14.11.21

Osho E-glasnik novembar 2021. br. 68

  OSHO®   E - Glasnik

Novembar 2021. broj 68


-Vizija  Novog čovjeka -


Tema:  

STVARANJE SVJESNOG SVIJETA

 

 

Najbitnija stvar će biti da se stvore metode, tehnike i načini podizanja ljudske svijesti. Naravno, ta svijest ne može biti protiv tijela, ta svijest boravi u tijelu. Oni ne mogu biti neprijatelji jedno drugom, oni podržavaju jedno drugo u svakodnevnom životu.”

 


Moja ideja je da se osnuje Akademija kreativne nauke koja bi svjesno izbjegla sve što uništava život, a tragala bi samo za onim što unapređuje život. Ta akademija ne bi bila samo naučna jer je nauka samo jedan dio ljudske stvarnosti. Akademija treba da bude multidimenzionalna; ona treba da bude za kreativnost, za umjetnost, za svijest. Najbitnija stvar će biti da se stvore metode, tehnike i načini podizanja ljudske svijesti; i naravno, ta svijest ne može biti protiv tijela - ta svijest boravi u tijelu. Oni ne mogu biti neprijatelji jedno drugom; oni podržavaju jedno drugo u svakodnevnom životu. Tijelo treba voljeti – treba da mu budete veliki prijatelj. Ono je vaš dom, treba da ga čistite od prljavštine i treba da stalno imate na umu da vam je ono neprestano na usluzi.  Čak i dok spavate, vaše tijelo neprestano radi na vašoj probavi, mijenja vašu hranu u krv, izbacuje mrtve ćelije iz vašeg tijela, uzima novi kiseonik, svježi vazduh za vaše tijelo – dok vi duboko spavate! Ono čini sve za vaš opstanak, za vaš život, iako ste vi veoma nezahvalni - tako da mu čak nikada nijeste rekli hvala. Naprotiv, vaše religije su vas učile da ga mučite: tijelo je vaš neprijatelj, i vi treba da se oslobodite od njega, njegovog uticaja.

 

RAZVOJ SVIJESTI

 

Ja znam da je vaše biće više od vašeg tijela, i da zato nema potrebe da ste vezani za njega. Ali ljubav nije vezanost, milosrđe nije vezanost. Ljubav i saosjećanje je apsolutno potrebno za vaše tijelo i njegovo održavanje. Ako imate bolje tijelo, to je veća mogućnost za razvoj svijesti. To je jedno organsko jedinstvo.

U svijetu je potrebna jedna sasvim nova vrsta obrazovanja gdje bi se svi uveli u dimenziju tišine srca – drugim riječima, u meditacije – kako bi se svi mogli pripremiti za osjećajnost prema vlastitom tijelu. Jer dok nijeste milostivi prema svom tijelu, ne možete biti milostivi ni preme tijelu neke druge osobe. To je jedan živi organizam koji vas nije nikada povrijedio. Tijelo vam je uvijek bilo na usluzi od rođenja, i tako će biti do vaše smrti. Ono će uraditi sve što vi želite, pa čak i nemoguće, i neće biti neposlušno. Nezamislivo je da se ikada više može stvoriti jedan takav mehanizam koji je toliko poslušan i veoma mudar.

Ako postanete svjesni svih funkcija vašeg tijela, vi ćete biti iznenađeni. Nikada nijeste mislili o tome što vaše tijelo radi. To je tako čudesno, tako tajnovito. Ali vi to nikada nijeste osmotrili. Nikada nijeste bili zainteresovani da se obavještavate o svom tijelu već ste se pravili da volite nečije drugo tijelo. Tijelo je najviša tajna u čitavoj egzistenciji. Tu tajnu treba voljeti – treba voljeti njene tajnovitosti, njeno djelovanje da bude iskreno uključena u istraživanje. Međutim, nažalost, religije su uvijek bile sasvim protiv tijela. Ali to vam daje ključ, konačan pokazatelj da ako čovjek nauči mudrost tijela i njegove tajne, on se nikada neće brinuti o svještenstvu ili o Bogu. On će pronaći najveću tajnu unutar sebe; a unutar misterije tijela je pravi hram vaše svijesti. Kada jednom postanete svjesni svoje svijesti, svog bića, tada neće biti nikakvog Boga nad vama. Samo takva osoba može biti poštovana od strane drugih humanih bića, drugih živih bića, jer svi oni su isto tako tajnoviti kao što je on; različitih su ispoljavanja i posebnosti, a sve to život čini bogatijim. A kada čovjek jednom nađe svijest u sebi, on je pronašao ključ za vrhovno.

Bilo koje obrazovanje koje vas ne uči da volite svoje tijelo, koje vas ne uči da budete milostivi prema svom tijelu, koje vas ne uči da uđete u njegove tajne, neće biti sposobno da vas nauči kako da uđete u svoju svijest. Tijelo je prolaz – tijelo je prag tih vrata. I bilo kakvo obrazovanje koje nema predmet o tijelu i svijesti je sasvim nedovršeno, ono je krajnje štetno jer će biti destruktivno. Samo procvat vaše svijesti vas štiti od destrukcije. To vam daje snažan motiv da stvarate: da stvarate više ljepote u svijetu, da stvarate više ugodnosti u ovom svijetu. Zato ja uključujem umjetnost kao drugi dio akademije. Umjetnost je svjestan napor da se stvori ljepota, da se otkrije ljepota, da svoj život učinite radosnijim, da naučite da plešete, da slavite.

 

Osho

Om Shantih Shantih Shantih


 

NOVO OBRAZOVANJE

Pravilno obrazovanje će ljude učiti da žive ovdje-sada, da stvaraju raj na ovoj zemlji a ne da čekaju da smrt dođe, ne da pate dok smrt ne prekine tu patnju. Neka vas smrt zatekne u plesu, radosti i ljubavi. Čudno je iskustvo da ako čovjek živi svoj život kao da je u raju, smrt ne može ništa odnijeti od njegovog životnog iskustva. Moj pristup tome je da vas naučim da je ovo raj i da ne postoji nigdje drugi raj, da nije potrebna nikakva priprema da budete sretni. Nikakva disciplina nije potrebna da volite; potrebno je samo malo budnosti, samo malo svjesnosti, samo malo razumijevanja. A ako vam obrazovanje ne može pružiti tako malo razumijevanja, to i nije obrazovanje.

Moj koncept Svjetske akademije znači da čitav svijet treba da ima jedno isto obrazovanje: meditacije, umjetnosti i kreativne nauke. Ako svugdje u svijetu budemo mogli da stvorimo jedan zdrav obrazovni sistem, tada više neće biti podjela na religije i diskriminacija između bijelih i crnih, između nacija i ružnih politika koje postoje usljed njih, i jednog glupog ponašanja ljudi koji se neprestano spremaju za rat. Uvijek kada vidim vojnike ne mogu povjerovati da čovjek uopšte ima razum. Čak ni životinje ne postaju vojnici. Ali izgleda da čovjek ima samo jedan interes: kako da ubijaju, kako da uspješnije ubijaju, kako da usavršavaju sredstva za ubijanje.

Pravo obrazovanje će vas učiti kako da pronađete svoju pjesmu i kako da učite da plešete a da se ne stidite; kako da u životu slavite male stvari, i kako da ovu čitavu planetu učinite živom. To je jedino mjesto, koliko mi znamo, gdje ljudi mogu voljeti, gdje ljudi mogu meditirati, gdje ljudi mogu postati Bude, gdje mogu živjeti ljudi nalik Sokratu i Lao Ceu. Mi smo presrećni da možemo biti na ovoj maloj planeti. Ovo je jedna od najmanjih planeta, ali čak najveće zvijezde, milionima puta veće od zemlje ne mogu imati jednog Alberta Ajnštajna, Isusa ili Jehudi Menjuhina. Veoma je čudno da je u ovom čitavom ogromnom univerzumu egzistencija bila uspješna da stvori svijest i život samo na ovoj maloj planeti. Sada je u našim rukama da se razvijamo od tog malog početka ka beskonačnim visinama koje su naš potencijal i naše urođeno pravo.

Obrazovanje do sada nije išlo u pravom smjeru. Ono je nepotrebno mučilo ljude sa istorijom, sa geografijom. Ako to nekoga interesuje, ti predmeti će biti dostupni. Ako je neko zainteresovan da nešto sazna o Konstantinopolju, dopustite mu da to sazna. Ako je neko zainteresovan da zna o Džingis Kanu, Tamerlanu, neka sazna. Ali nema potrebe da obavezno ljude učite svim tim besmislicama i smeću koje se sakupilo u prošlosti. To je tako nevjerovatno glupo. Učiti ljude da su postojale osobe kao što su Džingis Kan, Nadiršah, Tamerlan i Aleksandar Veliki je učenje o lošoj strani njihovog bića. Zato sam se uvijek borio na univerzitetu: „Zašto ne učite o Sokratu? Zašto ne učite o Čuan Ceu? Zašto ne učite o Bodidarmi.?“ To je prava strana svijesti. A učiti o lošim ljudima dajete ideju da je to savršeno u redu ako ste loši: da je sasvim ispravno ako polako idete ka Džingis Kanu. Vi ne činite ništa novo, čovjek je oduvijek to činio.

Mi treba da sredimo našu istoriju, da izbacimo sve te loše ljude iz nje, i zaštitimo našu djecu od uslovljavanja da čovjek nije bio uključen u ništa drugo osim u rat, borbu, nadmetanje, pohlepu. Mi treba da učimo našu djecu ne o tome što je bilo već o tome što može biti – ne o prošlosti već o budućnosti. Zašto trošiti vrijeme na predmete koji nijesu značajni u sadašnjem životu, a ne dati im smjer o umjetnosti ljubavi, umjetnosti življenja, smislu bitisanja, spremnosti da se umre sa radošću, u tišini i meditativnosti. Sve to što je suštinsko im nedostaje, a nameće im se ono što je nebitno i sasvim besmileno.

Oni kažu da se istorija ponavlja. Istorija se ne ponavlja. To je samo zbog naše glupost zbog koje nastavljamo da o istim stvarima učimo svaku narednu genaraciju. Sirota djeca su uslovljena da oponašaju iste velike heroje koji su bili kriminalci a ne heroji. Samo jedan čovjek, Džingis Kan, je ubio četrdeset miliona ljudi. Bolje je da iz obrazovanja izbacite sve informacije o takvim ljudima. Dajte im učenje o plesu Šive, o flauti Krišne. Učite ih o svemu što je bilo lijepo i dobro kako bi se navikli da je dobro prirodno, a da je loše samo slučajno – da se loše ne događa, nikada se nije dogodilo, a da je dobro sasvim normalno i prirodno. Biti Buda nije nešto nenormalno. Trebalo bi svako dijete učiti da je normalno da budete probuđeni. Svako ko je dovoljno mudar će biti probuđen. Vi ćete postati Buda. Velika revolucija treba da se dogodi u obrazovanju i njegovim sistemima. Inače, čovjek će nastaviti da ponavlja istoriju.

 

Osho

Om Shantih Shantih Shantih

 

TERAPIJA


POKORNOST

Umjetnost može stvoriti ljepotu, nauka može razotkriti objektivnu istinu, a svijest može otkriti subjektivnu stvarnost. Sve tri zajedno mogu upotpuniti bilo koji sistem obrazovanja. Sve drugo je sporedno, može biti korisno za svjetovnu svrhu ali ne može biti od koristi za duhovni razvoj, ne može da vas dovede do izvora radosti, ljubavi, mira, tišine. A čovjek koji nije iskusio unutrašnju ekstazu je uzaludno živio. On je vegetirao, on je sebe samo vukao od rođenja do groba, ali nije plesao i pjevao, nije ništa doprinio ovom svijetu.

Po meni, religiozna osoba je neko ko svijetu doprinosi nekom ljepotom, nekom radošću, nekom srećom, nekim slavljem kojeg nije bilo prije – nečim novim, nečim svježim, nekim novim cvijećem. Ali religija nikada nije bila određena na način kako sam je ja odredio. Svi načini koje je religija pokazala su dokazali da su sasvim ružni i pogrešni. Oni nijesu pomogli čovječanstvu da se uzdigne do visina radosti, ljepote i ljubavi. Oni su čitavo čovječanstvo utopili u bijedu i patnju, oni vas nijesu učili slobodi. Naprotiv, oni su vam nametnuli svakakva ropstva u ime pokornosti. Pokornost kome? Pokornost svještenicima, pokornost onima koji imaju novac, pokornost onima koji imaju vlast – ukratko, pokornost svim uloženim interesima. Jedna manjina je vjekovima držala u ropstvo čitavo čovječanstvo. Samo jedno pravilno obrazovanje može izmijeniti tu ružnu i bolesnu situaciju.

Moja ideja o Svjetskoj akademiji kreativne nauke, umjetnosti i svijesti je zaista vizija istinske religije. Čovjek treba bolje tijelo, zdravije tijelo. Čovjek treba svjesnije i budnije biće. Čovjek treba sve vrste ugodnosti i raskoši koju mu egzistencija može ponuditi. Egzistencija je spremna da vam pruži raj sada i ovdje, ali vi to odlažete – to je uvijek nakon smrti. Sjutra se ne događa – to se nikada nije dogodilo. To je samo jedna glupa strategija odlaganja. To što se događa je uvijek danas.

Pravilno obrazovanje će ljude učiti da žive ovdje-sada, da stvaraju raj na ovoj zemlji a ne da čekaju da smrt dođe, ne da pate dok smrt ne prekine tu patnju. Neka vas smrt zatekne u plesu, radosti i ljubavi. Čudno je iskustvo da ako čovjek živi svoj život kao da je u raju, smrt ne može ništa odnijeti od njegovog životnog iskustva. Moj pristup tome je da vas naučim da je ovo raj i da ne postoji nigdje drugi raj, da nije potrebna nikakva priprema da budete sretni. Nikakva disciplina nije potrebna da volite; potrebno je samo malo budnosti, samo malo svjesnosti, samo malo razumijevanja.

 

Osho

Om Shantih Shantih Shantih

 


MEDITACIJA


UM I MEDITACIJA

Kada je um bez misli, to je meditacija. Um je bez misli tokom dva stanja: ili je u dubokom snu, ili u meditaciji. Ako ste budni, i misli nestanu, to je meditacija. Ako misli nestanu, a vi ostanete nesvjesni toga, to je san. Duboki san i meditacija imaju nešto slično i nešto različito. Jedna stvar je ista - u oba slučaja misli iščezavaju. Jedna stvar nije ista - u dubokom snu, svjesnost takođe nestaje, ali u meditaciji ona ostaje. Zato je meditacija izjednačena sa dubokim snom, a posjeduje i svjesnost. Vi ste opušteni, kao i u dubokom snu, a ipak svjesni, sasvim budni - to vas odvodi do vrata tajni.

U dubokom snu se krećete kroz ne-um, ali ste nesvjesni toga. Vi ne znate gdje ste bili odvedeni, iako ćete ujutro osjetiti efekat toga. Ako je to bio jedan zaista divan i dubok san, bez snova koje vas uznemiravaju, ujutro ćete se osjetiti svježi, podmlađeni, živahni, ponovo mladi, ponovo ispunjeni poletom i radošću. Ali vi ne znate kako se to dogodilo, gdje ste bili. Vi ste bili u neku vrstu duboke kome, isto kao da vam je dat neki anestetik koji vas je odnio do nekog drugog nivoa odakle ste se vratili svježi, podmlađeni i preporođeni.

U meditaciji se to događa bez anestezije. Zato meditacija znači da ostajete opušteni kao u dubokom snu ali ipak budni. Održite svjesnost, neka misli nestanu, ali svjesnost ostaje sačuvana. To nije tako teško, to samo nikada nijeste pokušali, to je sve! To je nalik plivanju: ako to nijeste pokušali, to izgleda teško. To izgleda i opasno, i vi ne možete vjerovati kako ljudi mogu plivati jer vi jednostavno tonete! Ali kada jednom malo pokušate, to biva lako; to je sasvim prirodno.

Šta je um? Um je samo proces. Zapravo, um i ne postoji, samo postoje misli, misli se kreću tako brzo da vi pomislite da tu nešto postoji u kontinuitetu. Jedna misao dođe, potom druga misao, i druga, i one tako nastave. Međuprostor je tako mali da vi ne možete vidjeti ni pauzu između jedne i druge misli. Tako se dvije misli spoje, one postaju kontinuitet, a zbog tog kontinuiteta vi pomislite da um postoji.

Misli postoje, um ne postoji - um je nalik prividu. Kada dublje zagledate u um, on nestane. Tada postoje samo misli, ali kada "um" nestane i kada samo individualne misli postoje, mnoge stvari se odmah rješavaju. Prva stvar je da odmah shvatite da su misli nalik oblacima - oni dolaze i odlaze, a vi ste nebo. Kada nema uma, odmah se ukazuje opažanje da vi više nijeste uključeni u misli - misli su prisutne, prolaze kroz vas kao što oblaci putuju nebom, ili kao što vjetar duva kroz grane drveća. Misli prolaze kroz vas jer ste vi ogromna praznina. Tu nema prepreka, nema smetnji. Ne postoje zidovi da ih spriječe; vi nijeste ograđeni fenomen. Vaše nebo je beskrajno otvoreno: misli dolaze i odlaze. Kada jednom počnete da osjećate da misli dolaze i odlaze, i da ste vi posmatrač, svjedok, gospodarenje nad umom je postignuto.

Um se ne može kontrolisati na uobičajen način. Kao prvo, to je zbog toga što on ne postoji, kako ga onda možete kontrolisati? Kao drugo, ko će kontrolisati um? To je zato što niko ne postoji iza uma - a kada kažem da niko ne postoji, ja misli da niko postoji iza uma, upravo ništa. Ko će kontrolisati um? Ako bi neko mogao da kontroliše um, to bi bio samo jedan dio uma koji kontroliše drugi dio uma. To je ego.

Um nije ništa drugo do odsustvo vašeg prisustva. Kada sjedite u tišini, kada duboko zagledate u um, um jednostavno nestane. Misli će ostati, one su egzistencijalne, ali um se neće moći naći. Ali kada um nestane, drugi uvid je tada moguć: vi tada uviđate da misli nijesu vaše. Naravno, one dolaze i ponekada se nakratko nastane u vama, a onda odu. Vi možete biti mjesto predaha, ali one ne potiču od vas. Da li ste ikada primijetili da čak nijedna misao nije proistekla od vas? Nijedna misao nije došla iz vašeg bića, one uvijek dolaze spolja. One ne pripadaju vama: beskućnice, iskorijenjene, one kruže. Ponekada se one odmore u vama, i to je sve - nalik oblacima koji se odmore na vrhu brda. Potom krenu na svoj put; vi ne treba ništa da radite. Ako samo posmatrate, kontrola je postignuta.

Cijela nauka meditacije nije ništa drugo do centriranje, kretanje ka centru, ukorijenjivanje u središtu, boravljenje u njemu. Odatle se mijenja čitav vidik. Talasi mogu još biti tu, ali oni ne dosežu do vas. Sada vidite da oni ne pripadaju vama, to je samo sukob na površini sa nečim tuđim. A kada pogledate iz središta, malo po malo, sukob nestaje. Vi se malo po malo opuštate. Malo po malo prihvatate da, naravno, postoji jak vjetar i da će se stoga talasi podići, ali vi više nijeste zabrinuti; čak se i u talasima može uživati. Ničega lošeg nema u njima.

Kada jednom dospijete do centra, vi počinjete da uživate u svemu što se događa na površini. Zato je cijela stvar u tome da se ne borite na površini već da kliznete ka centru. Tu je gospodarenje a ne kontrola koja je nametnuta; tu je gospodarenje koje se spontano događa kada ste centrirani. Centriranje u svijesti je gospodarenje umom. Zato nemojte pokušavati da "kontrolišete um" - jezik vas može zavesti. Niko ne može kontrolisati, a oni koji pokušaju da upravljaju će poludjeti. Oni će jednostavno postati neurotični jer pokušaj da kontrolišete um nije ništa drugo do pokušaj jednog dijela uma da upravlja drugim dijelom uma.

Ničega nema lošeg u umu, ničega nema lošeg u mislima. Ako je nešto loše, to je biti površan jer tada ne znate cjelinu i nepotrebno patite zbog djelimičnog i ograničenog opažanja. Potrebno je cjelovito opažanje, a to je moguće samo iz središta - jer samo iz vašeg središta možete posmatrati okolinu u svim dimenzijama, u svim pravcima i sa čitave periferije vašeg bića. To je prostranstvo. Zapravo, to je isto što i okolina bitisanja. Kada ste jednom centrirani, malo po malo postajete širi i širi, veći i veći - tada završavate kao cjelina, ne manje od toga.

Um je prošlost, sjećanje, prašina. Svako to sakuplja. Ako putujete, i vi ćete sakupljati prašinu. Ali nema potrebe da se poistovjećujete sa tim, nema potrebe da se sjedinjujete sa tim, jer ako se budete sjedinjavali sa tim bićete u nevolji jer vi nijeste prašina, vi ste svijest. Omar Kajam kaže: "Prah prahu". Što se dogodi kada umrete? Prašina se vrati prašini. Ako ste samo prašina, sve će se tada vratiti prašini, ništa neće ostati. Ali da li ste vi samo prašina, slojevi prašine, ili u vama ima i nešto što nije uopšte prašina, što nije zemni prah? To je vaša svijest, vaša svjesnost. Svjesnost je vaše biće, svijest je vaše biće, a prašina koju svijest sakupja oko sebe je vaš um.

 

Osho

Svjesnost

 

 

 

 

OSHO ART


Gledajući zen slikarstvo, vi ćete se osjetititi uzvišeno, osjećanje suptilne radosti će se javiti u vama. Vi ćete tada poželjeti da plešete, ili da pjevate ili da zasvirate na vašoj flauti. Zen slikarstvo dolazi sa druge strane, sa mistične strane.“ Osho

 

HAIKU


*

Basho zapisa:

 

SA PROBUŠENOM MREŽOM,

JA SAM UHVATIO

SVE LEPTIRE UNIVERZUMA.

 

On nije govorio o leptirima; niti je govorio o probušenoj mreži. On je govorio o vašem umu koji je zaista probušen – veoma mnogo rupa, veoma mnogo otvora, veoma mnogo zakrpa, veoma mnogo pukotina. Ali pjesnik kaže da ne budete zabrinuti:

 

SA PROBUŠENOM MREŽOM

JA SAM UHVATIO

SVE LEPTIRE UNIVERZUMA.

 

Samo upoznajte tajnu. A tajna je da odete iza probušene mreže. Budite gospodar svog uma. Tada ćete čak i sa probušenom mrežom moći da uhvatite sve leptire ovog svijeta. Sada vaš um ne hvata ništa. Kroz sve te rupe i otvore sve curi napolje. Da li ste primijetili da neprestano curite?

Basho kaže da sjedite u tišini. To je u redu, ali on ne zna da dok sjedite u tišini, ne znači da nužno i trava raste sama od sebe. Izgleda vjerovatnije da um curi sam od sebe. Bashovo iskustvo je veliko iskustvo, ali vi možete uraditi jedan jednostavan eksperiment. Samo sjedite u svojoj sobi i zatvorite oči, posmatrajte: misli naviru na sve moguće načine, sve curi.

Kada kažem da odete iza uma, ja mislim da odete iza svog tog curenja, propuštanja, i da pronađete nešto čvršće na što možete stati. Prije no što preduzmete skok, vi treba makar da nađete mjesto na koje ćete stati, sa kojeg možete skočiti u mrak, u nepoznatu teritoriju vlastitog bića.

Zabilježeno je da je Buda rekao da sve što je veliko: na početku je gorko, a na kraju veoma slatko – i obratno. To što je veoma slatko na početku; na primjer, bračni medeni mjesec, je veoma gorak na kraju. Meditacija možda ulazi u mrak, nepoznatu teritoriju, ali ona završava u samo-osvjetljenju, u ogromnoj eksploziji svjetlosti. Kada se jednom ta eksplozija dogodi, vi zauvijek ostajete probuđeni - ne možete se vratiti. Um je iščezao, nestao je baš kao sjenka. Vi sada djelujete iz ne-uma, a svako djelovanje iz ne-uma je dobro, ono je blaženstvo u svijetu.

 

*

 

VIDEO

 

ODGOVORNOST ZA KRAJ SVIJETA


MAJSTOROV SMIJEH

 

Hjumi Goldberg se jedne večeri vratio sa posla, i Beki ga upita:

„Da li si svratio do fotografske radnje i podigao snimke kao što sam ti rekla? Vjerovatno nijesi!

Ti me nikada ne slušaš! Nikada ništa ne pamtiš!

Oh! Ipak si ih podigao. Pa, hvala Bogu za čudo! Daj da ih pogledam!

Ovaj snimak je užasan, a ovaj je još gori. Bože moj! Ovaj je katastrofalan, a ovaj tragedija. Zapravo, ovo je najgora serija fotografija koje sam ikada vidjela u mom životu. Ti ne možeš uraditi ništa kako valja!

Ti ne možeš ni da voziš auto kako treba! Ne možeš ni promijeniti osigurač. Ne možeš ni da pjevaš u tonu, a kao fotograf si najgori!

Samo pogledaj ove slike! Na svakoj na kojoj si me uslikao imam otvorena usta.“


Copyright © Osho International Foundation.

za dobijanje e-glasnik na vasu mail adresu
prijavite se na zvanicnu facebook stranu
OSHO Meditativni Trenuci Podgorica
ili na mail: osho.montenegro@gmail.com

Ili se pridružite grupi 
OSHO klub PodgoricaOSHO is a registered trademark of Osho International Foundation, used with permission, www.osho.com/trademarks
Some material used here (images and text excerpts) is Copyright © OSHO International Foundation, www.osho.com/copyright

17.10.21

Osho E-glasnik oktobar 2021. br. 67

OSHO®   E - Glasnik

Oktobar 2021. broj 67


-Vizija  Novog čovjeka -


Tema:  

POLITIČARI I SVJEŠTENICI – Mafija duše.

 

Svještenici i političari vam daju nadu, ali ništa izvjesno. Jedna stvar se mora jasno shvatiti: nikakva nada neće pomoći, nikakvo lažno objašnjenje neće pomoći.”

 

 

Čovjek je u očaju jer mu religija nije pomogla da uništi uzroke očaja. Naprotiv, oni su ga tješili, tako da je ostao kakav je i bio. Oni su stvorili jaz između ovog života i sljedećeg života, prošlog života i ovog života. A to je izvrsna strategije jer, niti vi imate neke podatke o vašem prošlom životu – da ste počinili neko loše ili neko dobro djelo – niti ni na jedan način možete znati što će se dogoditi sa vama u narednom životu, u životu koji dolazi. Oni su dali lijepa objašnjenja, i kamuflirali iza divnog cvijeća čitavu ovu bijednu stvarnost. Zato vi mirišete cvijeće i zaboravljate na zagađenu rijeku koja teče ispod vas, ispod površine. Odbacite svo to cvijeće, i odmah ćete vidjeti zašto je čovječanstvo u tako velikom očaju.

Nova stvar koja se dogodila je da je jedan procenat čovječanstva stigao do tačke gdje postaje malo svjesnije, budnije. I taj jedan procenat čovječanstva postaje svjestan očaja, uviđa da je čitavo čovječanstvo već u paklu, i pita: „O kakvom drugom paklu govorite? Ne postoji ništa gore od ovoga što se događa na Zemlji.“ Taj jedan procenat čovječanstva je postavio takva pitanja. Ta pitanja su došla i do ljudi koji još nijesu svjesni – ali ta pitanja su ipak stigla i do njih. I oni su to čuli i počeli da osjećaju neko malo uzbuđenje svijesti: „Da, postoji očaj, i to neizmjeran očaj“.

Političari su vas obmanjivali. Oni su govorili: „Ako ima demokratije neće biti patnje. Ako bude nezavisnosti neće biti patnje. Ako bude komunizma patnja će nestati.“ Ali neke demokratije ima, a patnja raste, uvećava se. Zemlje su nezavisne – nijesu sve zemlje u ropstvu – ali čak i u zemljama koje su nezavisne, očaj nije manji. Političke vođe su držale čovječanstvo u nadi - uvijek negdje daleko je velika nada.

Kao besklasno društvo, Rusija je patila u svemu tokom šezdeset godina: „Besklasno društvo će se uskoro ostvariti!“ Kada će se ti dani čekanja okončati? To je stara strategija. Isus je obično govorio svojim sljedbenicima: „Uskoro ćete biti sa mnom u Božijem kraljevstvu. Uskoro ćete vidjeti da će oni koji me prate naći spasenje, a oni koji me ne slijede će pasti u vječni pakao.“ To se još nije dogodilo, a mi čak i ne znamo da li je Isus sa Bogom ili nije.

On je čak obećao da će se vratiti. Ja mislim da je izgubio hrabrost – jedno raspeće je dovoljno! Sada bi ponovo bio razapet, a ovog puta u Vatikanu jer bi sada on došao kao hrišćanin. A papa bi bio osoba koja bi odlučila: „Ovaj čovjek treba da bude raspet – on se pretvara, on je anti-Hrist. On nije naš gospod jer kada naš gospod dođe, on će doći sa slavom, sjedeće na oblaku. Tako gospod treba da dođe. A ovaj čovjek je rođen od žene, čak ni od nevine.“

Oni su čekali oblak na kojem će gospod doći, a gospod je pobjegao! Ali popovi i političari vam daju nadu, ali ništa izvjesno. Jedna stvar se mora jasno shvatiti: nikakva nada neće pomoći, nikakvo lažno objašnjenje neće pomoći.

Vi treba da stavite po strani sva ta pretjerivanja i da uvidite stvarnost kakva ona jeste.

 

Osho, The Rajneesh Bible

 

 

TERAPIJAPATNJA

Religiozni proroci, politički lideri, moralni zakonodavci – vi ste ih poštovali ne sumnjajući da su oni uzrok vaše patnje. Kako možete da posumnjate u njih? Ti ljudi su služili čovječanstvu, žrtvovali su se za čovječanstvo. Vi ste ih slavili; ne možete ih povezati sa vašom patnjom. Uzroci patnje su kamuflirani iza divnih riječi, svetih spisa, duhovnih propovijedi.

Patnja je uvijek bila prisutno, ali biti svjestan te patnje je novi faktor. A to je početak preobražaja. Ako ste svjesni nečega, onda postoji mogućnost da se nešto uradi kako bi se to promijenilo. Ljudi su živjeli u siromaštvu prihvatajući to kao dio svog života, kao sudbinu. Niko se nije nikada zapitao, niko nije pitao zašto je to tako. I prije nego se neko zapita, religiozni proroci, mesije i svještenici su spremni sa odgovorom.

Po tim judejskim religijama - judaizmu, hriščanstvu, muhamedanstvu - patnja postoji zbog prvobitnog grijeha. Te tri religije su proistekle iz jednog istog izvora - sve one vjeruju u jedan isti prvobitni grijeh. Zato mi patimo jer smo potomci tih istih ljudi koji su počinili taj grijeh.

Adam i Eva nijesu počinili nikakav veliki prestup – oni su samo imali malo više znatiželje. A ja misim, svako ko ima makar malo duha uradio bi isto. Sasvim je bilo izvjesno da se to dogodi – jer u čovjeku postoji duboka potreba za spoznajom. To je nešto suštinsko, to nije grijeh. U samoj prirodi čovjeka je da spozna. A Bog mu je to zabranio. On je govorio: „Ostani neuk.“ Na isti način, postoji neka suštinska, snažna želja za vječnim životom. Niko ne želi da umre.

To dvoje su osnovne i najdublje ukorijenjene želje u čovjeku – a ipak, njemu je zabranjeno da ispuni svoju prirodu,  a njegova priroda je osuđivana kao prestup, kao priroda koja je ukorijenjena u grijehu. Ako bi to ostvario osjećao bi krivicu, a ako to ne bi ostvario, on bi ostao očajan. Ti ljudi su stvorili pozadinu vaše nesreće. Zato postoje dvije vrste nesrećnih ljudi u svijetu: oni koji slijede religiozne proroke, i oni koji ih ne slijede. Uzmite bilo koju stranu, i vi ćete biti u nevolji. Nemojte prihvatiti nijednu stranu, bilo za ili protiv. Samo kažite tim dobročiniteljima: „Idite do đavola! I nosite sve vaše svete knjige sa vama.“ Samo tada ćete biti oslobođeni patnje.

Osho, The Rajneesh Bible

 

MEDITACIJA


MEDITATIVNI UM

Sa meditacijom ćete biti sve više zadovoljniji sa sobom – zapamtite, sa sobom. To će biti znak, glavni znak. Zato nemojte pomisliti da ste postigli mnogo ako budete ugledali svjetlost ili ako budete vidjeli divne boje. One su dobre ali se nemojte osjećati zadovoljno dok ne bude stvarnih psiholoških promjena: manje gnjeva, više ljubavi; manje krutosti, više milosti. Dok se to ne dogodi, vaše uočavanje svjetlosti, boja i osluškivanje glasova je dječija igra. To je divno, veoma divno; dobro je poigrati se sa time – ali to nije cilj meditacije. To se dogodi na putu, to je uzgredno, ali nemojte sa time biti opterećeni. Bolje bi bilo da posmatrate vaše odnose, gledajte što se događa. Kako se ponašate prema svojoj ženi? Posmatrajte to. Ima li kakvih promjena? Te promjene su značajne. Kako se ponašate sa svojom zaposlenim? Ima li kakvih promjena. Te promjene su bitne.

Meditacija nije dječija igra. To je duboki preobražaj. Kako da znate taj preobražaj? Prvo ćete osjetiti vaš unutrašnji preobražaj u vašim spoljašnjim odnosima, i onda ćete ići dublje. Samo tada ćete početi da osjećate nešto iznutra. Zato ispitajte to, produbite vaše odnose, i tu nastojte da vidite da li vaša meditacija napreduje ili ne. Ako osjetite da ljubav raste, neuslovljena ljubav, ako osjetite milost bez nekog uzroka, ako osjetite duboku brigu za svačijom dobrobiti, blagostanjem - vaša meditacija raste. Tada zaboravite na sve drugo. Sa tim posmatranjem ćete uočiti i mnoge stvari u sebi. Vi ćete biti mnogo smireniji; imaćete manje buke u sebi. Kada bude potreba, vi ćete govoriti, kada ne bude potrebe za time, vi ćete biti u tišini. Osjećaćete se znatno opuštenije, smirenije. Bilo što da radite, to će biti jedan opušten trud, neće biti naprezanja. Vi ćete postati sve manje i manje ambiciozni. Na kraju, neće biti nikakvih ambicija. Čak ni ambicija da se dosegne moksha neće postojati. Čak je i želja za oslobađanjem ropstvo. Čak je i ropstvo želja da budete beželjni.

Bilo što da radite nemojte misliti da će rezultati doći u budućnosti. Ako radite nešto istinsko rezultati su ovdje i sada. U radu na sebi, unutrašnjem radu, ako meditirate danas, rezultati neće biti sjutra. Ako danas meditirate, miris toga, bilo koliko da je mali će biti prisutan. Ako ste osjetljivi, vi ćete to osjetiti. Uvijek kada se nešto stvarno uradi, to utiče na vas ovdje i sada. Zato meditacija nije neka određena stvar koju radite sat vremena i onda zaboravite. Zapravo, čitav vaš život treba da bude meditativan. Tek tada ćete početi da osjećate neke stvari. A kada kažem da čitav život treba da bude meditativan, ja ne mislim da treba da sklopite oči i da dvadeset četiri časa sjedite i meditirate – ne! Bilo gdje da ste, vi možete biti osjetljivi, i ta osjetljivost će biti od koristi. Tada neće biti potrebe da pitate: „Da li napredujem ili ne?“ Samo sa sposobnošću da budete svjesni svih stvari koje se dešavaju oko vas, vi ćete razviti sposobnost da osjećate što se događa unutar vas.

 

Osho, Ulitimate alchemy

 

 

 

OSHO ART

 


Objektivna umjetnost znači nešto što vam pomaže da postanete centrirani, što vam pomaže da postanete zdravi i cjeloviti. Posmatrajući Tadž Mahal na punom mjesecu, vi ćete ući u jedan veoma meditativan prostor. Posmatrajući kip Bude, samo sjedjeći u tišini pored kipa Bude, nešto u vama će postati smireno, nešto u vama će se stišati, nešto u vama će postati nalik Budi. To je objektivna umjetnost. Ona ima ogroman značaj.“ Osho

 

HAIKU


*

Basho zapisa:

 

JESENJE VEČE –

MOLIM TE, OKRENI SE K MENI.

JA SAM, TAKOĐE, STRANAC.

 

Bashovi haiku nemaju poređenje. Svi zen majstori su pisali haiku, ali Basho se stapao i rastapao sa prirodom dublje od bilo kog drugog.

„Jesenje veče – molim te, okreni se k meni. Ja sam, takođe, stranac.“ On kaže: „Ovdje, na ovom svijetu, svi smo mi stranci.“ A mi obično zaboravljamo tu stvar; mi počinjemo da svakoga uzimamo kao garanciju. Da li ste ikada razmišljali o tome? Ovih deset hiljada buddha ( prisutni na predavanju u Osho Buddha holu u Puni. pp) su svi stranci. Mi činimo napor da zaboravimo da smo svi stranci – stvaramo brakove, prijateljstva, pokušavamo da upoznamo jedni druge – samo da bi zaboravili osjećanje da smo svi stranci. To nas čini veoma uplašenim da smo okruženi strancima. Sve naše porodice, svi naši klubovi, sve naše religije, sve naše nacije su samo prilike da sakrijemo činjenicu da smo stranci.

Zen je trud da vas učini sasvim svjesnim da ste stranci. To će vam dati oslobođenje od mase. To će vam dati smisao da budete svoji, daće vam duboku snagu svjesnosti da ste okruženi čudnim svijetom u kome su svi stranci. To ima mnogo dubljih posljedica. Ako možete shvatiti činjenicu da su svi stranci, sva vaša očekivanja će otpasti. Ko ste vi da nešto očekujete? Muž očekuje neke stvari od supruge. On zaboravlja činjenicu da je supruga stranac. Mi se samo srećemo na putu, malo razgovaramo, hodamo zajedno na putu, i zaboravljamo na činjenicu da smo i dalje stranci.

Mi ne poznajemo sebe, kako onda možemo poznavati druge? Ali na površini mi pokušavamo da stvorimo prisnost, mi pokušavamo da zaboravimo zastrašujuću ideju da smo sami. Supruga, djeca, Rotari klub,.. Mi želimo da negdje budemo udruženi. Mi ne želimo da ostanemo sami pod nebom u dubokoj slobodi, i da plešemo pod suncem i po kiši. Ne, mi jednostavno želimo ugodnost sa svijetom, to nam daje osjećaj topline.

Nije Isus bez nekog razloga nazvao ljude ovcama a sebe pastirom – i niko mu nije prigovorio. To je čudno: Isus je razapet, ali niko nikada nije prigovorio na neko od njegovih učenja, i niko nikada nije raspravljao protiv njega. Izgleda da su u stvarnosti ljudi duboko u sebi prihvatili da nijesu ništa drugo do ovce, oni su trebali stado da ih okružuje, oni se nijesu smjeli uputiti sami u neku nepoznatu teritoriju. Niko nije ustao ispred Isusa i rekao mu: „Ti vrijeđaš čovječanstvo. Ti si nas ponizio time što si pastir a nas učinio ovcama.“

To što mu niko nije prigovorio čini jasnim da ljudi osjećaju da je on bio u pravu jer misle: „Mi trebamo masu.“

Basho kaže: „Jesenje veče – molim te, okreni se k meni“ – ti nijesi jedni stranac ovdje – „Ja sam, takođe, stranac.“

 

*


VIDEO

 

NE SLIJEDITE VOĐE


 

MAJSTOROV SMIJEH

 

Đajađit Samosa, prodavac prezervativa u Puni, se našao u autobusu sa petnaestak dječaka ispred njega. Djeca su trčkarala svuda okolo, skakala po sjedištima,  uzimala ljudima stvari, tražila novčiće i uglavnom stvarala haos.

Konačno, stara baka Bramačapati mu se nakloni i upita ga:

"Gospodine Samosa, jesu li svi ovi monstrumi vaši?"

"Ne, naravno", reče Samosa, "Ja prodajem gumice, a to su sve reklamacija!"Copyright © Osho International Foundation.

za dobijanje e-glasnik na vasu mail adresu
prijavite se na zvanicnu facebook stranu
OSHO Meditativni Trenuci Podgorica
ili na mail: osho.montenegro@gmail.com

Ili se pridružite grupi 
OSHO klub PodgoricaOSHO is a registered trademark of Osho International Foundation, used with permission, www.osho.com/trademarks
Some material used here (images and text excerpts) is Copyright © OSHO International Foundation, www.osho.com/copyright

19.9.21

Osho E-glasnik septembar 2021. br. 66

OSHO®   E - Glasnik

Septembar 2021. broj 66

-Vizija  Novog čovjeka -


Tema:  

SAMO-OSTVARENJE – rad na sebi.

 

Prva stvar, samo-ostvarena osoba će biti usredištena. Druga stvar, biće uravnotežena. Treće, ako se ove dvije stvari dogode: usredištenje i uravnoteženje - mnoge stvari će to slijediti. Ona će tada uvijek biti opuštena.”


Kao prvo, valja shvatiti što se misli pod pojmom "samo-ostvarenje". A.H. Maslov je koristio taj pojam - "samo-ostvarenje" (self-actualization). Čovjek je rođen kao potencijal.  On se nije odmah ostvario - samo je jedna mogućnost za to. Čovjek se rodio kao  pogodna mogućnost, ali ne i kao unaprijed ostvaren čin. On može postati nešto. On može dostići ostvarenje svojih mogućnosti, ali i ne mora. Ta pogodna prilika može biti iskorišćena - priroda vas na to neće siliti. Vi ste u tome slobodni. Vi možete odabrati da budete ostvareni, ali i ne morate ništa preduzeti na tom polju. Čovjek je rođen tek kao sjeme. Zato, nijedna osoba nije unaprijed rođena ispunjena - rođeni smo samo sa mogućnošću  za  ispunjenje.

Ako je to tako, a tako jeste, onda nam samo-ostvarenje dolazi kao osnovna potreba. Dok ne ostvarimo svoju potrebu, dok se ne ispunimo, dok ne postanemo ono što treba da budemo, ili što mislimo da treba da budemo, dok vaša žudnja ne bude ispunjena, dok se potpuno ne ostvarite, dok vaše sjeme ne postane rascvjetano stablo, vi ćete stalno imati dojam da vam nešto nedostaje. I svi tako osjećaju, SVI osjećaju da im nešto fali. To osjećanje proističe iz toga što još nijeste sasvim ostvareni.

To ne znači da vi nijeste postigli bogatstvo ili položaj u društvu, da vam nedostaje ugled ili moć. Čak i kada dobijete ono što ste tražili - bogatstvo, vlast, moć, ugled - vi ćete i dalje osjećati taj stalni dojam da vam nešto nedostaje, jer to osjećanje "nešto mi fali" nije povezano sa nečim spolja. To je u vezi sa vašim unutarnjim rastom. Dok se ne ispunite, dok ne dospijete do realizacije, do vlastitog procvata, dok ne dospijete do jednog unutarnjeg zadovoljenja u kojem ćete osjećati da je to ono što ste htjeli da budete, osjećanje nedostatka će se i dalje ispoljavati. A vi nikako ne možete uništiti to osjećanje. Taj osjećaj se ne može ničim poništiti. Zato samo-ostvarenje znači dospijeće osobe do onoga što je trebala da bude. Ona je rođena kao sjeme, a sada je to sjeme procvjetalo. Ona je dospjela do potpunog razvoja, dospjela je do unutarnjeg rasta, do kraja unutarnjeg puta. Onog trenutka kada osjetite da su svi vaši potencijali stavljeni u djejstvo, vi ćete tada osjetiti vrhunac života, vrhunac ljubavi i same egzistencije.

Osho

Knjiga tajni 2

 

 

TERAPIJA


 

OPUŠTENOST

Abraham Maslov je koristio pojam "samo-ostvarenje". On je takođe koristio i pojam: "vrhunac iskustva". Kada bi osoba dospjela do sebe, ona je dospjela do vrhunca - do vrhunca blaženstva. Posle toga nema nikakvog upinjanja za nečim drugim. Ta osoba je sasvim zadovoljna sa samim sobom. Sada joj više ništa ne fali: ne postoji više želja, zahtjeva, kolebanja. Bilo što da je ona, sasvim je zadovoljna sa time. Samo-ostvarenje postaje vrhunac iskustva, i samo takva osoba, koja je dostigla samo-ostvarenje, može se vinuti do vrhunca iskustva. Tada je sve vrhunac iskustva za njega: bilo što da radi ili ne radi, bilo samo da bitiše, bitisanje je blaženstvo za njega. Tada blaženstvo nije uslovljeno i povezano sa nečim spolja. To je samo uzgredni rezultat vašeg unutarnjeg rasta.

Prva stvar: samo-ostvarena osoba će biti usredištena; druga stvar: biće uravnotežena. Treće, ako se ove dvije stvari dogode - usredištenje i uravnoteženje - mnoge stvari će to slijediti. On će tada uvijek biti opušten. Bilo koja situacija da se nametne, njegova opuštenost neće biti izgubljena. Onaj koji je u svom središtu, uvijek je opušten. Čak i ako bi smrt došla, on bi bio miran i opušten. On bi prihvatio smrt kao što drugi primaju bilo kog gosta. Ako bi bijeda došla, on bi i nju prihvatio. Bilo što da se dogodi, ništa njega ne može izbaciti iz njegovog centra. A ta opuštenost je, takođe, rezultat usredištenosti.

 Za jednog takvog čovjeka, ništa ne može biti trivijalno, i ništa tako veliko. Sve za njega postaje sveto, divno, prefinjeno - baš sve! Bilo što da preduzme, bilo čega da se prihvati, sve to ima najveću vrijednost, krajnju preokupiranost. Ništa nije trivijalno. On nikada neće reći da je nešto beznačajno, a da je nešto veliko. I zaista, ništa nije tako veliko, značajno; i ništa nije beznačajno, nebitno, zanemarljivo. Običan dodir čovjeka je značajan. Jedna samo-ostvarena osoba, uravnotežena, usredsređena osoba, može sve promijeniti. Jedan njegov dodir čini sve velikim.

 

Osho

Knjiga tajni 2

 

MEDITACIJA


RAD NA SEBI

 

Kada meditirate, kada radite na sebi, ako se zapitate da li ste napravili neki napredak ili ne, znajte dobro da nijeste napravili napredak – jer kada se napredak postigne, vi ćete to znati. Zašto? To je isto kao kada ste bolesni i kada uzmete lijek. Zar nećete osjetiti da li ste zdraviji ili ne? Ako to ne osjetite, ako se javi pitanje da li vam je bolje ili nije, znajte dobro da vam nije dobro. Dobrobit je tako jasno osjećanje da kada to imate, vi to dobro znate. Ali zašto se javlja takvo pitanje?

Ovo pitanje se javlja zbog mnogo razloga. Jedan, vi zaista ne radite na sebi. Vi samo obmanjujete sebe. Izvodite razne trikove sa sobom. Vi ste manje zainteresovani za to što radite, a više ste zainteresovani što će se dogoditi. Ako zaista radite, vi ćete rezultate ostaviti egzistenciji. Ali naši umovi su takvi da smo manje zainteresovani za uzroke a više za učinak – usljed pohlepe. Pohlepa želi da ima sve bez ikakvog rada. Zato pohlepni um ide naprijed. Potom pohlepni um kaže: „Što se događa? Da li se nešto dogodilo ili nije?“ Zato budite zaista zainteresovani za to što radite, a kada se nešto dogodi, vi ćete to znati. To će se vama dogoditi. Ne treba nikoga da pitate za to.

Nema određenog puta. Svako je na drugačijem putu; mi nijesmo na jednom putu. Čak i ako slijedite jednu istu meditacionu tehniku, vi nijeste na istom putu kao neko drugi ko koristi tu tehniku; ne možete biti. Ne postoji neki javni put. Svaki put je individualan i osoben. Zato vam ničije iskustvo na put neće biti od koristi; zaparavo, može biti štetno. Neko može da vidi nešto na svom putu, i ako vam on kaže da je to znak napretka, vi možete da ne naiđete na isti znak. Isto drveće ne mora biti i na vašem putu; isto kamenje ne mora biti i na vašem putu. Zato nemojte biti žrtve svih tih besmislica. Samo određeno unitrašnje osjećanje je bitno. Na primjer, ako napredujete, tada će određene stvari početi da se spontano događaju. Vi ćete se osjećati sve više i više zadovoljni.

I zaista, kada je meditacija sasvim ispunjena, osoba postaje toliko zadovoljna da zaboravlja da meditira – jer je meditacija određeni napor, nezadovoljstvo. Ako jednog dana zaboravite na meditiranje, i ako ne osjećate neku zavisnost, ne osjećate neki jaz, i ako ste sasvim ispunjeni, onda znajte da je to dobar znak. Zato nemojte od meditacije stvarati naviku. Neka bude živa! Tada će malo po malo nestajati nezadovoljstvo; vi ćete se osjećati zadovoljno, i ne samo dok budete meditirali. Ako se nešto dogodi samo dok meditirate, to je lažno, to je hipnotično. Ono će učiniti neko dobro ali neće biti dovoljno duboko. To je dobro samo kao poređenje. Ako se ništa ne dogodi, ako nema meditativnosti, blaženstvenih trenutaka, nemojte brinuti zbog toga. Ako se nešto dogodi, nemojte se vezati za to. Ako se meditacija ispravno odvija, duboko, vi ćete se osjećati preporođeni tokom čitavog dana. Suptilno zadovoljstvo će biti prisutno svakog trenutka. Bilo što da radite, vi ćete osjećati miran centar unitar vas - zadovoljstvo.

 

Osho

                                                                                                            The Ultimate Alchemy

 

 

OSHO ART

 

 Zen slikarstvo se nikada ne popravlja; ako to ispravite vaša ispravka će uvijek pokazati da nijeste majstor. To treba da proiziđe iz meditativnosti, iz vaše tišine. Vaš osjećaj trenutka se prenosi na papir od riže.“ OSHO

 

 

HAIKU


*

Sekiso zapisa:

 

ŠEST GODINA JE SJEDIO SAM,

NEPOMIČAN NALIK ZMIJI

U GRMU OD BAMBUSA,

BEZ PORODICE ALI SA LEDOM
NA SNIJEŽNIM PLANINAMA.

SINOĆ JE VIDIO PRAZNO NEBO

RASPUKLO U KOMADE.

BUDAN JE STRESAO JUTARNJU ZVIJEZDU,

I ZADRŽAO JE U SVOJIM OČIMA.

 

Neizmjerno lijepa poema. On kaže: “Šest godina je sjedio sam.” To znači da je meditirao; sjedjeti u zenu je isto što i meditirati: samo sjedjeti i ništa ne raditi.

“Šest godina je sjedio sam, nepomičan nalik zmiji.” Kada zmija čeka da nešto uhvati da pojede, ona ostaje sasvim nepokretna kao da je mrtva. Najmanji pokret, i onda bi pobjegla ptica koju je htjela da uhvati, leptir kojeg bi htjela da uhvati više ne bi bio tu. Ona treba da ostane kao da je mrtva, nepokretna.

“Nepomičan nalik zmiji u grmu od bambusa, bez porodice ali sa ledom na sniježnim planinama. Sinoć…” Tokom tih šest godina sjedjenja je sazrio. Sinoć je došao trenutak velikog blagostanja. “Sinoć je vidio prazno nebo raspuklo u komade, budan je stresao jutarnju zvijezdu i zadržao je u svojim očima.” On je govorio o unutrašnjem nebu, unutrašnjoj praznini koja je iznenada nestala. Šest godina je to držao. Sinoć se iznenada i praznina raspukla u komade. On je mislio da je za meditataciju dovoljno da je prazan. Biti prazan je dovoljno samo za početak. Dođe trenutak kada se i praznina raspadne u komade. Vi odete i iza praznine.

“Sinoć je vidio prazno nebo raspuklo u komade, budan je stresao jutarnju zvijezdu.” On je govorio o svom unutrašnjem biću. Ta praznina koja se raspala u komade je stresla jutarnju zvijezdu i zadržala je u njegovim očima. Sada on tu zvijezdu nosi u svojim očima; tu čistotu, tu svjetlost, taj blještavi dragulj koji nije na nebu, koji je skriven negdje unutar vaše praznine, koji je prekriven vašim mislima i emocijama.

Vaš um blokira vaš put, ali negdje unutar vas vaš dragulj sija. Samo se malo okrenite ka sebi, i bićete ispunjeni.

 

*

 

VIDEO

 

BUDITE SVOJI


 

MAJSTOROV SMIJEH

 

Pedi je odlučio da se posveti boksovanju, i otišao je nekoliko nedjelja na trening.

Ali u prvoj rundi, na prvom takmičenju, on se našao na pod od žestokog udarca.

Sudija je počeo da broji, i Pedi je počeo da ustaje.

"Ostani dolje do osam!", povika njegov menadžer.

"Okej", promumla Pedi, ošamućeno, “a koliko je sada sati?”


Copyright © Osho International Foundation.

za dobijanje e-glasnik na vasu mail adresu
prijavite se na zvanicnu facebook stranu
OSHO Meditativni Trenuci Podgorica
ili na mail: osho.montenegro@gmail.com

Ili se pridružite grupi 
OSHO klub PodgoricaOSHO is a registered trademark of Osho International Foundation, used with permission, www.osho.com/trademarks
Some material used here (images and text excerpts) is Copyright © OSHO International Foundation, www.osho.com/copyright

Osho E-glasnik novembar 2021. br. 68

   OSHO ®      E - Glasnik Novembar 2021. broj 68 -Vizija  Novog čovjeka - Tema:    STVARANJE SVJESNOG SVIJETA     „ Najbitnija stvar  će bi...