21.4.19

Osho E-glasnik april 2019. br. 37

OSHO MONTENEGRO

april 2019, broj 37

Tema

SVJESNOST

Svjesnost znači: bilo što da se dogodi u određenom trenutku, to se dogodilo sa
potpunom sviješću - vi ste bili prisutni.


Jedna od najbitnijih stvari koju treba shvatiti o čovjeku je da je čovjek uspavan. Čak i kada misli da je budan, on to nije. Njegova budnost je veoma krhka; njegova budnost je toliko mala da uopšte i nije bitna. Njegova budnost je samo lijepo ime, ali sasvim prazno.
Vi spavate noću, vi spavate danju - od roĐenja pa do smrti, vi samo mijenjate nin vašeg spavanja, ali nikada nijeste uistinu budni. Nemojte zaluđivati sebe da ste budni ako samo otvorite oči. Sve dok se ne otvore unutrašnje oči - sve dok vaše unutrašnje ne bude ispunjeno svjetlošću, dok ne vidite ko ste - nemojte misliti da ste budni. To je najveća zabluda u kojoj čovjek živi. Kada jednom prihvatite da ste već budni, tada više nema potrebe da činite napor da budete budni.
Prva  stvar  koja  treba  duboko  da  utone  u  vaše  srce  je  da  ste  uspavani,  veoma uspavani.  Vi  sanjate  iz  dana  u  dan.  Vi  sanjate  nekada  sa  otvorenim  očima,  a  nekada  sa zatvorenim očima, ali vi sanjate - vi ste san. Vi još nijeste stvarnost. I naravno, sve što radite u snu je besmisleno. Sve što mislite je bez nekog smisla, sve što zamišljate ostaje dio vaših snova, i nikada vam ne dopušta da vidite to što jeste. Stoga su svi probuđeni naglašavali samo jednu stvar: probudite se! Neprestano, vjekovima, njihovo ukupno učenje se temeljilo samo na jednoj kratkoj rečenici: »Budite budni!«. Oni su razvijali metode, strategije; oni su stvarali sadržaje, prostore i energetska polja u kojima bi bili protreseni do svjesnosti


RAZUMIJEVANJE


Ja nikada nijesam koristio riječ odricanje. Ja kažem: radujte se životu, ljubavi, meditaciji, ljepotama ovog svijeta, ekstazi postojanja - radujte se svemu! Preobrazite svjetovno u sveto. Preobrazite ovu obalu u drugu obalu, pretvorite zemlju u raj.
Tada će se određena odricanja posredno dogoditi. Ali to će se dogoditi samo od sebe, vi to nećete uraditi. To nije stvar djelovanja, to je događanje. Vi počinjete da se odričete svojih gluposti; počinjete da odbacujete smeće. Vi tada počinjete da se odričete besmislenih odnosa. Vi se tada odričete poslova koji ne ispunjavaju vaše biće. Vi počinjete da se odrete mjesta gdje vaš rast nije moguć. Ali ja to ne nazivam odricanje, ja to nazivam razumijevanje, svjesnost.
Ako u svojoj ruci nosite kamenje misleći da su to dijamanti, ja vam nu reći da bacite to kamenje. Ja ću samo reći: "Budite oprezni, i još jednom osmotrite!" Ako sami uvidite da to nijesu dijamanti, da li ima ikakve potrebe da ih bacite? Oni će sami ispasti iz vaših ruku. Zapravo, ako i dalje budete željeli da ih nosite, vi ćete morati da učinite veliki napor, moraćete da imate veliku volju da bi ih dalje nosili. Kada jednom uvidite da su beskorisni, beznačajni, vi ćete ih sami baciti - nikako ih nećete moći dugo nositi.
Kada jednom vaše ruke budu prazne, vi ćete potražiti pravo bogatstvo. A pravo
bogatstvo nije negdje u budućnosti. Pravo bogatstvo je upravo sada,


                                              SVJESNOST


Svjesnost zni: bilo što da se dogodi u određenom trenutku, to se dogodilo sa potpunom sviješću; vi ste tu bili prisutni. Ako ste prisutni kada se gnjev ukaže, gnjev se ne može dogoditi. To se može dogoditi samo kada ste duboko uspavani. Kada ste prisutni, preobražaj se odmah počinje odvijati u vašem biću, jer kada ste prisutni, svjesni, mnoge stvari jednostavno nijesu moguće. Sve što se zove grijeh nije moguće da se ostvari ako ste svjesni. Zato, zapravo, postoji samo jedan grijeh, a to je nesvjesnost.
Porijeklo riječi grijeh zni odsutnost, propustiti nešto. To ne zni da je učinjeno nešto loše; to jednostavno zni propustiti nešto, biti odsutan. Hebrejski korijen riječi grijeh zni biti odsutan. To postoji i u nekoliko engleskih riječi. Propustiti zni ne biti prisutan, učiniti nešto bez prisutnosti - to je jedini grijeh. A jedina vrlina? Kada nešto radite, vi ste potpuno obazrivi - to što Gurdžijev naziva prisjećanje sebe, što Buda naziva biti ispravno pažljiv, što Krišnamurti naziva svjesnost, što Kabir naziva surati - biti tu! To je sve što je potrebno, ništa više.
Vi ne treba ništa da mijenjate, čak ako i pokušate da nešto promijenite, nećete moći. Vi ste pokušavali da mijenjate mnoge stvari u sebi. Da li ste uspjeli? Koliko puta ste odlučili da se više nećete ljutiti? Što se dogodilo sa vašom odlukom? Kada dođe taj trenutak, vi ste ponovo u istoj zamci: postajete ljuti, a kada ljutnja pre, vi se ponovo kajete. To postaje beskonni krug: vi se naljutite, i onda se kajete, a potom ste ponovo spremni da to učinite.
Prisjetite se, čak i kada ste se kajali, vi nijeste bili prisutni; to kajanje bi bilo dio grijeha, takođe. Zbog toga se ništa nije dogodilo. Vi ste pokušavali i pokušavali, donosili ste mnoge odluke i mnogo pute se zaklinjali, ali ništa se nije dogodilo - vi ste ostali isti. Vi ste sasvim isti kao i kada ste se rodili, čak ni neznatna promjena se nije dogodila u vama. To ne zni da vi nijeste pokušavali, da nijeste dovoljno pokušavali - vi ste pokušavali, pokušavali i

pokušavali. Vi nijeste uspjeli zato što tu nije u pitanju trud. Više truda ne bi pomoglo. Tu je u
pitanju oprez, a ne trud.
Ako ste oprezni, budni, mnoge stvari će jednostavno otpasti; vi ne treba da ih odbacujete. U svjesnosti određene stvari nijesu moguće. To je moja definicija, ne postoji drugog kriterija. Ako ste svjesni, vi se nećete zaljubiti, nećete zapasti u to stanje; tako će zaljubljivanje postati grijeh. Vi možete voljeti, ali to ne biti nalik zaljubljenosti, to će biti nalik izdizanju. Zašto koristimo izraz zaljubiti, kao da padamo u neko stanje? To je upravo padanje; vi padate, vi se ne izdižete. Kada ste svjesni, padanje nije moguće - čak ni u ljubavi. To nije moguće; to jednostavno nije moguće. Sa svjesnošću, to nije moguće; vi se tako samo izdižete u ljubavi. Uzdizanje u ljubavi je sasvim drugačiji fenomen od zaljubljivanja. Zaljubljivanje je stanje sna. Zato ljude koji su zaljubljeni možete prepoznati po njihovim očima: izgledaju kao da su više pospani od drugih, kao da su opijeni, kao da sanjaju. Vi to možete vidjeti u njihovim očima jer će u njima biti pospanosti. Ljudi koji se uzdižu u ljubavi su sasvim drugačiji. Vi možete vidjeti da oni više ne sanjaju, oni su se suočili sa stvarnošću, i sa tim rastu.


TERAPIJA

KORIJENI PATNJEOčaj je stanje nesvjesnosti. Mi smo očajni zato što nijesmo svjesni što radimo, što mislimo, što osjećamo - zato neprestano protivrijimo sami sebi. Djelujemo u jednom smjeru, misli idu u drugom smjeru, a osjećanja su negdje drugo. Mi se tako dijelimo, postajemo sve više i više podijeljeni. To je očaj - mi gubimo cjelovitost, gubimo sjedinjenost. Mi postajemo sasvim lišeni vlastitog središta, postajemo periferni. I prirodno, život koji nije harmoničan biva očajan,
tragičan, teret koji negdje nosimo - paćenje. Najviše što može, čovjek može učinite te patnje manje bolnim. Postoji hiljadu i jedan nin da se bol uništi.
Ljudi žive u patnji. Postoje samo dva nina da se izađe iz toga: oni mogu postati meditanti - oprezni, budni, svjesni, a to je naporna stvar. Za to je potrebna odvažnost. Ili, možete ni jeftiniji nin koji vas može učiniti još nesvjesnijim kako ne biste osjećali očaj. Nađite nešto što će vas učiniti neosjećajnim, neko toksično sredstvo, neko sredstvo koje ubija bol i čini vas nesvjesnim tako da možete pobji u to i zaboraviti sav svoj jad, muku i besmisao.
Drugi nin nije pravi način. Drugi način vam omogućuje da patite nešto pogodnije, podnošljivije, podesnije. Ali to ne pomaže - to vas ne preobražava. Jedini preobražaj se događa kroz meditaciju, jer je meditacija jedini metod koji vas ćini svjesnim. Po meni, meditacija je jedina istinska religija. Sve drugo je hokus-pokus. A postoje i razne marke opijuma - hrišćanstvo, hinduizam, muhamedanstvo, džainizam, budizam - ali to su samo različite vrste. Samo je pakovanje drugije, sadržina je ista: sve one vam samo pomažu da se na neki nin prilagodite
vašim patnjama.
Moj je trud ovdje usmjeren ka tome da vas odvedem iza patnji. Nema potrebe prilagođavati se patnji; postoje mogućnosti da se sasvim oslobodite patnji. Ali taj put je malo naporan, tada je taj put izazovan. Vi treba da postanete svjesni vašeg tijela i toga što radite sa njim. Prvi korak ka svjesnosti je da budete obazrivi sa svojim tijelom. Malo po malo će osoba postati  svjesna  svakog  postupka,  svakog  pokreta.  Kada  budete  postali  svjesni,  čudo  će  se dogoditi: mnoge stvari koje ste prije radili će nestati. Vaše tijelo će postati opuštenije, vaše tijelo će postati usklađeno, duboki mir će početi da vlada čak i u vašem tijelu, suptilna muzika će pulsirati u tijelu.


MEDITACIJA

SLUŠANJE


Ostanite pasivni ne radite ništa, samo slušajte. Slušanje nije rad. Vi ne treba ništa da radite da bi nešto slušali vaše uši su uvijek otvorene. Da biste gledali treba da otvorite oči

najmanje toliko se mora uraditi. Da biste slušali čak ni toliko ne morate da uradite uši su uvijek otvorene. Vi uvijek slušate. Nemojte ništa raditi već samo slušajte.

Slušajte sa naklonošću

Slušanje je duboko učestvovanje tijela i duše, i zato je bilo korišćeno kao jedna od
najmoćnijih metoda  jer ono povezuje dvije beskonnosti: materijalnu i spiritualnu.
Neka to bude vaša meditacija; to će vam pomoći. Uvijek dok sjedite, slušajte bilo što. Vi ste na trgu gdje je previše bučno i prometno; u vozu ili avionu; slušajte to bez opiranja uma da je to bučno. Slušajte to kao što slušate muziku, sa naklonošću. Iznenada ćete uvidjeti da se kvalitet slušanja promijenio. To više nije remećenje, nije uzemirujuće. Naprotiv, to je postalo veoma smirujuće. Ako ispravno slušate, čak i buka sa trga će postati melodija.
Dakle, to što slušate nije cilj. Svrha je u tome da slušate a ne samo da čujete.
Čak i kada slušate nešto za što ste mislili da nije vrijedno slušanja, to slušanje će vas oraspoložiti kao da ste slušali Betovenove sonate. Iznenada ćete uvidjeti da se izmijenio kvalitet toga. To je postalo divno. A u tom slušanju, vaš ego će nestati.
OSHO ART


Objektivna umjetnost dolazi iz praznine vašeg srca. Vi upravo postajete flauta. Šupalj bambus, a univerzum pjeva kroz vas. Vaš jedini doprinos je da ne stvarate smetnje. Vi jednostavno samo dopuštate da univerzum teče kroz vas.
HAIKUIsa zapisa:

NE OPAŽAJUĆI ROSU
KOJA OBILJEŽAVA ZAVRŠETAK NAŠEG DANA,
MI SE VEZUJEMO ZA NEŠTO DRUGO.

Postoje nekoliko haiku pjesnika kalibra Isa i Bašoa. Ovaj haiku kaže: “Ne opažajući rosu
koja označava završetak našeg dana,…”
Svakog dana se stvara mnogo prašine oko nas – mnogo gnjeva, mnogo tuge, mnogo
patnje, mnogo nerazumijevanja. Ne opažajući sve što označava završetak našeg dana, mi se
vezujemo za nešto drugo.
Naša ljubav ostaje nepovrijeđena, netaknuta. Naša srca su baš nalik ogledalima koja ne
sakupljaju nimalo prašine. To je put zen čovjeka. Uklanjajte prašinu i prisjetite se svoje Jednosti,
svog jedinstva sa čitavom egzistencijom. Ništa vas ne sili da izdvajate sebe: nikakav gnjev,
nikakva želja, nikakav neuspjeh. Ništa vas ne odvaja od egzistencije.
Svake večeri stresite svu prašinu. Pođite u krevet sa čistim ogledalom, sa tihom pjesmom
i u harmoniji sa egzistencijom.


VIDEO
POSMATRANJE 


MAJSTOROV SMIJEH

Džemima i Beula su se izležavale na prednjoj verandi.

Jesi li čula da je gospođa Beripač dobila četvorke? reče Džemima. Kakav su pakao oni?, zajeca Beula.
Gomila nevolja!, uzvrati Džemima. To ti je tako kada dobiješ četiri bebe odjednom. A ja sam čula da se to događa samo jednom u šezdeset hiljada puta!

Hvaljeni Isuse!” urliknu Beula. Kada je, dođavola, ta žena pored toliko puta mogla da stigne
da obavi i sve kućne poslove?
Copyright © Osho International Foundation.
za pretplatu na e-glasnik prijavite se na zvanicnu facebook stranu 
ili mail:osho.montenegro@gmail.com

OSHO is a registered trademark of Osho International Foundation, used with permission, www.osho.com/trademarks
Some material used here (images and text excerpts) is Copyright © OSHO International Foundation, www.osho.com/copyright

Osho E-glasnik mart 2022. br. 72

  OSHO ®      E - Glasnik Mart 2022. broj 72 -Vizija  Novog čovjeka - Tema:    PREDAJA –   u harmoniji sa egzistencijom. „ Predavanje zna...