29.5.09

Osho E-glasnik maj 2009

OSHO MONTENEGRO

OSHO-YU e-glasnik
www.osho-yu.co.cc
Maj 2009, broj 10

PREDSTAVLJAMO VAM
OSHO HUMANIVERSITY, HOLANDIJA

Osho Humaniversity je nezavisna organizacija koja je uvijek imala jaku duhovnu povezanost sa indijskim prosvijetljenim mistikom Oshom. Većina osoblja Humaniversity su sanijasini, učenici Osha. Osnivač Osho Humaniversity je Swami Anand Veeresh.

Veereshov lični odnos sa Oshom je uvijek bio jedan jednostavan i čisti odnos srca.“Osho će uvijek biti moj Majstor. Ja ću uvijek biti Swami Anand Veeresh. Sanijasini će uvijek biti moja braća i sestre. Za mene će Osho umrijete samo kada i ja umrem jer je on uvijek u mojem srcu.” Veeresh

Veeresh je rođen 1938 godine u Njujorku. Od svoje 14 do 28 godine je bio ovisnik o drogama. Potom je pristupio rehabilitacionom programu u Feniks centru u Njujorku, u komuni za intenzivno oslobađanje od ovisnosti. Tamo je započeo svoje učešće u radu na humanom razvoju. Diplomirao je na odsjeku za Specijaliste ovisnosti i bio je odbran da u Londonu otvori Fenik centar. 1974 godine je sreo svog duhovnog majstora Osha.
Holandsko Ministarstvo zdravlja je 1975 godine pozvalo Veeresha da pokrene obrazovni program za strušnjake za ovisnost. Veeresh je 1978 godine osnovao Humaniversity sa ciljem da obučava terapeute koji rade sa ljudima. On je inovativan terapeut i inspirativan učitelj koji je stvorio mnogo terapijskih procesa uključujući AUM meditaciju i niz drugih socijalnih meditacija. On je nosilac crnog pojasa (Prvi Dan) u Hap Ki Dou i osnivač je Osho–Do i Humaniversity sistem borilačkih vještina. Veeresh je plodan slikar i muzički producent u Humaniversity sound-u.
Osho Humaniversity je međunarodni centar za terapiju, obuku i lični razvoj. Specijalizovan je u Umjetnosti humanosti. Ukoliko tragate za vlastitim razvojem, obrazovanjem ili napredovanjem u humanoj psihologiji, vaše iskustvo u Humaniversity će vam obezbijediti duboke i trajne rezultate na ličnom i profesionalnom planu. Ako tragate za jednim posebnim iskustvom, jedinstvenim susretom sa izuzetnim ljudima koji mogu proizvesti promjene u vašem životu, razmotrite da se bliže upoznate sa Humaniversity.Osho Humaniversity je internacionalni centar za terapiju, obuku i lični razvoj. Terapeutski rad u Humaniversity je kulminacija Veereshove profesionalne karijere i vlastitog duhovnog traganja. Humaniversity terapija je holistička sinteza zapadnjačke psihoterapije i istočnjačkog pristupa meditaciji. Humaniversity je 1996 godine postao univerzitet za obuku studenata i stručnjaka u umjetnosti rada sa ljudima. Humaniversity je takođe poznat i pod imenom “Univerzitet prijateljstva”.
Humaniversity filozofija se zasniva na tome da je osnovni uzrok ljudskih problema usamljenost i emocionalna izolovanost. Ljubav i prijateljstvo je važan elemenat u procesu liječenja. Autentično prijateljstvo je uočeno kao najviši cilj koji ljudsko biće može ostvariti u društvu.
Rad u Humaniversity je zasnovan na grupnoj i zajedničkoj terapiji. Humaniversity je postavio veoma brižljivo osmišljen grupni menadžment system koji obezbjeđuje nabolju njegu i vođenje svakog učesnika. Nebitno koji obim grupe je u pitanju, individual I njena određena potreba je uvije u središtu.
Pristup Humaniversity terapiji je višeznačajno. Grupe su tipično heterogene. Na primjer, studenti terapije, duhovni tragaoci, domaćice, nezaposleni radnici, poslovni ljudi i “slučajno izgubljene duše” su u istom osnovnom programu. To stvara okruženje u kojem učesnici uče jedni od drugih i razvijaju kvalitete kao što su tolerancija, strpljivost i uzejamno poštovanje.
Humaniversity Foundation
Dr Wiardi Beckmanlaan 41931 BW Egmond aan ZeeThe Netherlands
Phone: +31-72-506 4114
Fax: +31-72-506 1844
http://www.humaniversity.nl/
POGLEDAJTE

Međunarodna proslava grljenjem u Osho Humaniversity centru


OSHO BISER


EMOCIJE

Sve emocije su energije. Ako se te energije ne koriste kreativno, one će uznemiriti neki dio tijela, neki dio uma. Energija treba da se koristi. Energija koja je unutar nas - a koja se ne koristi - će stvoriti određene blokade. Te blokade će postati bolest nalik tumoru. Da li to razumijete? To nije slučaj samo sa gnjevom - ako je u meni ljubav koju treba da dam, a ja nijesam sposoban da tu ljubav nekome dam, to će stvoriti blokadu unutar mene. Ako je unutar mene bijes koji ja ne znam da ispoljim, to može stvoriti blokadu. Ako je unutra strah koji nijesam sposoban da pokažem, strah može postati prepreka. Sva emocionalna stanja stvaraju energiju unutar nas i ta energija treba da se oslobodi.
To oslobađanje energije može biti na dva načina. Jedan način je via negativa. Na primjer, neko je ljut, stoga bi negativan način za tu osobu bio da ode i da nekoga gađa kamenjem, da udara štapom ili verbalno napadne. To je negativan način jer se ta energija upotrijebila ali on neće imati koristi od toga. Jedini plodovi koje će ubrati su da će osoba koju je verbalno napao uzvratiti duplom snagom. Osoba koju je udario kamen će takođe biti ljuta. Ona je ista kao i prva osoba: i ona će upotrijebiti negativan način da ispolji svoj bijes. Ona će takođe dići štap.
Ako vi bacite kamen na nekoga, on će baciti još veći kamen na vas. Ako se energija upotrijebi na negativan način, to će proizvesti još više bijesa i tako će ta enrergija propasti. Ponovo će se stvoriti gnjev, a usljed negativnih navika, ponovo će se stvoriti još više gnjeva. Stoga će ta energija ponovo propasti, a usljed reakcije druge osobe biće još gnjeva. Tako će se stvarati neograničena količina bijesa u čemu će se energija samo uništavati i čemu neće biti kraja. Gnjev će prestati samo ako bude upotrijebljen na pozitivan način, na kreativan način. Zbog toga je Mahavira rekao: "Osoba koja mrzi će zauzvrat primiti mržnju. Osoba koja pokaže gnjev prima gnjev. Osoba koja ima loše misli će zauzvrat primiti isto." Tome nema kraja, a energija biva uništena.

OSHO
Staza meditacije
(c) Osho International Foundation
OSHO MEDITACIONA TEHNIKA


OSHO TRATAK MEDITATION

TEHNIKA ZURENJA

Gledate li dugo u plamen, tokom nekoliko mjeseci, jedan sat dnevno, vaše treće oko počinje savršeno funkcionirati. Postajete budniji, ispunjeniji svjetlom.Riječ tratak potiče od korijena riječi koji znači suze (tears), zato morate gledati u plamen dok vam ne počnu teći suze iz očiju. Nastavite zuriti, ne trepćući, i treće će oko početi vibrirati.
Tehnika zurenja zapravo nije fokusirana na objekat u koji zurite, važno je samo zurenje. Jer kada zurite ne trepćući, postajete fokusirani, a priroda uma je da je stalno u pokretu. Ukoliko stvarno zurite, bez ijednog pokreta, um se nađe u teškoći. Priroda uma je da skače sa jednog objekta na drugi, neprestano u pokretu. Ukoliko zurite u tamu ili u svjetlost ili nešto drugo, ukoliko stvarno zurite, sva kretanja uma se zaustavljaju.
Jer ukoliko um nastavlja kretanje, zurenje neće biti prisutno, vi ćete zaboraviti na predmet. Kada um krene u drugom pravcu, zaboravićete, nećete se moći sjetiti u što ste gledali. Predmet će biti tamo fizički, ali za vas će iščeznuti jer vi niste više tu: vi ste otišli sa mislima.Zurenje, odnosno tratak znači ne dopustiti umu da se kreće. A kada ne dopuštate kretanje umu, u početku se on snažno bori, ali ukoliko nastavite raditi tehniku zurenja, polagano um će popuštati u toj borbi. Za trenutak će se zaustaviti. I kada se um zaustavi tada nema uma, jer on može postojati jedino u pokretu, razmišljanje može postojati jedino sa pokretom uma.
Kada nema pokreta, razmišljanje iščezava, ne možete misliti, jer razmišljanje znači pokret - kretanje od jedne misli do druge. To je proces.
Ukoliko zurite konstantno u jedan predmet, potpuno svjesni i budni.. jer vi možete zuriti i kroz mrtve oči, onda možete nastaviti sa procesom mišljenja - jedino oči, mrtve oči, koje ne gledaju. Samo sa mrtvim očima vi možete gledati, ali um će nastaviti raditi. To neće biti ni od kakve pomoći. Zurenje znači da su usredotočene ne samo vaše oči, već vaš cijeli um kroz oči.Zato, kakav god da je objekat zurenja - zavisno ako volite svjetlost neka bude svjetlost, ako volite tamu i to je dobro. Koji god da je objekat zurenja, suštinski to je nebitno - jedino bitno je kako totalno zaustaviti um kroz zurenje, da se fokusira, tako da se unutrašnje vrpoljenje i kolebanje zaustavi. To netremično gledanje će vas potpuno izmijeniti. Ono će postati meditacija.
MAJSTOROV SMIJEH

Mula Nasrudin je uhvaćen i izveden na sud, a kada je izlazio iz zgrade, rekao je prijatelju:
“Bilo je stvarno teško: sud me prvo osudio na pedeset rupija, jer sam poljubio neku strankinju na
putu. Zbog toga me je sudac kaznio sa samo pedeset rupija, ali kada je vidio tu ženu, tražio me je
još toliko novca, jer je zaključio da sam bio mrtav pijan!” Zbog toga što ta žena gotovo da i nije bila
žena; njena ružnoca bila je zastrašujuca, i sudac je shvatio da je nitko trijezan ne bi napastvovao!


Osho E-glasnik mart 2022. br. 72

  OSHO ®      E - Glasnik Mart 2022. broj 72 -Vizija  Novog čovjeka - Tema:    PREDAJA –   u harmoniji sa egzistencijom. „ Predavanje zna...