28.2.11

Osho E-glasnik februar 2011 br. 31

OSHO MONTENEGRO

OSHO-YU e-glasnik
Februar 2011, broj 31
„Samo otvoreni um može biti spreman da čuje nešto što je protiv njega. Zatvoreni um može da čuje samo ono što ga podržava .“
OSHO
 


BISER

RELIGIJA
 Religija za religiozni duh nije u svetim spisima već samo u svetosti bitisanja. Ona nije u molitvama učenim od strane svještenika svih religija. To je zahvalnost koju osoba osjeća prije zalaska sunca, prije izlaska sunca. To je zahvalnost koju osoba osjeća da bude dio ovog predivnog i nevjerovatno čarobnog bitisanja.
To je molitva bez riječi. To je pjesma bez zvuka. To je čista tišina – a u toj tišini vam bitisanje govori. U toj tišini vi razgovarate sa egzistencijom. Tu postoji dijalog. Niko ne govori, niko ne sluša, ali tu postoji prenos energije. Nešto se događa unutar vas – možda je to plamen koji vas pretvara u vatru.
Religioznost i buntovništvo su u osnovi imena za jedno iskustvo. Ali biti dio neke organizovane religije znači da nijeste živi, da ne tragate za istinom, da nijeste u ljubavi sa egzistencijom. To je neka vrsta umiranja – iako vi dišete, iako jedete. Ali to vaše disanje i unošenje hrane vas samo vodi ka grobu. Vi ne rastete, vi samo starate.
Samo buntovni duh raste. Njegova težnja je da dosegne do zvijezda. On nije zadovoljan sa trivijalnostima života. Njegovo zadovoljstvo je udaljeno; njegovo nezadovoljstvo je sadašnja stvarnost. Buntovni čovjek u svom srcu nosi božansko nezadovoljstvo i žudnju da pronađe ispunjenje i mir. On je na hodočašću ka tom ispunjenju.
Njegov čitav život je hodoćašće, uvijek krećući se bliže, bliže i bliže ka najvišoj stvarnosti; ostvarenju koje osobu oslobađa od svih robovanja, od svih nezadovoljstava, svih patnji, svih muka, i omogućuje joj da okusi slobodu, istinu, ljepotu, ljubav i prodor kreativnosti – kreativnosti u multidimenzionalnosti života.
OSHO
The Rebel
Ch #10: Jesus is not a Christian

BIBLIOTEKA
OSHO LOTOS KNJIGA
NACIJA

“Nacije su postale zastareli vid udruživanja – ali one i dalje postoje i kao takve stvaraju najveće probleme čovječanstvu.
Kakva je potreba za tolikim nacijama sem da se ispunjava nečiji ego protiv drugih ljudi?
Tako se razvijaju nacionalizmi, a oni su znatno moćniji. Svaka pojedina nacija je spremna da stane nasuprot druge nacije. Kao rezultat toga razvija se nasilje i ratovi se množe cijelim svijetom.”
Sve narudžbe na adresu: osho.montenegro@gmail.com
TERAPIJA
„ Život je rijeka. Nemojte je gurati i nećete patiti“

POHLEPA
Dovoljno je samo da shvatite prirodu pohlepe. Ne treba ništa drugo da uradite da bi se oslobodili toga; pravo razumijevanje će vam pojasniti tu čitavu zbrku.
Čovjek je ispunjen ukoliko je u skladu sa univerzumom; ako nije u harmoniji sa umiverzumom tada je prazan, potpuno prazan. A iz te praznine dolazi pohlepa. Pohlepa treba da to popuni: novcem, kućama, namještajem, prijateljima, ljubavima – bilo čime jer čovjek ne može da živi u praznini. To je užasavajuće, to je sablazan života. Ako ste prazni i ako nema ništa u vama, nemoguće je da živite. Da biste osjetili da imate dosta toga unutar vas postoje samo dva načina: ili ćete se uskladiti sa univerzumom… Tada ste ispunjeni sa svime, sa svim cvijećem i svim zvijezdama. Oni su u vama isto kao što su i izvan vas. To je istinska ispunjenost. Ali ako to ne radite, a milioni ljudi to ne rade, onda je lakši načun da se ispunite bilo kakvim smećem.
Pohlepa jednostavno znači da osjećate duboku prazninu i želite da je ispunite sa bilo čime; nije bitno sa čime. Ako jednom to shvatite, onda ne treba ništa da radite sa svojom pohlepom. Vi treba da radite na vašem povezivanju sa cjelinom kako bi nestala vaša unutrašnja praznina. Sa time će svaka pohlepa nestati. To ne znači da treba da počnete da živite nagi; to jednostavno znači da ne treba da živite samo sakupljajući stvari. Uvijek kada nešto zatrebate, to ćete moći imati.
Zato postoje mnogi pravci i mnogi načini da se ispuni praznina, iako se ona nikada ne može ispuniti do kraja; ona ostaje prazna, a vi bivate tužni jer toga nije nikada dosta. Uvijek je potrebno više, a zahtjev za time nikada nema kraja. Zato ja pohlepu ne uzimam kao želju; to je neka vrsta egistencijalne bolesti. Vi nijeste u skladu sa cjelinom, a samo to usklađivanje sa cjelinom vas može učiniti zdravim. To usklađivanje sa cjelinom vas čini svetima.
Veoma je čudno da riječ zdravlje i riječ svetost dolaze iz istog korijena riječi cjelovitost. Kada osjetite sjedinjenost sa cjelinom, sva pohlepa iščezne. Inače… što su religije radile? One su pomiješali pohlepu sa željom, zato pokušavaju da to potisnu, i kažu: “Nemojte biti pohlepni.” Tada se čovjek okreće drugoj krajnosti, ka odricanju. Čovjek obično gomila stvari – pohlepna osoba – i ako osoba želi da se oslobodi toga, ona počinje da se odriče. Tada i tome nema kraja, takođe.
Po meni, pohlepa uopšte nije želja. Zato ne treba ništa da radite sa pohlepom. Vi treba da shvatite prazninu koju pokušavate da ispunite, i postavite sebi pitanje: “Zašto sam prazan? Čitava egzistencija je veoma puna, a zašto sam ja prazan? Možda sam izgubio pravac; ja se više ne krećem u istom pravcu, ja više nijesam egzistencijalan. U tome je razlog moje praznine.” Zato budite egzistencijalni. Opustite se i približite se egzistenciji kroz tišinu i mir – u meditaciji.
Jednog dana ćete uvidjeti da se ispunjeni – prepunjeni, prelivate se – radošću, blaženstvom, blagostanjem. Vi imate toliko toga da ga možete dati čitavom svijetu, a ipak da se ne ispraznite. Toga dana ćete po prvi put osjetiti da nema nikakve pohlepe – za novcem, za hranom, za stvarima, za bilo čim. Vi ćete tad živjeti prirodno, i sve što vam bude potrebno ćete naći. I tada više nećete živjeti sa stalnim osjećajem pohlepe koju ne možete ispuniti, sa ranom koju ne možete izliječiti.
OSHO
Beyond Psychology

MEDITACIJA
„Meditacija je jedini metod koji vas može učiniti svjesnim da nijeste um; i to vam daje ogromno gospodarenje. Tada možete izabrati što je u redu sa vašim umom a što nije u redu. Tada ste izdvojeni, posmatrači, gledate sa strane “
NE-UM
Meditaciaja vas sigurno vodi ka ne-umu, isto kao što svaka rijeka ide ka okeanu bez ikakvih mapa, bez ikakvog vodiča. Svaka rijeka, bez izuzetka, vodi do okeana. Svaka meditacija, bez izuzetka, na kraju vodi do stanja ne-uma.
Ali, prirodno, kada je Gang u Himalajima i kada vijuga planinama i dolinama, on ne zna što je okean, ne može zamisliti kakvo je bitisanje okeana – ali on ide ka okeanu jer voda ima unutrašnju moć da uvijek pronađe niža mjesta. A okeani su najniža mjesta... tako se rijeke rođaju na vrhovima Himalaja i odmah počinju da se kreću ka nižim mjestima – na kraju će neizostavno naći okean.
Upravo suprotan je proces meditacije: ona se kreće naviše ka najvišim vrhovima, a najviši vrh je ne-um. Ne-um je samo riječ ali to uistinu znači prosvjetljenje, oslobođenje, sloboda od svakog ropstva, iskustvo besmrtnosti i vječnosti.
To su velike riječi i ja ne želim da vas plašim, zato koristim obične riječi kao ne-um. Vi poznajete um... vi možete samo pretpostaviti stanje kada taj um neće imati funkciju. Kada jednom taj um ne bude u funkciji, vi tada postajete dio kosmičkog uma, univerzalnog uma. Kada ste dio univerzalnog uma, vaš individualni um djeluje kao uzoran sluga. On je prepoznao gospodara i on sada donosi vijesti iz univerzalnog uma onome koji je još vezan za individualni um.
Kada vam govorim, to zapravo univerzum koristi mene. Moje riječi nijesu moje; one pripadaju univerzalnoj istini. U tome je njihova snaga, u tome je njihova harizma, u tome je njihova čarolija.
HAIKU

Bunan napisa:
OSTANITE PO STRANI,
SVIJET JE VAŠ –
BUDINO TIJELO.
Samo se sjetite da je buddha u vašem tijelu, i svijet će biti vaš. Vi ne treba da ga osvajate, on je već vaš. Ali otkrijte da je buddha u vašem tijelu. Tek samo nekoliko riječi, i čitava filozofija… OSTANITE PO STRANI… To je ono što mislim kada vam govorima da budete svjedoci.
Ostanite po strani, samo posmatrači sa brijega. OSTANITE PO STRANI, SVIJET JE VAŠ – BUDINO TIJELO.
To držanje po strani donosi dvije stvari. Jedna, buddha se iznutra budi,; a druga, novo gospodarenje cijelom egzistencijom. To nije političko, to je životno. Ono ne treba da ima bilo kakvu mapu, to nema granica.
Pronaći buddhu u sebi, pronašli ste gospodara.
GALERIJA

« Istinska umjetnost znači nešto što vam može pomoći da postanete smireni, stišani, radosni; ako vam to pruži slavlje, ako vas učini da možete da plešete – bilo da neko učestvuje u tome sa vama ili ne, to nije uopšte bitno. Ako to postane most između vas i Boga, to je istinska umjetnost. Ako to postane meditacija, to je istinska umjetnost. Ako postanete upijeni u to, toliko upijeni da ego iščezne, to je istinska umjetnost.«
MAJSTOROV SMIJEH

Učiteljica u nedjeljnoj školi je zatražila od učenika da nacrtaju crtež svete porodice. Kada su joj donijeli crteže, ona je vidjela da su neki od učenika nacrtali uobičajeni prikaz - sveta porodica u jaslama, sveta porodica jaše na magracu, i tome slično.
Ona je prozvala jednog dječaka i zatražila da objasni svoj crtež na kojem se vidio jedan avion sa četiri glave kako vire kroz prozore aviona.
Ona reče: "Ja shvatam da si nacrtao tri glave koje predstavljaju Josipa, Mariju i Isusa, ali čija je ova četvrta glava?"
"Oh, " odgovori dječak, "to je Pontije Pilot!"
OSHO GOVORI
KAKVA JE POTREBA ZA NACIJAMA?
Uputstvo: aktivirajte video, kliknite na CC i odaberite jezik

Veliki izbor prevedenih videa možete pogledati na
You Tube/ Osho Talks/
- odaberite video, aktivirajte video, potom na CC odaberite jezik
OBAVJEŠTENJE!
OSHO AKTIVNE MEDITACIJE
u Zagrebu
petkom – 19,15h - Studio Tao
Obavezne prethodne prijave:
osho.meditacije@gmail.com

Informacije i karta lokacije:
Osho meditacije
OSHO MONTENEGRO
vam u ovom broju poklanja
OSHO MEDITATION RESORT SCREEN SAVER

SCREEN SAVER možete preuzeti na adresi:
Copyright © Osho International Foundation

Osho E-glasnik mart 2022. br. 72

  OSHO ®      E - Glasnik Mart 2022. broj 72 -Vizija  Novog čovjeka - Tema:    PREDAJA –   u harmoniji sa egzistencijom. „ Predavanje zna...