18.5.20

Osho E-glasnik maj 2020. br. 50

OSHO MONTENEGRO
OSHO®   E - Glasnik
Maj 2020. broj 50

-Vizija  Novog čovjeka -


Tema: 


LJUBAV


Ljubav vam daje prvo iskustvo bitisanja u harmoniji sa nečim što nije vaš ego. Ljubav vam daje prvu lekciju sa kojom se usklađujete sa nekim ko nije bio dio vašeg ega.
 
             Ljubav je otvoreno nebo. Biti u ljubavi znači biti na krilima. Ali, svakako, neograničeno nebo stvara strah. A odbaciti ego je veoma bolno jer smo naučeni da izgrađujemo ego. Mi mislimo da je ego naše jedino bogatstvo. Mi smo to štitili, mi smo ga uljepšavali, stalno smo ga glačali, a kada je ljubav zakucala na naša vrata, sve što je bilo potrebno da bismo se zaljubili je da stavimo naš ego po strani – naravno, to je bolno. To je bilo svo vaše životno djelo, to je sve što ste stvorili – taj ružni ego, tu ideju: „Ja sam izvan egzistencije.“ Ta ideja je ružna jer je neistinita. Ta ideja je iluzorna ali naše društvo tako postoji, utemeljeno je na toj ideji da je svaka osoba ličnost, da nije ono što predstavlja. A istina je da u svijetu ne postoje ličnosti, postoji samo vaše prisustvo. Vi ne postojite – ne postojite kao ego, odvojen od cjeline. Vi ste dio cjeline. Cjelina vas prožima, cjelina diše u vama, pulsira u vama, cjelina je vaš život.
Ljubav vam daje prvo iskustvo bitisanja u harmoniji sa nečim što nije vaš ego. Ljubav vam daje prvu lekciju sa kojom se usklađujete sa nekim ko nije bio dio vašeg ega. Ako možete biti u harmoniji sa ženom, ako možete biti u harmoniji sa prijateljem, sa nekim muškarcem, ako možete biti u harmoniji sa svojim djetetom ili sa svojom majkom, zašto ne možete biti u harmoniji sa svim ljudskim bićima? I ako vam bitisanje u harmoniji sa jednim bićem pruža toliko radosti, kakav će ishod biti ako budete u harmoniji sa svim ljudskim bićima? A ako možete biti u harmoniji sa svim ljudskim bićima, zašto ne možete biti u harmoniji sa životinjama, pticama i drvećem? Tada jedan korak vodi ka drugom.
Ljubav je stepenica. Ona počne sa jednom osobom a završi sa cjelinom. Ljubav je početak, Bog je kraj. Plašiti se ljubavi, plašiti se rasta ljubavne boli znači ostati zatvoren u mračnoj ćeliji. Savremeni čovjek živi u mračnoj ćeliji, a to je narcisoidno. Narcisoidnost je najveća opsesija savremenog uma. A potom nastaju problemi, problemi koji su besmisleni. Postoje problemi koji su kreativni jer vas vode ka višoj svijesti. Postoje problemi koji vas ne vode nikuda. Oni vas jednostavno drže sputane, oni vas samo drže u vašoj staroj zbrci.
Ljubav stvara probleme. Vi možete izbjeći te probleme izbjegavajući ljubav. Ali to su veoma bitni problemi! Sa njima se treba suočiti, susresti; oni se trebaju proživjeti, treba proći kroz njih i izaći iz njih. A da biste izašli iz njih, put je kroz njih. Ljubav je jedina prava stvar koju vrijedi ostvariti. Sve ostalo je drugorazredno. Ako to pomaže ljubavi, to je dobro. Sve drugo je samo sredstvo, ljubav je kraj. Zato ma koliko da boli, uđite u ljubav. Ako ne uđete u ljubav, kao što su mnogi odlučili, vi ćete biti zgrčeni u sebi. Tada vaš život neće biti hodočašće, tada vaš život neće biti rijeka koja vodi okeanu – vaš život će biti baruština, prljavština, a ubrzo neće biti ničega osim blata i mulja. Da bi to održao čistim, čovjek treba da omogući protok. Rijeka ostaje čista jer teče. Protok je proces stalnog održavanja čistote. Ljubavnik ostaje čist. Svi zaljubljeni su čisti, nevini.
Moj ukupan pristup ovdje je ljubav. Ja vas učim ljubavi, samo ljubavi i ničemu drugome. Možete zaboraviti Boga jer je to samo jedna prazna riječ. Možete zaboraviti molitve jer su one samo rituali koji su vam drugi nametnuli. Ljubav je prirodna molitva, nije nametnuta od bilo koga. Vi ste se rodili sa time. Ljubav je istinski Bog – ne Bog teologa već Bog Bude, Isusa, Muhameda, Bog sufija. Ljubav je sredstvo, metoda da vas ubije kao izdvojenu ličnost, i da vam pomogne da postanete beskonačni. Nestati nalik kapi rose i postati okean, ali za to je potrebno da prođete kroz vrata ljubavi. I, naravno, kada osoba počne da iščezava nalik kapi rose, a živjela je toliko dugo koliko i kap rose, to će boljeti, jer ta osoba misli: „Ja sam ovo, a to sada nestaje. Ja odlazim, ja umirem.“
Vi ne umirete, samo jedna vaša zabluda umire. Vi ste se poistovjetili sa iluzijom, istinitom, ali iluzija je i dalje iluzija. I samo kada ta zabluda nestane, vi ćete biti u mogućnosti da vidite ko ste. A to otkrovenje vas nosi ka najvišem vrhuncu radosti blaženstva, slavlja.
Osho Secret

                                                                          
 
 TERAPIJA


LJUBAV JE BOLNA
Ljudi koji ne vole ne mogu ostati čisti; oni bivaju uspavani, nepokretni, prije ili kasnije počinju da budu prljavi – a to biva uvijek prije nego kasnije jer oni nemaju gdje da idu. Njihov život je umrtvljen. Tu je savremeni čovjek stigao, a usljed toga su nastale mnoge neuroze, mnoge vrste ludila, i on je postao bijesan. Stoga su psihičke bolesti uzele epidemične razmjere. Više nijesu samo neke osobe psihički oboljele, stvarno stanje je da je čitava planeta postala ludnica. Čitavo čovječanstvo pati od neke vrste neuroze. A ta neuroza dolazi od vaše stagnacije. Svi su nadmeni zbog vlastite zablude da imaju svoje izdvojeno biće – zato ljudi polude. A to ludilo je besmisleno, nekorisno, nekreativno. Ali ljudi zbog toga počine samoubistvo. Ta samoubistva su, takođe, izlišna, nepotrebna. Vi ne morate izvršiti samoubistvo uzevši otrov, ili skokom sa litice ili pucajući u sebe, vi možete izvršiti samoubistvo i nekim veoma sporim procesom, a to se obično i događa. Samo nekoliko ljudi iznenada izvrši samoubistvo. Drugi se odlučuju za spori i postepeni način: oni lagano, lagano umiru. Ali skoro da je postala sveopšta tendencija za samoubistvom.
To nije način da se živi, a razlog, osnovni razlog je u tome što smo zaboravili jezik ljubavi. Mi više nijesmo dovoljno hrabri da krenemo u tu avanturu zvanu ljubav. Stoga se ljudi zanimaju za seks jer seks nije rizik. On je trenutačan, vi ne bivate zavedeni. Ljubav je zavedenost, uključenost. Ona nije trenutna. Kada ona jednom pusti korijene, to može biti zauvijek. To može biti zavedenost za čitav život. Ljubav treba intimnost, i samo onda kada ste intimni druga osoba postaje ogledalo. Kada se seksualno susretnete, vi se uopšte i ne srećete; zapravo, vi izbjegavate dušu te osobe. Vi tada samo uzmete tijelo i pobjegnete, i druga osoba uzme vaše tijelo i pobjegne. Vi nikada ne bivate dovoljno intimni da otkrijete svoja prvobitna lica.
To je bolno ali nemojte to izbjegavati. Ako to izbjegavate, vi odlažete najveću priliku za rastom. Uđite u to, patite zbog ljubavi, jer kroz tu patnju dolazi velika ekstaza. Da, postoji agonija, ali iz te agonije se rađa ekstaza. Da, vi treba da umrete kao ego, ali ako može umrijeti vaš ego, vi ćete se roditi kao Bog, kao Buda. A ljubav će vam dati prvi ukus tao, sufizma, zena. Ljubav će vam dati prvi dokaz da Bog postoji, da život nije besmislen. Ljudi koji govore da je život besmislen su ljudi koji nijesu upoznali ljubav. To što govore ukazuje da njihov život nije sreo ljubav. Zato neka boli, neka bude patnja. Prođite kroz tu mračnu noć, i vi ćete doći do predivnog izlaska sunca. Samo se u utrobi mračne noći sunce razvija. Jutro dolazi samo nakon mračne noći.
Ljubav je bolna jer stvara put ka blaženstvu. Ljubav je bolna jer vas transformiše. Ljubav je mijenjanje. Svaka promjena je bolna jer staro treba da ustupi mjesto novom. Staro je odomaćeno, sigurno, bezbijedno, a novo je sasvim nepoznato. Vi ćete ploviti okeanom bez mape. Vi ne možete koristiti svoj um u novom. Um je vješt samo sa starim. Um može djelovati samo sa starim, sa novim je um sasvim beskoristan. Stoga se rađa strah; a napustiti stari, ugodan i bezbijedan svijet, svijet ugođaja, to izaziva strah. To je isti strah koji osjeti dijete kada napusti majčinu utrobu. To je isti strah koji osjeti ptica kada se izlegne iz jaja. To je isti strah koji osjeti ptica kada po prvi put pokuša da poleti.
Strah od nepoznatog i nesigurnost u nepoznatom, nepredvidljivost nepoznatog, čovjeka čini veoma uplašenog. I pošto preobražaj treba da se ostvari od sebe ka stanju ne-sebe, agonija je veoma duboka. Ali vi ne možete imati ekstazu bez prolaska kroz agoniju. Ako zlato treba da se pročisti, ono mora da prođe kroz vatru.
Ljubav je vatra. Usljed bola od ljubavi milioni ljudi žive bez ljubavi. Oni mnogo pate, a njihova patnja je uzaludna. Patiti zbog ljubavi nije uzaludna patnja. Ljubavna patnja je kreativna, ona vas vodi do viših stanja svijesti. Patiti bez ljubavi je krajnje izlišno, to vas nigdje ne vodi, drži vas da se krećete u začarani krug.
                                                                                                                                       Osho
The Secret

 


MEDITACIJA
  
            


TEHNIKA LJUBAVI

Šiva reča: "Dok budeš milovana, dražesna princezo, priđi milovanju kao vječnom životu."  
Dok budeš voljena, dražesna princezo, uđi u ljubav kao u vječni život. Šiva započinje s ljubavlju. Prva tehnika je vezana za ljubav jer je ljubav najbliže iskustvo opuštanju. Ako ne možeš voljeti, ti se ne možeš ni opustiti. Ako se možeš opustiti, život će ti biti ljubavna avantura. Jedan napeti čovjek nikako ne može voljeti. Zašto? Takav čovjek uvijek živi sa ciljem, sa nekom svrhom u životu. On može zaraditi novac, može gomilati blago, ali ne može iskreno voljeti. Ljubav je lišena svrhe. Ljubav nije roba. Ti je ne možeš gomilati; ne možeš stvarati bankovni konto od nje; ne možeš pomoću nje jačati svoj ego. Zaista, ljubav je jedna najapsurdnija stvar, bez ikakvog smisla iza toga, bez ikakve svrhe. Ona bitiše u sebi, ona živi za sebe, za nikoga drugoga.
Dok si u ljubavi, TI ne postojiš - samo ljubav, samo milovanje. Budi milovanje, budi ljubav. Dok miluješ voljeno biće, budi samo milovanje. Dok ljubiš nemoj biti ljubljeni ili ljubljena - budi poljubac. Zaboravi sasvim na svoj ego: stopi svoj ego u taj čin. Uđi u taj čin tako duboko da činilac sasvim nestane. A ako se ne možeš predati ljubavi, ako ne možeš ući u to, biće ti teško i da se predaš jelu ili šetnji. Biće ti veoma teško da uradiš bilo što jer je ljubav najlakši pristup rastapanja ega. Upravo zbog toga egoisti ne mogu voljeti. Oni mogu govoriti o tome; mogu pjevati o tome; mogu pisati o tome: ali ne mogu voljeti. Ego ne može voljeti!.
Šiva kaže da volite. Kada ste u zagrljaju tada postanite zagrljaj, budite poljubac. Zaboravite sasvim na sebe da možete da potvrdite da vas nema, da samo ljubav postoji. Tada srce neće kucati, ljubav će tada pulsirati. Tada krv neće teći, ljubav će tada cirkulisati. Više očima nećeš gledati, sa ljubavlju ćeš na svijet gledati. Tada ruke neće doticati, ljubav će biti ta koja će doticati. Zato budi ljubav i uđi u vječni život. Ljubav će iznenada promijeniti tvoje dimenzije, tvoj prostor. Bićeš izbačen iz vremena i suočen sa vječnošću. LJUBAV može postati duboka meditacija - najdublja moguća. A ljubavnici ponekada spoznaju ono što je svecima nedostupno. Ljubavnici dotiču taj centar koji jogini ne mogu dotaći. Ali to će samo biti kratkotrajni bljesak sve dok ne transformišeš svoju ljubav u meditaciji. Tek tada možeš shvatiti zašto tantrici govore tako puno o seksu i ljubavi. Zašto? Jer je ljubav najjednostavniji prirodni ulaz kroz koji možeš preporoditi ovaj svijet - ovaj svijet horizontale.

OSHO
Knjiga tajni 1
OSHO ART„Objektivna umjetnost je sasvim drugačija. Čovjek nema ništa da izbaci, on je sasvim prazan, sasvim čist. Iz te tišine, iz te praznine se ukazuje ljubav, samilost. Iz te tišine se ukazuje mogućnost za kreativnost. Ta tišina, ta ljubav, ta samilost – to su osobine meditacije. Meditacija vas dovodi do vašeg pravog središta. A vaše središte nije samo vaše središte, to je središte čitave egzistencije. Mi smo različiti samo na periferiji. Kada se počnemo kretati ka središtu, mi smo jedno. Mi smo dio vječnosti, nevjerovatnog iskustva ekstaze koja je izvan riječi.“


HAIKU


 


*
LEPTIRI SE PRIPREMAJU
DA PRELETE MORE - NESTAJU:
MOJE JASTVO MI SE VRAĆA.

On kaže da sve naše misli nijesu ništa drugo do leptiri koji pokušavaju da prelete more: oni će negdje nestati.
Da li ste promatrali svoje misli? Ako ste živjeli četrdeset ili pedeset godina, koliko miliona misli su prešle more i nestale? Svakog dana stvarate nove misli, i one nestaju u prašini. Samo jedna stvar ostaje sa vama, a to je vaše jastvo. Samo vi ostajete.
Kao što kaže zen pjesnik: “Oblaci dolaze i prolaze, a nebo ostaje.” Ono nigdje ne odlazi, i ono ne dolazi odnikuda. Vi ste nebo. Sve što se događa na ovom nebu je samo promet – ne treba brinuti o tome, ne treba se poistovjećivati sa tim.
          
*

VIDEO

ISTINSKA LJUBAV
MAJSTOROV SMIJEH

Porodica Mugins se jedne noći okupila oko stola na večeru, kada je mladi Melvin Mugins ustao da saopšti.
"Ja bio želio da iskoristim ovu priliku", poče Melvin, "da vam svima kažem da ja hoću da oženim Hildu Hagard, djevojku od preko ulice."
"Što?", vrisnu majka. Njegov otac gospodin Mugins reče: "Njena porodica joj neće ostaviti ništa novca!" "To je tačno!" dodade gospoda Mugins. " A ona nije uštedila ni peni!"
"Ona ne zna ništa o fudbalu!" viknu mali Monti Mugins.
"Ona je čudna!", zavapi mala Mildred Mugins. "Ja još nikoga nijesan vidjela sa takvom kovrdžavom kosom!"
"To je tačno!", uzviknu ujak Mič. "I sve što radi je da sjedi okolo po čitav dan i čita
besmislene romane!"
"A samo pogledajte njenu odjeću!" zavapi tetka Mabel. "Ja nikada nijesam vidjela tako užasan ukus!"
"To nije ništa!", progunđa baka Mugins. "Vi treba da vidite njenu šminku razmazanu preko čitavog lica!"
"Sve je to istina", mirno odgovori Malvin, "ali ona ima jednu veliku prednost nad svima nama."
"Zaista?", svi uzviknuše. "Šta je to?"
"Pa", pojasni Melvin, "ona nema porodicu."


Copyright © Osho International Foundation.

za dobijanje e-glasnik na vasu mail adresu
prijavite se na zvanicnu facebook stranu
OSHO Meditativni Trenuci Podgorica
ili na mail: osho.montenegro@gmail.com

Ili se pridružite grupi 
OSHO klub PodgoricaOSHO is a registered trademark of Osho International Foundation, used with permission, www.osho.com/trademarks
Some material used here (images and text excerpts) is Copyright © OSHO International Foundation, www.osho.com/copyright

Osho E-glasnik mart 2022. br. 72

  OSHO ®      E - Glasnik Mart 2022. broj 72 -Vizija  Novog čovjeka - Tema:    PREDAJA –   u harmoniji sa egzistencijom. „ Predavanje zna...