanje, to je regresija. Sa time se ide do temelja.
Postoji i drugi nin prevazilaženja, a sa time se ide do tavanice - ne na način kako je radio Sigmund Frojd već kako je radio Buda. Vi možete prevazići sebe ako budete svjesno u kontaktu sa prirodom. To je suština mudrosti - biti u harmoniji sa prirodom, sa prirodnim ritmom univerzuma. Uvijek kada ste u harmoniji sa prirodnim ritmom univerzuma, vi ste pjesnik, vi ste slikar, vi ste muzar, vi ste ples.MEDITACIJA

Ponekada, sjedi pored rijeke, svjesno se uskladite. Postanite jedno sa prirodom, neka se granice otvore. Postanite drvo, postanite trava, postanite vjetar - iznenada ćete uvidjeti, nešto što vam se nikada prije nije dogodilo, tada će se dogoditi. Vaše oči će postati psihodelične: drve će postati zelenije nego što je ikada bilo, a ruže  crvenije, i sve će izgledati svjetlije. Iznenda poželite da pjevate pjesmu ne znajući odakle ona dolazi. Vaša stopala su spremna da plešu, vi osjećate da ples žubori vašim venama. Vi možete čuti zvuk muzike iznutra i spolja.


OSHO ART


Duša se ostvaruje samo onda kada umjetnik iščezne u svoju umjetnost - on više nije odvojen. Kada slikar slika sa takvim zanosom da više ne postoji, da čak osjeća stid da potpiše tu sliku, jer zna da je on nije napravio. Neka nepoznata sila je to stvorila posredstvom njega, on zna da je bio opsjednut. To je bilo iskustvo svih velikih slikara u prošlosti: osjećaj opsjednutosti. Što je vi umjetnik, to osjećanje je jasnije.

HAIKU


Basho zapisa:

SJEDEĆI U TIŠINI, NE RADEĆI NIŠTA, PROLJEĆE DOLAZI,
A TRAVA RASTE SAMA OD SEBE.
Čitava filozofija zena je sadržana u ovom jednostavnom iskazu, u ovom malom haiku. SJEDEĆI U TIŠINI,
NE RADEĆI NIŠTA, PROLJEĆE DOLAZI,
A TRAVA RASTE SAMA OD SEBE.

Vi ne treba ništa da radite. Prosvjetljenje nije vaše djelo. To nije ni dar. Vi ste već prosvijetljeni, vi samo ne gledate u pravom smjeru. Razlika između prosvijetljenog i neprosvijetljenog bića nije velika, ona je neznatna. Prvi je gledao sebe, drugi nije gledao sebe. To nije mnogo različito. U svakom trenutku, i onaj drugi može  pogledati u sebe. Možda kada vaše oči budu umorne od gledanja vani, vi ćete zatvoriti oči u dosadi i umoru, i pogledati unutar vas.
Vi ste mnogo tragali i ništa nijeste nalazili spolja. Kada ste pogledali unutra, iznenada ste
otkrili da je sve već tu što ste tražili. Vi ste došli na svijet sa time, to je vaše suštinsko svojstvo.


VIDEO

ŽIVOT


MAJSTOROV SMIJEH


Kada je jedna zgodna djevojka prošla pored njega, Mula Nasrudin se okrenuo znjom.

Njegova  ţena,  ljuteći  se,  reĉe:  
"Svaki  put  kada  vidiš  neku  zgodnu  djevojku,  ti zaboraviš da si oženjen."
"Tu nijesi u pravu." reĉe Mula. "Ništa me ne može osvijestiti od te ĉinjenice!"
*

Copyright © Osho International Foundation.
za pretplatu na e-glasnik prijavite se na zvanicnu facebook stranu 
ili mail:osho.montenegro@gmail.com

Osho E-glasnik mart 2022. br. 72

  OSHO ®      E - Glasnik Mart 2022. broj 72 -Vizija  Novog čovjeka - Tema:    PREDAJA –   u harmoniji sa egzistencijom. „ Predavanje zna...