23.6.20

Osho E-glasnik jun 2020. br. 51

OSHO MONTENEGRO
OSHO®   E - Glasnik
Jun 2020. broj 51

-Vizija  Novog čovjeka -


Tema: INTELEKT I INTELIGENCIJA


Postoji velika razlika između intelekta i inteligencije. Intelekt je logičan; inteligencija je paradoksalna. Intelekt je analitičan; inteligencija je sinteza. Intelekt stvara podjele, dijeli, sječe na sitne komade kako bi razumio stvari. Nauka je utemeljena na intelektu, seciranju, dijeljenju, analizi. Inteligencija ujedinjuje stvari, stvara cjelinu iz djelova – jer je to jedno od najvećih poimanja: da djelovi bitišu u cjelini a ne suprotno tome. A cjelina nije samo zbir djelova, to je mnogo više od tog zbira.
Na primjer, vi imate ružu, i odete do naučnika, logičara. Možete ga upitati: „Ja želim da shvatim kakva je ova ruža.“ Što će on uraditi? On će to secirati, on će izdvojiti sve elemente koji čine taj cvijet. Kada nastavite dalje u tome vidjećete da taj cvijet nestaje. Umjesto cvijeta, tu će biti nekoliko etiketiranih flašica. Elementi su izdvojeni ali jedno je izvjesno – neće biti nijedne flašice na kojoj će biti etiketa „ljepota“. Ljepota nije materija i ona ne pripada djelovima. Kada jednom secirate cvijet, kada nestane njegova cjeline, nestala je i njegova ljepota. Ljepota pripada cjelosti, to je finoća koja dolazi od cjeline. To je mnogo više od zbira. Tada su samo djelovi prisutni. Vi možete secirati čovjeka; onog trenutka kada ga budete počeli secirati, život će nestati. Tada upoznajete samo mrtvo tijelo, leš. Možete otkriti koliko aluminijuma u njemu postoji, koliko željeza, koliko vode; možete tu pronaći čitav mehanizam – pluća, bubrege, sve – ali samo jedne stvari tu nema: život. Jedna stvar od najviše vrijednosti nije prisutna. Jedna stvar koju zaista želimo da shvatimo nije prisutna, a sve drugo je tu.
Intelekt secira, analizira. On je instrument nauke. Inteligencija je instrument religije; ona sjedinjuje. Stoga smo najveću nauku duhovnosti nazvali joga. Joga znači metodologija sjedinjavanja. Joga znači da stavite sve stvari zajedno. Bog je najveća cjelina, u njemu je sve zajedno. Bog nije ličnost, Bog je prisustvo, prisustvo gdje cjelina djeluje u velikoj harmoniji – drveće, ptice, zemlja, zvijezde, mjesec, sunce, rijeke i okean – sve zajedno. Zajedništvo je Bog. Ako secirate, nikada nećete naći Boga. Secirajte čovjeka; nećete naći prisustvo koje ga čini živim. Isjeckajte svijet, nećete naći prisustvo Boga.
Inteligencija je metod sjedinjavanja stvari. Inteligentna osoba je veoma sintezična. Ona uvijek traži veću cjelinu jer je smisao uvijek u većoj cjelini. Ona uvijek traga za nečim višim u kome niže iščezava i djeluje kao dio, djeluje kao nota u harmoniji cjeline, daje svoj doprinos orkestru cjeline ali se ne odvaja od njega. Inteligencija se kreće naviše, intelekt ide naniže. Intelekt ide ka uzroku. Molim vas da ovo shvatite; to je veoma delikatna stvar. Intelekt ide ka uzroku; inteligencija vodi ka cilju. Inteligencija ide ka budućnosti, intelekt ide ka prošlosti. Intelekt dovodi sve do niže vrijednosti. Ako ga pitate što je ljubav, intelekt će vam reći da to nije ništa već samo niža vrijednost. Ako ga pitate što je molitva, intelekt će vam reći da to nije ništa drugo do potisnuta seksualnost.
Pitajte inteligenciju što je seks, inteligencija će vam reći da to nije ništa drugo do sjeme molitve. To je potencijalna ljubav. Intelekt vas spušta naniže; on sve pretvara u najniže. Pitajte intelekt što je lotos, on će vam reći da to nije ništa već samo iluzija; zapravo je blato – zato što lotos niće iz blata i ponovo se vrća blatu. Blato je stvarno, lotos je samo privid. Blato ostaje, lotos dolazi i odlazi.
Pitajte inteligenciju što je blato, inteligencija će reći: „To je mogućnost da se postane lotos.“ Tada blato nestaje a cvjetaju milioni lotosa. Inteligencija ide više, više i više, i čitav napor je u tome da se dosegne do najvišeg, do vrhunca egzistencije. Jer stvari mogu biti objašnjene samo kroz više a ne kroz niže. Vi ne objašnjavate putem nižeg, vi objašnjavate nešto daleko. A kada niže postane previše značajno, sva ljepota se izgubi, sva istina, sve dobro. Sve što ima neko značenje se gubi. Tada počinjete da jadikujete: „Gdje je smisao života?“
Inteligencija je rasuđivanje, shvatanje. Istina je ključna riječ, sat. Čovjek koji se kreće inteligencijom kreće se ka sat, ka istini. Više od inteligencije je šesti tip religije. Ja to nazivam religijom meditacije. Meditacija je svjesnost, spontanost, to što Baul mistici nazivaju sahaja manush, spontan čovjek. Sloboda je ne-tradicionalna, radikalna, revolucionarna, individualna. Ključna riječ je chit, svjesnost. Inteligencija je najviši oblik intelekta, inteligencija je najčistiji oblik intelekta. Stepenice su iste. Intelekt ide naniže istim stepenicama, inteligencija ide naviše, ali stepenice su iste. U meditaciji se stepenice izbacuju. Dakle, više nema kretanja po tim stepenicama, niti gore niti dolje. Sada više nema pokreta već samo stanje unitrašnjeg ne-kretanja, utapanje u sebe, uranjanje.
Osho
CreativityTERAPIJA
Ljudi se plaše nepoznatog, ljudi se osjeđaju nesigurno sa nepoznatim. Oni ne žele da idu izvan poznatog; zato i stvaraju lažnu, izvještačenu zamjenu za inteligenciju - oni to nazivaju intelekt. Intelekt je samo menatalna igra. Vi tako ne možete biti kreativni. 
Ekspert, učena osoba, intelektualac, on nema vlastiti uvid. On zavisi od tuđeg znanja, tuđih tradicija, konvencija. On nosi biblioteku u svojoj glavi, veliki teret, ali on nema viziju. On zna mnogo bez da zna bilo šta. A pošto život nije isti, nikada nije isti - on je u stalnom mijenjanju, on se obnavlja iz trenutka u trenutak - ekspert uvijek kasni, njegov odgovor je uvijek nepotpun. On samo može reagovati, on ne može odgovarati jer nije spontan. On je već spremio zaključak. On uvijek sa sobom nosi unaprijed spremne odgovore - a pitanja koja život postavlja su uvijek nova.
Ekspert, učena osoba, intelektualac, on nema vlastiti uvid. On zavisi od tuđeg znanja, tuđih tradicija, konvencija. On nosi biblioteku u svojoj glavi, veliki teret, ali on nema viziju.

Osim toga, život nije logičan fenomen; stoga se on nikada ne uklapa u život, a život se ne uklapa u njega. Naravno, život nije na gubitku, samo je intelektualac na gubitku. On se uvijek osjeća kao izvanjac - to ne znači da ga je život prognao; on je sam odlučio da ostane izvan života. Ako se previše vežete za logiku nikada nećete biti sposobni da budete dio životnog procesa koji predstavlja egistenciju. Život je više od logike. Život je paradoks, život je misterija. Ali život nije tako logičan, život nije matematičan, a ljudi nastavljaju da žive u svojim intelektima veoma logičarski. Logika im daje osjećaj kao da znaju - ali to je samo veliko "kao" koje osoba nastoji da sasvim zaboravi. Bilo što da radite putem intelekta, to je samo zaključak. To nije iskustvo istine već samo zaključak koji je baziran na logici - a ta logika je vaš izum.
 Ako se previše vežete za logiku nikada nećete biti sposobni da budete dio životnog procesa koji predstavlja egistenciju. Život je više od logike. Život je paradoks, život je misterija
Intelekt može doći do određenih zaključaka, ali intelekt je jedan nesvjestan fenomen. Vi se ponašate skoro uspavano.
Inteligencija je buđenje, i dok nijeste potpuno probuđeni, sve što budete odlučivali će biti pogrešno. To tako mora biti, to je osuđeno na propast jer je to došlo od nesvjesnog uma.
Da biste inteligenciju uključili u djelovanje, vi ne trebate puno informacija, vi trebate puno meditacije. Vi treba da postanete smireniji, treba da postanete oslobođeni misli. Vi treba da postanete manje umni a više srčani. Vi treba da postanete svjesni magije koja vas okružuje - čarolije koja je život, čarolije koja je Bog, čarolija koja je u zelenoj travi i crvenom cvijeću, čarolija koja je u očima ljudi. Čarolija se svugdje događa! Sve je čudesno, ali usljed vašeg intelekta, vi ste iznutra zatvoreni, vezani ste za vaše glupe zaključke koji su proistekli iz nesvjesnosti ili koji su vam dati od nekoga ko je nesvjestan kao i vi.
Ali inteligencija je određena kreativnost jer vas inteligencija potpuno uvodi u djelovanje - ne samo dio vas, mali dio vas, vašu glavu. Inteligencija vibrira vašim cijelim bićem, svakom ćelijom vašeg bića; svaki mišić vašeg tijela počinje da igra i stapa se u suptilnoj harmoniji sa cjelinom.
To je kreativnost: pulsirati u savršenoj harmoniji sa cjelinom. Stvari će tada početi da se događaju same od sebe. Vaše srce će tada početi da izliva pjesme radosti, vaše ruke će početi da mijenjaju stvari. Vi ćete dotaći blato, i ono će postati lotos. Vi ćete biti sposobni da budete alhemičari. Ali to će biti moguće samo putem velikog buđenja inteligencije, velikog buđenja srca.
Osho
Creativity

  
MEDITACIJA 
ISHOD MEDITACIJE

Meditacione tehnike vam nalažu da nešto preduzmete. To što ćete uraditi nije značajno: to što će rezultirati je bitno. Ali vaš um mora biti povezan sa nekim djelovanjem, sa nekom tehnikom, a ne sa rezultatom. Ishod će se ostvariti: to će se dogoditi. To se uvijek događa indirektno. Zato nemojte biti zabrinuti za rezultat. Budite zainteresovani za tehniku. Radite to sasvim predano i nemojte misliti na ishod. To će se sigurno dogoditi - vi samo možete biti prepreka tome.
Ako ste zainteresovan samo za ishod, to vam se nikada neće ostvariti. Potom će se to učiniti veoma čudnim. Ljudi bi mi dolazili sa riječima: "Rekli ste nam, ako radimo meditaciju da će nam se "to" dogoditi, i mi smo radili meditaciju ali "to" nam se nije dogodilo." Oni su u pravu, ali su zaboravili uslov. Vi morate zaboraviti rezultat. Samo tako se to može dogoditi. Vi morate biti potpuno u tom činu. Što ste više u tom činu, rezultat će se prije ostvariti. Ali to je obično uvijek indirekto. Vi ne možete biti agresivni i napadni kada je to u pitanju; ne možete ništa siliti. To je tako delikatan fenomen da se ne može dotaći. To vam se može dogoditi samo onda kada ste potpuno unešeni u neki akt tako da je vaša nutrina sasvim ispražnjena. Sve metode su indirektne. Ne postoji direktne metode za ostvarenje duhovnosti.
OSHO
Knjiga tajni 1

OSHO ART
„U Indiji postoje kipovi ispred kojih jednostavno sjedite u tišini i meditirate. Samo gledate u te kipove. Oni su bili građeni od strane meditanata na takav način, u takvoj srazmjeri, da je bilo dovoljno da samo gledate u taj kip, tu figuru, veličinu, ljepotu. Sve je veoma dobro izračunato da bi stvorilo određenu vrstu stanja unutar vas. I samo sjedjeći u tišini ispred kipa Bude ili Mahavira, vi ćete se susresti sa nekim čudnim osjećanjem sa kojim se ne možete susresti ako sjedite pored neke zapadnjačke skulpture. Sve zapadnjačke skulpture su seksualne. Pogledajte rimsku skulpturu: divna je, ali nešto izaziva seksualnost u vama. To udara u vaš seksualni centar. To vam ne daje neki polet.
Na Istoku je sasvim drugačija situacija. Kipovi su klesani, ali prije no što vajar počne da kleše, on uči da meditira. Prije nego što počne da svira flautu, on uči meditaciju. Prije nego što počne da piše poeziju, on uči meditaciju. Meditacija je sasvim neophodna za bilo koju umjetnost; tada će umjetnost biti objektivna.“ OSHO


HAIKU


 
*
*
Haiku od Sodoa:

U MOJOJ PETOKVADRATNOJ KOLIBI OD BAMBUSA,
OVOG PROLJEĆA NEMA NIŠTA:
ALI IMA SVEGA.

Samo zamislite sirotog Sodoa, majstora po svom mišljenju, u njegovoj petokvadratnoj kolibi od bambusa. Proljeće je došlo: nema ničega, ali ima sve.
  Vrhovno iskustvo meditacije je oboje: u jednu ruku, nema ničega; a u drugu ruku, postoji čitav univerzum. Vi gubite vaš identitet, i zato nema ničega. Ali, vi dobijate novi identitet sa okeanskim iskustvom – tada osjećate da imate sve. Ali oboje je autentično iskustvo.

*

VIDEO

PODIZANJE INTELIGENCIJE


 
MAJSTOROV SMIJEH

Kudahi, teturajući se od pića, zastao je da pogleda paradu za Dan Svetog Patrika. Nesvjesno je bacio neugašeni opušak na stari madrac koji je bio naslonjen na zid pored njega.
Upravo tada je prolazila povorka sjedokosih članica Ženskog bolničarskog udruženja. U isto vrijeme, tinjajući, madrac je počeo užasno da smrdi.
Kudahi gadljivo udahnu nekoliko puta i reče obližnjem policajcu: "Oficiru, ove bolničarke marširaju previše brzo!"


Copyright © Osho International Foundation.

za dobijanje e-glasnik na vasu mail adresu
prijavite se na zvanicnu facebook stranu
OSHO Meditativni Trenuci Podgorica
ili na mail: osho.montenegro@gmail.com

Ili se pridružite grupi 
OSHO klub PodgoricaOSHO is a registered trademark of Osho International Foundation, used with permission, www.osho.com/trademarks
Some material used here (images and text excerpts) is Copyright © OSHO International Foundation, www.osho.com/copyright
Osho E-glasnik mart 2022. br. 72

  OSHO ®      E - Glasnik Mart 2022. broj 72 -Vizija  Novog čovjeka - Tema:    PREDAJA –   u harmoniji sa egzistencijom. „ Predavanje zna...