24.2.10

Osho E-glasnik februar 2010

OSHO MONTENEGRO

OSHO-YU e-glasnik

www.osho-yu.co.cc

februar 2010, broj 19


“Sve je predivno ukoliko je u vašem srcu svjesnost.

Vaš svakodnevni život je vaš hram, vaša religija.

Živite svjesno, živite budno, i mnoge stvari će početi da se mijenjaju.”

Osho

PREDSTAVLJAMO VAM

OSHO RISK KOMUNA - DANSKA
Osho Risk komuna je okruženje u kome možete dozvoliti sebi da budete osjetljivi i osjećajni; gdje se možete ohrabriti da pokažete sebe na iskren, izražajan i nekompromisan način.

Komuna je smještena usred Jutlanda, u seoskoj sredini, okužena šumom i jezerima. Tu postoje mnoge mogućnosti za rekreaciju i šetnje na čistom vazduhu. Centar posjeduje sobe i spavaonicu za 30 gostiju i učesnike kurseva. Posjeduju veliki organski povrtnjak, cvijetnjak, japanski zen vrt i okrugli meditacioni paviljon.
U Osho Risku možete učestvovati u radionicama i kursevima koji pomažu da postanete svjesni kako se vaša ličnost stvarala kroz djetinjstvo, obrazovanje i pod uticajem drugih ljudi. Svi ti “društveni programi” su remetioci vaših osjećanja i načina pristupa drugim ljudima.

U Osho Risku vam mogu pomoći da prihvatite sebe kakvi uistinu jeste, ne zabranjujući ili namećući bilo što. To stvara opuštanje i pogodan prostor u kojem se duboke promjene događaju same od sebe.U jednoj pogodnoj i iskrenoj atmosferi grupnog rada, učesnici se ohrabruju da preduzmu “rizik” i da pronađu novi način ispoljavanja sebe – kroz slobodu i uvid lišeni navika, dužnosti i strahova.

Osim bogatog godišnjeg kalendara terapijskog i edukativnog program, Osho Risk svakodnevno nudi tri meditacija: Dinamičnu meditaciju u 7:30, Kundalini u 17:00 i Večernju meditaciju u 19:00.


Oko 70-80 ljudi se naselilo pokraj Osho Risk komune kako bi bili u blizini meditacionih programa i aktivnosti u komuni. Usljed toga se stvorio jedan jaki meditacioni prostor – mi ga nazivamo “Polje Bude” – koji privlači ljude iz okoline i iz daljine.

Članovi zajednice održavaju i vode Osho Risk komunu, meditiraju, druže se i spremaju zdravu vegetarijansku hranu zajedno s gostima i učesnicima kurseva.

ADRESA

Osho Risk,

Bøgballevej 3, 8740 Brædstrup - Denmark
(+45) 7575 2500
Fax. (+45) 7575 2660

Email: oshorisk@oshorisk.dk

www.oshorisk.dkPOGLEDAJTE

THE LOTUS


OSHO BISER

TUGA

Ne poistovjećuj se sa tugom. Budi svjedok i doživi trenutak tuge jer tuga ima vlastitu ljepotu.

Ti nijesi nikada promatrao. Uvijek si se sasvim poistovjećivao, tako da nijesi ni mogao dospjeti do trenutka kada tuga pokaže vlastitu ljepotu. Ukoliko budeš promatrao, bićeš iznenađen kakav si doživljaj propuštao. Pogledaj - kako nikad nijesi tako duboko srećan kao kad si tužan. Tuga ima svoju dubinu, a sreća je površna. Samo posmatraj srećne ljude. Takozvani srećni ljudi, zabavljači i zabavljačice po klubovima, po hotelina gdje ih možeš naći, pa i u pozorištima - uvijek su nasmijani i žvaću s veseljem. Ti ćeš ih uvijek zateći prizemljene i površne. U njima nema nikakve dubine. Ta sreća je nalik talasima sa površine - površan život. Tuga ima dubinu u sebi. Kada si tužan tada nijesi nalik talasima sa površine; to je nalik pravoj dubini Pacifika - milje i milje su do toga.

Okreni se dubini i promatraj. Sreća je bučna, tuga ima tišinu u sebi. Sreća je, možda, nalik danu, tuga liči na noć. Sreća je, možda, kao svjetlost, tuga je kao mrak. Svjetlost dođe i ode, a tuga ostaje - ona je vječna. Svjetlost se ponekad dogodi, a mrak je uvijek tu.

Ako bi se suočio sa tugom, sve ove stvari bi doživio. Iznenada bi postao svjestan da je tuga tu kao cilj. Tada ti promatraš i svjedočiš - i onda iznenada postaješ srećan. Tako divna tuga, cvijet tame, cvijet beskrajne dubine. Kao neki ambis bez dna, tako tih, tako muzikalan - nema nikakve buke, ništa što remeti. Svako može padati i padati u taj beskraj, i izaći iz njega sasvim osvježen. To je počinak.

Sve zavisi od stava. Kada si tužan, ti misliš da ti se dogodilo nešto ružno. Postoji objašnjenje da se tada nešto loše dogodilo, i tada pokušavaš da pobjegneš od toga; ti nikada ne meditiraš na tome. Tada obično odlaziš na neki prijem, u klub, ili , pak, uključiš televizor ili radio, ili uzmeš da čitaš novine - bilo što, samo da zaboraviš na to. To je veoma loš stav koji si usvojio - da je tuga nešto loše. Ništa nije loše u tome. To je samo druga strana života.

Sreća je jedna strana, tuga je druga. Blaženstvo je jedna strana, a očaj je druga strana. Život se sastoji od oboje. Život sačinjen samo od blaženstva ima širinu, ali nema dubinu. Život od tuge ima samo dubinu, ali nema širinu. A život sa oboje je multi-dimenzionalan, on se kreće u svim pravcima. Pogledaj statuu Bude ili pogledaj ponekad u moje oči, i vidjećeš oboje: blaženstvo, mir, a i tugu, takođe. Ti ćeš naći u njima blaženstvo koje ima i tugu, jer im tuga daje dubinu. Pogledaj Budine statue: posjeduju i blaženstvo, ali je i tuga u njima. Pravo značenje riječi tuga daje ti pogrešno objašnjenje - da nešto nije u redu. To je samo tvoja interpretacija.

Po meni, život je u cjelini dobar. I kada shvatiš život u njegovoj potpunosti, tek tada možeš slaviti život; u protivnom, to nije moguće. Slavlje nije uslovljeno određenim stvarima: kada sam srećan, onda ću da slavim; ili, ako sam nesrećan, ja neću slaviti. Slavlje je bezuslovno - ja slavim život. Ako život donese tugu - u redu, ja ću to slaviti. Donese li život sreću - dobro, ja ću slaviti.

Slavlje je moj stav neuslovljen onim što život donese.

Život, Ljubav, Smijeh

© Copyright Osho International FoundationMEDITACIONA TEHNIKA

POSMATRANJE PRAZNINE TOKOM DISANJA

Šiva kaže: "Ti što zračiš, ovo iskustvo ti se može ukazati između dva daha. Pošto udahneš (dolje), i prije no ispustiš zrak (gore) - tu je blaženstvo.

Kada udahnete, osmotrite. Na jedan trenutak, ili na hiljaditi dio trenutka, vi ne dišete - prije no počnete izdisati, prije no dah počne izlaziti. Jedan dah ulazi; tada postoji jedno određeno mjesto gdje dah zastaje. Potom vazduh izlazi. Kada dah potpuno izađe, i tada ćete na jedan trenutak, ili djelić trenutka, osjetiti da dah zastaje. Posle toga vi ponovo udišete. Prije no što dah krene da izlazi ili da ulazi, postoji trenutak kada ne dišete. U tom trenutku je moguće događanje jer kada ne dišete vi ne pripadate svijetu. Shvatite ovo: ako ne dišete, vi ste mrtvi; vi još trajete, ali ste mrtvi. Ali taj trenutak je zaista veoma kratak tako da to nikada i ne osmotrite.

Kada dah uđe, tada se ponovno rađate; kada dah izađe, vi umirete. Izdisaj je sličan smrti; udisaj je sličan životu. Tako se sa svakim dahom rađate i umirete. Taj jaz, ta praznina između dva daha je veoma kratka, ali jedno izoštreno i iskreno pažljivo posmatranje može uočiti taj jaz. Ništa drugo vam nije potrebno. Vi ste blaženi. Vi ste to spoznali; stvar se dogodila. Tu nije potrebno nikakvo uvježbavanje disanja. Neka ono bude kakvo jeste. A zašto je to tako jednostavna tehnika? To izgleda tako lako. Sa tako jednostavnom tehnikom se spoznaje istina? Spoznati istinu znači upoznati ono što se ne rađa i ne umire, upoznati taj vječni elemenat koji je uvijek prisutan. Vi ste znali da vazduh ulazi u pluća, znali ste i da on potom izlazi, ali nijeste znali da postoji praznina između toga.

Pokušajte to! Iznenada ćete dospjeti do tog mjesta - vi to imate: to je oduvijek bilo tu. Ništa vam se ne mora dodavati, ništa posebno se ne mora raditi: to je već tu. Sve je oduvijek bilo tu izuzev određene svijesti. Kako onda to postići? Prvo, budite svjesni kada dah ulazi. Posmatrajte to. Zaboravite na sve: samo posmatrajte kako dah ulazi - cijelim putem. Kada dah dotakne vaše nosnice, osjetite to. Potom dopustite da zrak uđe. Krećite se sa tim dahom potpuno svjesno. Kada dah silazi, silazite i vi sa njim, nemojte ga gubiti. Nemojte ići ispred; a nemojte ni pozadi. Idite samo uz njega. Zapamtite ovo: nemojte ići ispred; nemojte ga ni pratiti nalik sjenci. Idite uporedo sa njim.

Dah i svijest se moraju sjediniti. Kako dah ulazi, ulazite i vi. Samo tako ćete biti u mogućnosti da dođete do mjesta koje je između dva daha. To neće biti baš lako. Uđite sa udisajem, izađite sa izdisajem: unutra - vani, unutra - vani. Buda je koristio ovu metodu tako je ona postala budistička metoda. U budističkoj terminologiji ona je poznata pod imenom "Anapanasati Yoga". Budino prosvjetljenje je bazirano na ovoj tehnici - samo ovoj. Ako budete upražnjavali svjesno disanje, budno disanje, jednoga dana ćete i bez da znate, iznenada dospjeti do tog intervala. Kako vaša svjesnost bude bivala istančanija i dublja, intenzivnija, kada postane nosilac svega - cio svijet će biti bez težišta; samo je tvoj udisaj ili izdisaj tvoj svijet, cijela arena za tvoju svijest - tada ćete iznenada osjetiti prazninu u kojoj neće biti ni daha.

Kada se krećete sa disanjem, kada zastane dah, kako možete biti uspavani? Vi ćete tada iznenada postati svjesni da nema daha, a taj trenutak će doći kada osjetite da nema ni udisaja ni izdisaja. Dah je sasvim zastao. U tom zastoju je "blagostanje".

OSHO

KNJIGA TAJNI 2

© Copyright Osho International Fundation


BIBLIOTEKA

OSHO LOTOS KNJIGA

ONOSTRANE DIMENZIJE

Postoje stvari koje znaš da znaš i stvari koje znaš da ne znaš, ali ima i stvari koje ne znaš da znaš i stvari koje ne znaš da ne znaš."

Sadržaj: Oshovo iskustvo prošlog života, njegova uloga u svjetskoj religiji, eksperimenti sa tri gune, o univerzalnoj eksploziji duha,…

Str. 160, cijena 5 E

Sve narudžbe slati na adresu: osho.montenegro@gmail.com


OSHO GALERIJA


„Ja nijesam slikar. Ja sam slikanje. Ja ne znam gdje je slikar nestao u slikanju.“

Osho je u svijetu poznat kao kao prosvijetljeni Majstor i mistik ali je manje poznt kao slikar, slikar čiste poetike. Njegov život i njegovo biće je sama umjetnost, a njegovo slikarstvo obiluje duhom i ljepotom prosvijetljenosti. Njegove slike su jedinstvene, tajanstvene, veličanstvene – ne sliče ničemu što je svijet umjetnosti vidio do sada.

Poznati ruski mistik Georg Gurdžijev je umjetnost podijelio na „Subjektivnu umjetnost“ i „Objektivnu umjetnost“. Osho je o tome govorio:

„Svaka umjetnost se može opisati kao objektivna ili kao subjektivna umjetnost. Subjektivnu umjetnost možete svugdje naći. Ona dolazi iz vaših osjećanja, iz vašeg srca, iz vašeg uma: u slikarstvu, poeziji, u muzici. Ali objektivna umjetnost dolazi iz najdublje praznine vašeg srca. Vi tada postajete upravo flauta, šuplji bambus, i univerzum tada svira kroz vas. Vaš lični doprinos je samo da ne stvarate prepreku, da dopustite da univerzum teče kroz vas. Vi samo treba da ste opušteni, da dopustite univerzumu da protiče kroz vas – i objektivna umjetnost je stvorena.

Nema puno objektivne umjetnosti u svijetu jer prije no stvorite objektivnu umjetnost, vi treba da postanete šuplji bambus – a vi ste tako kruti, vaš ego je veoma tvrdoglav. Prije no stvorite objektivnu umjetnost, vi treba da postanete veoma isprazni, skromni, skoro niko. U toj vašoj ispraznosti, odsutnosti, velika univerzalna poplava nadolazi. Ta poplava može postati poezija, slikarstvo, muzika, ples, vajarstvo. Tada su moguće hiljade dimenzija, vi samo to treba da dopustite.“MAJSTOROV SMIJEH


U Lenjingradu, u Sovjetskoj Rusiji, Jehovinim svjedocima je bilo dopušteno da izgrade svoju specijalnu crkvu pod nazivom Kraljeva dvorana.

Na prvoj službi bilo je mnogo vrištanja, vikanja, padanja, propovijedanja i besjedenja prije nego što je služba bila okončana.

Znojeći se i gegajući se, baka Botovič je stigla do kraja Kraljeve dvorane. Legla je ispod ogromnog kipa Isusa zakovanog za krst, podigla glavu prema gore i sa dugim vlažnim poljupcem poljubula Isusova stopala.

Oficir KGB-a Molotov je posmatrao baku Botovič iza zavjese.

On istupi ispred starice i reče: “Hoćeš li poljubiti stopala našeg velikog vođe Mihaila Gorbačova na isti način?”

“Svakako”, odgovori baka, “ ako ga ovako okujete!”

Kontakt: osho.montenegro@gmail.com

© Copyright Osho International FoundationOsho E-glasnik mart 2022. br. 72

  OSHO ®      E - Glasnik Mart 2022. broj 72 -Vizija  Novog čovjeka - Tema:    PREDAJA –   u harmoniji sa egzistencijom. „ Predavanje zna...