21.4.10

Osho E-glasnik april 2010

OSHO MONTENEGRO

OSHO-YU e-glasnik

http://www.osho-yu.me/

april 2010, broj 21

„ Ja sam za duhovni razvoj čovjeka, ali ja duhovni razvoj podrazumijevam u

njegovom potpunom sadržaju. To nije nešto izdvojeno, jednosmjerno; to je
više-dimenzionalni fenomen. To je zahtjev za promjenama u društvu.
Potrebna je revolucija u društvenoj ekonomiji, političkim strukturama; 
za to su potrebne ogromne i korijenite promjene u svemu što je do danas

dominiralo čovjekom.
Mi treba da napravimo prekid sa prošlošću. 
Tek tada će novi čovjek, zaista duhovni čovjek, čovjek kosmičkih dimenzija

moći biti rođen“
OSHO
 

TEMA

NOVI ČOVJEK:
ZORBA BUDA


Moj buntovnik, moj novi čovjek je Zorba Buda. Čovječanstvo je živjelo vjerujući u stvarnost duše a iluzornost materije ili u
stvarnost materije a iluzornost duše.Čovječanstvo prošlosti možete podijeliti na spiritualce i materijaliste ali niko nije
težio da zagleda u čovjekovu stvarnost. On je oboje. On nije samo duhovan, on nije samo svjesnost, on je i materijalan.
On je jedna velika harmonija između materije i svijesti. Ili, bolje reći, materija i
svijest nijesu dvije stvari već samo dva aspekta jedne stvarnosti. Materija je
spoljašnost svijesti, a svijest je unutrašnjost materije. Ali nijedan filozof, mudrac
ili duhovni majstor u prošlosti nije objavio to jedinstvo. Svi su oni bili naklonjeni
podjeli čovjeka nazivajući jednu stranu stvarnom a drugu nestvarnom. To je u
čitavom svijetu stvorilo atmosferu šizofrenije. Vi ne možete živjeti samo kao tijelo. To je Isus mislio kada je kazao: “Čovjek ne
može živjeti samo od hljeba” – ali to je bilo samo pola istine. Vi ne možete živjeti
ni kao čista svijest, a ne možete živjeti ni bez hljeba. Vi imate dvije dimenzije
svog bića, i obije dimenzije treba da budu ispunjene, da se pruži podjednaka
mogućnost razvoja bića. Ali prošlost je bila naklonjena jednoj a protiv druge ili u
korist druge a protiv one prve. Čovjek nikada u potpunosti nije bio prihvatan. To je stvaralo bijedu, tjeskobu i
užasan mrak – to je bila noć koja je trajala hiljadama godina, i izgledalo je da
nema kraja. Jer ako slušate samo tijelo, vi osuđujete sebe; a ako ne slušate tijelo,
vi patite – vi ste gladni, siromašni, vi ste žedni. Ako ne slušate tijelo, vaš razvoj će
biti nepravilan, neravnomjeran: vaša svijest će rasti ali vaše tijelo će se grčiti, i
tako će se gubiti ravnoteža. A u ravnoteži je vaše zdravlje, u ravnoteži je vaša
cjelovitost, u ravnoteži je vaša radost, vaša pjesma, vaš ples.Zapad je odabrao da sluša tijelo, a kada je u pitanju svijest bio je sasvim gluv za
to. Krajnji rezultat je bila velika nauka, velika tehnologija, bogato društvo, obilje
svjetovnih stvari. Uprkos svom tom bogatstvu, čovjek je bio ojađen, i bez duše,
sasvim izgubljen – nije znao ko je, nije znao zašto je tu, osjećajući se kao
nesrećan slučaj ili kao nakaza. Sve dok svijest ne bude rasla uz bogatstvo materijalnog svijeta i tjelesnog
razvoja – materija će biti previše teška, a duša će biti previše slaba. Vi ste
postali sasvim opterećeni vlastitim izumima, valastitim otkrićima. Umjesto da su
stvarali predivan život za vas, oni su stvorili život koji je od strane ukupne
zapadne inteligencija označen kao život nedostojan čovjeka. Istok je odabrao svijest, a osudio materiju i sve što je materijalno, uključujući u
to i tijelo – kao maya, iluzornost, kao varku u pustinji koja samo izgleda da je
stvarna ali nije stvarna.Istok je stvorio Gautam Budu, Mahavira, Patandžalija, Kabira, Farida,
Raidasa– dugi spisak ljudi sa velikom sviješću, sa ogromnom svjesnošću. Ali to je
stvorilo i milione siromašnih, gladnih, iscrpljenih koji umiru kao psi – bez hrane,
vode za piće, bez skloništa.
OSHO
The Rebel
Ch #8: Zorba the Buddha -- man of the future
pm in Chuang Tzu Auditorium

Čovjek je jedna organska cjelina. Sve što je Bog dao čovjeku mora biti korišćeno; ništa se ne treba odbacivati. Čovjek može postati orkestar; sve što je potrebno je umijeće stvaranje harmonije unutar sebe. Ali vaše takozvane religije su vas učile disharmoniji, učile su vas neskladu, konfliktu. A kada se borite pritiv sebe tako rasipate svoju energiju. Tako postajete tupasti, neinteligentni, glupi – jer bez ogromne energije niko nikada nije mogao biti inteligentan. Kada energija preplavi tada se pojavljuje inteligencija. Obilje energije uzrokuje rast inteligencije. A čovjek je živio u unutrašnjem siromaštvu.

Moja poruka čovječanstvu je: stvorite novog čovjeka – nepodijeljenog, integrisanog, cjelovitog. Buda nije cjelovit, a to nije ni grk Zorba. Obojica su pola-pola. Ja volim Zorbu, ja volim Budu. Ali kada dublje pogledam u Zorbu vidim da nešto nedostaje: on nema dušu. Kada zagledam Budu i tamo nešto nedostaje: on nema tijelo. Ja vas učim velikom susretu: susretanju Zorbe i Bude. Ja vas učim fenomenu Zorba Buda – učim vas novoj sintezi. Učim vas susretu zemlje i neba, susretu vidljivog i nevidljivog, susretanju svih polariteta – muškarca i žene, dana i noći, ljeta i zime, seksa i samadija. Samo u takvom susretu će se novi čovjek pojaviti na zemlji.

Moji sanijasini, moji ljudi su prvi zraci takvog novog čovjeka, takvog Homo Novus. Unutrašnji raskol je čovjeka vodio ka samoubistvu. To je stvorilo robove – a robovi ne mogu živjeti, oni nemaju zašto da žive. Oni žive za druge. Oni su bili poistovjećeni sa mašinom – vješti, uspješni, ali mašina je mašina. Ona ne može imati radosti u životu. Ona ne može slaviti, ona može samo patiti. Stare religije vjeruju u odricanja. Odricanje je bilo prokletstvo. Ja sam vam donio blaženstvo: ja vas učim radovanju a ne odricanju. Svijet se ne može odreći jer se Bog nije odrekao svijeta – zašto bi se vi odrekli? Bog je... zašto biste vi bili izvan toga?

Živite život u potpunosti – a živjeti na takav način donosi transcendenciju. Tada je susret zemlje i neba nešto predivno; nema ništa loše u tome. Tada razlike iščezavaju jedna u drugu, i suprotnosti postaju komplementarnost, upotpunjenje. Ali stari čovjek zaista nije bio human. On je bio humanoid, Homo Mehanicus – čovjek koji nije bio cjelovit. Čovjek koji nije cjelovit ne može biti ni svet.

Novi čovjek dolazi, stiže svakog dana. On je u manjini, to je i prirodno – novi uzorak je stigao, novo sjeme je stiglo. A ovaj vijek, kraj ovog vijeka mora vidjeti ili smrt cijelog čovječanstva ili rođenje novog ljudskog bića. Sve to ovisi o vama. Ako se vi budete i dalje vezali za staro, stari čovjek je spreman da izvrši veliko samoubistvo, sveopšte samoubistvo. Stari čovjek je spreman da umre; stari čovjek je izgubio oduševljenje za životom. Zato se sve zemlje spremaju za rat. A Treći svjetski rat će biti totalan rat. Niko neće biti pobjednik jer niko neće preživjeti. Ne samo da će čovjek biti uništen već će cio život na zemlji nestati.

Čuvajte se! Čuvajte se od vaših političara – svi oni su skloni samoubistvu. Čuvajte se od starih uslovljavanja koja vas dijele na Indijce, Njemce, Japance ili Amerikance. Novi čovjek treba da bude univerzalan. On će prevazići barijere rase, religije, pola, boje. Novi čovjek neće biti sa Istoka ili Zapada; novi čovjek će potvrditi da je cijela zemlja njegov dom. Tek tada će čovječanstvo moći opstati – i ne samo opstati – sa dolaskom novog koncepta čovjeka... Staro je koncept ili/ili: novo će biti oboje/ i još dalje.Čovjek treba da živi bogat život spolja i iznutra; nema potrebe za odabirom. Unutrašnji život nije protiv spoljašnjeg; oni su dio jednog ritma. Vi ne treba da budete siromašni spolja u cilju da budete bogati iznutra. Isto tako, ne treba da budete bogati spolja a da odbacite unutrašnje bogatstvo. Tako je bilo do sada – Zapad je izabrao jedan put: Biti bogat spolja! Istok je izabrao drugi: Biti bogat iznutra! Oboje je pogubeljno. Oboje je u patnji, oboje pati.

Ja vas uči potpunom bogatstvu. Budite bogati spolja kroz nauku, a budite bogati iznutra kroz religiju. To će vas učiniti sjedinjenim, organskim, individualnim. Novi čovjek nije ratište, nije podijeljena ličnost već lik sjedinjenog čovjeka, jedinstvenog, sasvim u skladu sa životom. Novi čovjek je oličenje veće vrijednosti, izmijenjeni lik čovjeka, novi način bitisanja u kosmosu, sasvim drugačiji kvalitet sagledavanja i kušanja stvarnosti. Zato vas molim da ne tugujete za odlaskom starog čovjeka. Veselite se što staro umire, što noć umire i što se zora ukazuje na horizontu.

 

Osho

Vječna filozofija

*

Pogledajte

OSHO International Meditation Resort

*


BISER

NOVA KULTURA

Ja sam radostan, veoma radostan, što tradicionalni tip čovjeka nestaje – što stare crkve postaju ruševine, što su stari hramovi opustjeli. Ja sam neizmjerno radostan što je stari moral pao na pod. Ovo je veoma velika kriza. Ako preuzmemo izazov, ovo bi mogla biti pogodnost za stvaranje novog. Nikada nije bilo u prošlosti tako sazrelo vrijeme. Vi živite u jednom od najljepših vjekova – jer staro iščezava ili je iščezlo, i haos je stvoren. A jedino iz haosa je moguće da se velike zvijezde rode.

Vi imate priliku da ponovo stvorite kosmos. Ovo je prilika koja dolazi samo ponekada – veoma rijetko. Vi ste sretni što živite u ovim kritičnim vremenima. Iskoristite ovu pogodnu priliku da stvorite novog čovjeka. A da biste stvorili novog čovjeka treba krenuti od sebe. Taj novi čovjek će biti mistik, pjesnik i naučnik - sve u jedno. On neće gledati na život kroz stare ukorijenjene podjele. On će biti mistik jer će osjećati prisustvo Boga. On će biti pjesnik jer će slaviti prisustvo Boga, a biće i naučnik jer će to prisustvo istraživati naučnim metodima. Kada čovjek objedini svo troje, on je tada cjelovit. To je moj koncept svetog čovjeka.

Stari čovjek je represivan, agresivan. Stari čovjek mora biti agresivan jer potiskivanje uvijek donosi agresivnost. Novi čovjek će biti spontan, kreativan. Stari čovjek živi kroz ideologije. Novi čovjek neće živjeti kroz ideologije, kroz moralnosti već kroz svijest. Novi čovjek će živjeti kroz budnost. Novi čovjek će biti odgovoran – odgovoran prema sebi i prema egzistenciji. Novi čovjek neće biti moralan u starom duhu; on će biti iznad morala.

Novi čovjek će sa sobom donijeti novi svijet. Sada je novi čovjek tek samo manjina – ali on je uspon nove kulture, sjeme nove kulture. Pomozite mu. Objavite njegov dolazak na najvišem nivou: to je moja poruka.

Novi čovjek je otvoren i pošten. On je transparentno stvaran, autentičan i uvijek spreman da razotkriva sebe. On neće biti licemjer. On neće živjeti sa ciljevima: on će živjeti sada i ovdje. On će poznavati samo jedno vrijeme – sada, i samo jedan prostor- ovdje. I u duhu te prisutnosti, on će spoznati što je Bog.

Uživajte! Novi čovjek dolazi, stari čovjek odlazi. Staro je već na krstu, a novo je već na horizontu. Uživajte! Ja vam kažem iznova i iznova, uživajte!

Osho

Vječna filozofija


*

BIBLIOTEKA

OSHO LOTOS KNJIGA

Predstavljamo knjigu

BOŽANSKI SPJEV


"Bog je unutar tebe, ti si u njemu, a ti nastojiš da mu se klanjaš na jedan ritualan način. Nastojiš da ga tražiš i lutaš za njim. Neko ide u Ćabu, a neko u Kaši, neko ide na hodočašće u Jerusalim, neko u Giranar. Kakve li besmislice?"

Sadržaj: značaj Majstora na duhovnom polju, čakrinski sistem, o sanijasu, o egu ...


Str. 240, cijena 7 E

Sve narudžbe na adresu: osho.montenegro@gmail.com


*


TERAPIJA

„Terapija može biti dobar početak za spiritualni rast, ali to nije i kraj, to nije odgovor.

To može očistiti um na kratko vrijeme, a tada se treba uputiti u duhovne tehnike prije no što se um ponovo ispuni smećem. Stoga sam ja koristio terapije samo da pripremim teren dok spustim sjeme meditacije. Potom više nećemo brinuti o smeću koje budete sakupljali: sjeme će tada biti dovoljno jako da pusti korijene. Ono će donijeti nove grane i lišće, plodove i cvijeće.“


NEMOJTE SE BORITI,

NEMOJTE PSIHOANALIZIRATI


Osoba može ostati po strani od procesa misli. Misli će dolaziti, one će vas okruživati sa svake strane. One će biti nalik oblacima; čak i najmanje parče neba će biti prekriveno. A kada bude previše misli, prirodno je da se počinjete boriti sa njima jer ste pročitali da meditacija predstavlja stanje bez misli. Ali sa borbom, vi se nikada nećete osloboditi misli. Ako se počnete opirati i boriti, sigurno ćete biti poraženi. Ta sama borba će biti uzrok vašeg poraza. Vi se ne možete boriti sa sjenkama, sigurno ćete biti gubitnici. Pokušajte da se borite sa vlastitom sjenkom, i bićete pobijeđeni - ne zbog toga što je sjenka moćna, već zato što je nema. A boriti se sa nečim čega nema, kako je moguće pobijediti? Misli su sjene, nemojte se tući sa njima.

Ako se ne borite, druga mogućnost se otvara - to je ona koju su psihoanalisti odabrali: krećite se za mislima, dopustite ima da idu kuda god žele - dopustite slobodno udruživanje misli. Tada se jedna misao drži druge, a ta se opet drži neke druge, i tako u beskonačnost. To se može doživjeti kao neka vrsta relaksacije. Zbog toga se ljudi osjećaju spašeni, kada izađu iz seanse psihoanalize - kao da im je pomognuto. Oni nijesu spašeni, nije im se uopšte pomoglo; samo je borba nestala. Pošto se borite, postajete napeti. Kada se ne borite, napetost popušta - a taj nestanak napetosti vam daje osjećaj kao da ste spaseni.

Sa time ćete se osjećati dobro. Kada se borite sa mislima, i kada ne možete pobijediti, tada odbacite tu borbu i dopustite da se misli slobodno kreću, i vi se krećete za njima - to vam izgleda dobro, osjećate se dobro. U tome se sastoji cijela tajna psihoanalize. Psihoanaliza uopšte ne pomaže: to vam izgleda dobro samo zbog toga što vam pomaže da odbacite borbu. Zato nema nikakve potrebe da se borite, nema potrebe da dopuštate mislima da se kreću i da ih slijedite. Samo ostanite posmatrači, svjedoci.

Gospodar se mora pozvati da se vrati. Vi treba da budete gospodari a ne sluge. A što je gospodarstvo? - Biti svjedok je isto što i biti gospodar. Samo posmatrajte misli; krajnje smireno i pažljivo, posmatrajte. Dopustite im da dođu, dopusti im i da odu; neka se izdignu, neka iščeznu. Vaše je samo da bilježite - misao se podigla, ona je tu, i sada ona odlazi - a ubrzo ćete dospjeti do mjesta gdje će misli biti sve manje i manje; i tako jednoga dana, jaz... sve misli su nestale.

U jednom takvom jazu, rascjepu, ukazaće vam se prvo iskustvo božanstvenosti.

OSHO

Secret of Secrets, Volume Two


MEDITACIJA

SVJETLOSNO SRCE

Šiva reče: Dok si budna, dok spavaš, dok sanjaš, spoznaj sebe kao svjetlost.

Dok ste "budni", dok se krećete, jedete, radite, prisjetite se da ste svjetlost, kao da u vašem srcu gori plamen, a da vaše tijelo nije ništa drugo do aura oko tog plamena. Zamislite to: da u vašem srcu gori plamen, a da vaše tijelo nije ništa drugo do svjetlosna aura oko tog plamena; vaše tijelo je samo svjetlost oko plamena. Dopustite da to prodre duboko unutar vašeg uma i vaše svijesti. Usvojite to.

Za to će biti potrebno nešto vremena ali ako budete o tome razmišljali, ako to budete osjećali, doživljavali, zamišljali, ubrzo ćete biti u mogućnosti da se toga prisjećate tokom cijelog dana. Dok ste budni, dok se krećete ulicama, vi ćete biti plamen koji se kreće. U početku niko toga ne može biti svjestan, ali ukoliko to budete održavali tri mjeseca, i drugi će se uvjeriti u to. Samo kada se i drugi budu uvjerili u to, vi se možete osjećati lagodnije. Nemojte ništa reći ljudima oko sebe. Samo zamišljajte plamen i vaše tijelo kao auru oko tog plamena - ne fizičko tijelo već električno tijelo, svjetleće tijelo. Nastavite sa time.

Ako istrajete u tome, u roku od tri mjeseca ili otprilike u tom periodu, i drugi će postati svjesni da vam se nešto dogodilo. Oni će osjetiti suptilnu svjetlost oko vas. Kada im se približite, oni će osjetiti drugačiju toplinu. Ako ih dotaknete, oni će osjetiti vreo dodir. Nikome o tome ne govorite. Kada i drugi budu svjesni toga, vi ćete se osjećati lagodnije, a tada možete preduzeti drugi korak, ne prije toga.

Drugi korak je da unesete to u snove. Sada to možete postići. To je postala stvarnost. To više nije imaginacija. Imaginacijom možete da razotkrijete stvarnost. Ona je stvarna. Sve sadrži svjetlost. Vi ste svjetlost - iako nesvjesni toga - jer svaki dio materije sadrži svjetlost. Naučnici tvrde da se to sastoji od elektrona; a to je jedno isto. Svjetlost je izvor svega. I vi ste kondenzovana svjetlost: imaginacijom možete razotkriti tu stvarnost. Upijte je - a kada budete ispunjeni time, to možete unijeti i u snove - nikako prije toga. A onda, kada počnete da tonete u san, počnite da mislite o plamenu, pokušavajte da ga vidite, osjećajući da ste svjetlost. Sjetite se,... prisjetite se, prisjetite se toga dok padate u san, i to prisjećanje će se nastaviti tokom sna. U početku ćete imati snove u kojima ćete osjećati da imate plamen unutar sebe, da ste svjetlost. Malo po malo ćete i u snove ulaziti sa istim osjećanjem. Kada jednom taj osjećaj uđe u snove, snovi će tada početi da iščezavaju. To će biti sve vreliji snovi i sve dublje spavanje.

Kada u vašem snivanju oživite ovu stvarnost - da ste svjetlost, plamen, plamteća vatra - svi snovi će tada nestati. Samo kada snovi nestanu, vi možete unositi taj osjećaj tokom spavanja, nikako prije toga. Sada ste na vratima. Kada snovi iščeznu i kada se prisjetite sebe kao plamena, vi ste na vratima spavanja. Sada možete zaspati sa tim osjećanjem. A kada jednom zaspete sa osjećanjem da ste plamen, bićete toga i svjesni - spavanje će se tada događati samo vašem tijelu ali ne i vama.

Joga i tantra dijele život čovjekovog uma na tri dijela - kažem, život uma, zapamtite to. Oni dijele um na tri dijela - stanje budnosti, spavanje i snivanje. To nije podjela vaše svijesti, to je podjela vašeg uma, a svijest dolazi kao četvrto stanje. Na Istoku nijesu dali nikakvo imena tom stanju; oni su to samo zvali četvrto, turiya. Prva tri dijela imaju imena; to su oblaci. Oni se mogu naimenovati - budni oblaci, uspavani oblaci, usnuli oblaci. Sve su to oblaci, a prostor po kojem se oni kreću - nebo - je bezimeno, jednostavno ga zovu četvrto. Ova tehnika je namijenjena da vam pomogne da odete iza ta tri stanja. Ako možete biti svjesni da ste plamen, svjetlost, da se san ne događa vama, vi ste se osvijestili. Vi sa sobom nosite svjesni napor; sada ste se kristalisali oko plamena. Tijelo vam je uspavano, ali vi nijeste.

To je ono što Krišna govori u Giti: da jogini nikada ne spavaju; dok drugi spavaju, oni su budni. To ne znači da njihova tijela ne spavaju, njihova tijela spavaju - ali samo tijela. Tijela trebaju odmor, svijest ne treba odmor; pošto je tijelo mehanizam, ono treba odmor; svijest nije mehanizam. Tijelo treba pogonsko gorivo, ono treba odmor. Zato je ono po rođenju mlado, potom počinje da stari, a poslije toga i umire. Svijest se ne rađa, nikada ne stari i nikada ne umire. Svijest ne treba gorivo, nije potreban odmor. To je čista energija, moćna vječna energija. Ako budete unijeli zamisao plamena i svjetlosti kroz vrata spavanja, više nikada nećete spavati, samo će vam se tijelo odmarati. A dok vam tijelo bude spavalo, vi ćete to znati. Kada se to jednom dogodi, vi ćete postati četvrto. Sada su budno stanje, stanje spavanja i snivanje samo djelovi uma. Oni su djelovi, a vi ste postali četvrto - ono koje je prošlo kroz sva ta stanja i nije ostalo dio njih.

OSHO

KNJIGA TAJNI

*

HAIKU


Haiku od Ikjua:

KADA DOĐEMO I VIDIMO,

I OVDJE JE KUĆA U PLAMENU –

ZAŠTO ONDA LJUDI KAŽU:

“DOBRO JE ŽIVJETI U NJOJ”?

On kaže: “Na pogrebu tijelo gori, a ljudi stoje oko pogrebne lomače, ali niko nije svjestan da ne gori samo to tijelo. To nije izuzetak, to je pravilo. I vaše tijelo će gorjeti na pogrebnoj lomači.”

Ova kuća nije vječna. Ova kuća koja je sačinjena od materije može propasti svakog trenutka. Zašto ljudi onda govore: “Dobro je živjeti u njoj… dobro je živjeti u ovom tijelu?” Zašto to ljudi govore kada tijelo nije ništa drugo do prevozno sredstvo koje vas nosi od kolijevke do groba?

Nije dobro živjeti u tijelu. Budite u tijelu ali budite svjedok kako biste znali: “To nijesam ja” – to je samo jedno veliko iskustvo. Vi odbacujete tijelo čak i dok ste živi; vi odbacujete um čak i dok ste živi. Zato kada smrt dođe, ona ništa ne može uzeti od vas, vi ste odbacili sve što se može uzeti, i tako ste spasili vječnost koje se ne može dotaći.

To je sasvim neophodno za svaku inteligentnu osobu: prije no što smrt dođe, njoj će biti sasvim jasno da ona nije tijelo i da nije um; ona je samo čista svijest.

*
GALERIJA


OBJEKTIVNA UMJETNOST

Pogledajte Pikasove slike. On je veliki slikar ali sasvim subjektivan umjetnik. Gledajući u njegova platna, vi ćete početi da se osjećate bolesno, dobićete vrtoglavicu, nešto ludo će početi da ulazi u vaš um. Pikasove slike se ne mogu dugo gledati. Vi ćete poželjeti da pobjegnete jer te slike ne dolaze od nekog smirenog bića. One dolaze iz nekog haosa. To je posljedica nekih noćnih mora. Ali devedeset i devet procenata umjetnosti pripada toj kategoriji.

Objektivna umjetnost je nešto upravo suprotno tome. Čovjek tu nema šta da izbaci iz sebe, on je krajnje prazan, sasvim čist. Iz ove tišine, iz ove praznine, rađa se ljubav, samilost. Iz ove tišine se ukazuje mogućnost za kreativnost.Ova tišina, ova ljubav, ova samilost – to su sve kvaliteti meditacije.

Meditacija vas vodi ka vašem pravom središtu. A taj vaš centar nije samo vaš centar, to je centar čitave egzistencije. Mi smo različiti samo na periferiji. Kako se počnemo kretati ka središtu, mi smo jedno. Mi smo dio vječnosti, jedno nevjerovatno svijetlo iskustvo ekstaze koja je izvan domašaja riječi. Nešto što vi možete biti… ali nešto što je veoma teško iskazati. Ali u vama se javlja veoma velika žudnja da to podijelite sa drugima jer svi ljudi oko vas su slijepo tragali za upravo takvim iskustvom. A vi to imate, vi znate put do toga.

OSHO

The Last Testament, Volume 3, #24*

MAJSTOROV SMIJEHGoldstejn nikada nije bio u pozorištu. Njegova djeca su odlučila da mu za rođendan poklone ulaznicu.

Veče nakon predstave, oni su ga posjetili i nestrpljivo upitali što misli o predstavi.

„Ah“, on odgovori, „to je sasvim besmisleno. Kada je ona bila voljna, on nije bio voljan, a kada je on bio voljan, ona nije bila za to. A kada su oboje bili voljni, spustila se zavjesa!“

Kontakt: osho.montenegro@gmail.com

Copyright © Osho International Foundation


Osho E-glasnik mart 2022. br. 72

  OSHO ®      E - Glasnik Mart 2022. broj 72 -Vizija  Novog čovjeka - Tema:    PREDAJA –   u harmoniji sa egzistencijom. „ Predavanje zna...