27.12.09

Osho E-glasnik decembar 2009

OSHO MONTENEGRO

OSHO-YU e-glasnikwww.osho-yu.co.cc
Decembar 2009, broj 17

BIBLIOTEKA
OSHO LOTOS KNJIGA


Predstavljamo knjigu
KNJIGA TAJNI 2

U "Knjizi tajni 2" Osho nastavlja svoje predvanje o tantri, drevnom spisu Šive – poznatom pod imenom „Vigyana Bhairava Tantra“. U ovom tomu Osho govori o razvijanju trećeg oka, o samospoznaji kroz seks,...
Str. 297, Cijena knjige 6 €

Sve narudžbe slati na adresu: osho.montenegro@gmail.com
OSHO BISER

SLAVLJE


Slavi, bilo šta da je razlog. Ako si tužan, tada slavi jer si tužan. Samo pruži priliku tome i bičeš iznenađen - slavlje će se dogoditi. Ti si tužan? Počni da plešeš , jer tuga je tako divna, kao tiho cvjetanje bića. Pleši, uživaj i iznenada ćeš osjetiti da je tuga nestala, stvorila se razdaljina, Malo po malo, ti ćeš zaboraviti tugu i moći ćeš slaviti. Tako ćeš preobraziti tu energiju.
Ovo je primjer alhemije: transformisati običan metal u zlato. Tuga, ljutina, ljubomora - običan metal može biti preobražen u zlato, jer je sačinjen od istih elemenata kao zlato. Ne postoji razlika između željeza i zlata jer oboje imaju iste sastojke, iste elektrone. Da li si ikada razmišljao o tome da su komad uglja i najveći dijamant na svijetu sasvim isti? Oni se uopšte ne razlikuju. Zapravo, ugalj presovan zemljom milionima godina, postaje dijamant. Samo je razlika u tom procesu, ali njih dvoje su isti karbon, oba su sastavljena od istih elemenata.
Obična stvar se može promijeniti u nešto više. Ništa nema rđavog u običnom. Samo je u pitanju preuređenje, potrebno je ponovno slaganje. To je sve što se podrazumijeva pod alhemijom. Kada si tužan, ti slavi, pa ćeš dati novu kompoziciju tuzi.Ti ćeš joj tako nešto dodati što će je transformisati. Daćeš joj slavlje. Ljutit si? Tada započni divan ples. U početku će biće još ljutnje. Ti ćeš početi plesati i ples će biti ljutit, agresivan, nasilnički. Malo po malo, to će postajati mekše i mekše, i iznenada ćeš zaboraviti na ljutnju. Ta energija će se promijeniti u ples.
No, kada si ljutit, ti ne možeš misliti o plesu. Kada si tužan, ne možeš misliti o plesu. Zašto ne zamijeniš svoju tugu pjesmom? Pjevaj, sviraj na svojoj flauti. U početku, note će biti sjetne, ali nema ničeg lošeg u sjetnom. Da li si nekada, poslije podne, kada je vrućina, kada gori od vrućine, kad je sve u vatri, odjednom čuo sa vrha mangoa kako kukavica počinje pjesmu? U početku su tonovi tužni; ona doziva svog ljubavnika, svog voljenog, u vrelo podne. Sve gori okolo i ona čezne za ljubavlju. Veoma sjetne note, ali predivne. Malo po malo, sjetne note se menjaju u vesele. Njen ljubavnik joj počinje odgovarati sa drugog drveta. Tada više nije vrelo podne, sve se osvježi u srcu. Sada su note drugačije. Kada ljubavnik odgovori, sve se promijeni. To je alhemijska promjena.
Ti si tužan? Tada počni pjevati, moliti, plesati. Bilo što da možeš da uradiš - uradi, i - malo po malo, običan metal će se promijeniti u zlato. Kada jednom otkriješ ključ, tvoj život više nikad neće biti isti. Ti ćeš moći da otključaš svaka vrata.
Ovo je ključ za sve: slaviti sve.
Zivot, Ljubav, Smijeh
Copyright Osho International Foundation
OSHO MEDITACIONA TEHNIKA
POSMATRANJE IZNUTRA
Šiva reče: Zatvorenih očiju pogledajte svoje unutarnje biće u detalju. Tu vidite svoju istnsku prirodu.

"Zatvorenih očiju" - sklopite oči. Ali to još nije dovoljno. Potpuno zatvaranje znači da zatvorite oči i da ne dopustite nikakve pokrete. Inače će oči nastaviti da gledaju spoljašnje pojave. Čak i sa sklopljenim očima ćete moći da vidite - moći ćete da zamišljate stvari. Iako uistinu stvari nijesu prisutne, ali zamisli, ideje, sakupljena sjećanja - sve to će početi da nadolazi. Sve to je došlo spolja, takođe, zato vaše oči još nijesu potpuno zatvorene. "Potpuno" zatvorene oči znači da ništa ne vide. Shvatite razliku. Vi možete sklopiti oči; to je lako. Svako ih zatvara svakog trenutka. Tokom noći, vi držite sklopljene oči, ali to vam ne može razotkriti vašu unutarnju prirodu. Zatvorite oči tako da se ništa više ne može vidjeti - nikakvi spoljni predmeti, nikakvi obrisi ili zamisli bilo kakvih predmeta iz spoljašnjeg svijeta; tek samo čisti mrak kao da ste iznenada obnevidjeli - ne samo da ste slijepi prema spoljašnjosti već i prema snovima.
To se mora uvježbati. Jedan dug period će za to biti potreban; to se ne može postići odmah. Biće vam potreban dugi period uvježbavanja. Sklopite oči. Uvijek kada osjetite da je to pogodno i da za to imate vremena, zatvorite oči, a potom i iznutra zaustavite sve pokrete očiju. Nemojte dopustiti nijednu kretnju. Osjećajte! Ne dopuštajte nijedan pokret. Zaustavite sve kretnje očiju. Osjetite kao da su se oči skamenile, a potom ostanite u tom "skamenjenom" stanju očiju. Ne činite ništa; samo ostanite tu. Iznenada ćete jednom postati svjesni da gledate unutar sebe.
Vaše tijelo možete vidjeti samo spolja. Tijelo možete vidjeti i u ogledalu, ruke možete vidjeti samo spolja. Vi uopšte ne znate što se nalazi unutar vas. Vi nikada nijeste ušli unutar sebe; nikada nijeste bili u središtu svog tijela da ga osmotrite i vidite što se nalazi unutra. Zato zatvorite oči, pogledajte detaljno svoje unutarnje biće i krećite se tim prostorom od jednog do drugog kraja. Krenite upravo od nožnih prstiju. Zaboravite cijelo tijelo: krenite od prstiju. Zastanite tamo i pogledajte. Potom krenite uz noge ka gore, zađite u svaki ugao. Tada će se mnoge stvari dogoditi. Mnoge stvari će se dogoditi! Tako vaše tijelo postaje jedno senzitivno sredstvo, ne možete ni pojmiti koliko osjetljivo. Ako tada dotaknete nekoga, možete potpuno ući u taj dodir i kroz svoju ruku doživjeti preobražaj. To je ono što se podrazumijeva pod pojmom dodir učitelja, dodir majstora: on se može potpuno kretati do svakog ugla svog bića i koncentrisati se tamo. Ako možete u potpunosti stići do bilo kog dijela vašeg tijela, taj dio će postati življi - toliko življi da nećete ni shvatiti što se događa sa njim. Tada se možete potpuno uputiti ka očima. Ako se možete potpuno okrenuti vašim očima, kada potom pogledate u oči neke druge osobe, vi ćete prodrijeti u njenu unutrašnjost; veoma duboko ćete prodrijeti u njeno biće.
Sklopite oči: detaljno osmotrite svoje unutarnje biće. Prvo, spoljnji dio toga treba pogledati od iznutra - iz vašeg unutarnjeg središta. Ostanite tamo i zagledajte se u to. Vi ćete biti odijeljeni od tijela jer posmatrač nikada nije ono što posmatra. Promatrač je drugačiji od objekta posmatranja. Ako možete u potpunosti sagledati svoje tijelo iznutra, nikada nećete zapasti u zabludu da se poistovjetite sa tijelom. Tako ćete postati drugačiji - sasvim drugačiji: bićete unutra ali nećete biti to, bićete u tijelu ali nećete biti tjelesni.
To je prvi dio. Potom možete krenuti dalje. Tada ste slobodni da pođete dalje. Kada se jednom oslobodite tijela, oslobodite identiteta, bićete slobodni da se krećete. Tada se možete uputiti ka svom umu - znatno dublje. To je unutarnja pećina uma.
Ako uđete u tu pećinu uma, vi ćete biti odijeljeni od uma, takođe. Tada ćete vidjeti da je i um neka vrsta objekta kojeg možete posmatrati, a to što je ušlo u um je, opet, odijeljeno i drugačije. To ulaženje u um je ono što se podrazumijeva pod "posmatranje vašeg unutarnjeg bića u detalju." Tijelo i um, u oboje se može ući i posmatrati ih iznutra. Tada ste jednostavno svjedok, a u tog svjedoka se ne može prodrijeti. Zato se to i naziva vaša najdublja suština: to ste vi. To u što se može prodrijeti, to što se može vidjeti, to nijeste vi. Kada dospijete do toga u što se ne može ući, u čemu se ne možete kretati, što se ne može osmotriti, samo tada ste dospjeli do istinskog sebe. Vi ne možete biti svjedok izvora svjedočenja, zapamtite to; to je apsurdno.
Ako neko kaže: "Ja sam se osvjedočio svog svjedoka", to je apsurdno. Zašto je to apsurd? Ako ste vi bili svjedok svom svjedoku, tada to više nije svjedočenje sebe. Taj koji svjedoči je svjedok. To što možete vidjeti, nijeste vi; to što vi možete posmatrati, to nijeste vi; to čega vi možete postati svjesni, to nijeste vi.
OSHO
KNJIGA TAJNI
Copyright Osho International Fundation
MAJSTOROV SMIJEH


Džoa je ujeo pas. Trebalo je dugo da rana zacijeli pa je otišao doktoru koji je zatražio da dovedu psa. Kao što je sumnjao, pas je bio bijesan.
« Plašim se da je prekasno da vam dam serum », reče doktor.
Džo sjede na doktor krevet i fanatično poče nešto da piše.
« Možda i nije tako loše », reče doctor. “Nema potrebe da sada pišete svoj testament.”
“Ja ne pišem testament”, odgovori Džo. “Ja samo sastavljam listu ljudi koje treba da ujedem.”

Osho E-glasnik mart 2022. br. 72

  OSHO ®      E - Glasnik Mart 2022. broj 72 -Vizija  Novog čovjeka - Tema:    PREDAJA –   u harmoniji sa egzistencijom. „ Predavanje zna...