23.4.21

Osho E-glasnik april 2021. br. 61

 OSHO®   E - Glasnik

April 2021. broj 61

-Vizija  Novog čovjeka -


Tema:  

NOVI SVIJET

„Ja sam za čovjekov duhovni razvoj, ali ja duhovni razvoj podrazumijevan u njegovom potpunom sadržaju. To nije nešto izdvojeno, jedno-dimenzionalno; to je multi-dimenzionalan fenomen.“

Svjetske vlade su protiv mene jer sam ja protiv njih. Religije su protiv mene jer sam ja protiv religija. Politički lideri se ljute na mene jer govorim da su mediokriteti, jer kažem da su samo psihički oboljeli ljudi zaintersovani za političku moć. Ljudi koji pate od nekog kompleksa manje vrijednosti su ljudi koji traže moć, premijerstvo, predsjedništvo. Ti ljudi trebaju psihijatrijske bolnice, a oni vode svijet.

Ja sam protiv nacija jer ne vidim nikakvu potrebu da nacije postoje. Zašto čitava planeta Zemlja ne može biti jedno čovječanstvo: koje će biti razumnije, više naučno, kojim će se lakše upravljati. Sada su stvari takve da možete reći da živimo u jednom suludom svijetu. Svake tri mjeseca zajedničko tržište u Evropi baca viškove hrane u okean! Zadnji put su trebali da unište toliko hrane da su troškovi uništavanja koštali dvjesta miliona dolara – to nije bila vrijednost hrane, to je bila tek cijena njenog uništavanja. A samo u obližnjoj Etiopiji svakog dana od gladi umre hiljade ljudi. U kakvom čovječanstvu mi živimo? Da je svijet ujedinjen stvari bi mogle biti veoma jednostavne.

Nema potrebe za nacijama. One su ostatak prošlosti. A ako nema nacija nema potrebe ni za vojskama. Sada sedamdeset procenata od budžeta svake zemlje ide na vojsku; sedamdeset procenata na vojsku koja ništa ne radi osim: lijevo, desno, lijevo, desno, čiste svoje oružje, svoje cipele, svoja dugmad – to je sve što oni rade. I svugdje u svijetu sedamdeset procenata budžeta ide za vojsku, a ta čitava država treba da živi od trideset procenata njihovog ukupnog budžeta.

Ako bi nestale nacije, sto posto od budžete bi bilo na raspolaganju čitavoj zemlji – jer su vojske nepotrebne. Sada ne postoji nikakav problem da bi se započeo neki rat sa nekom planetom. Sa kime ćete se boriti? Zašto je onda potrebno da svakog dana čistite vaše oružje, da čistite vaše čizme, a svakog jutra i večeri lijevo, desno? Sve te idiote koji to rade možete usmjeriti u neki kreativan rad. Stoga ja ne želim nijednu naciju u svijetu. Svijet je jedno čovječanstvo.

Drugačiji dogovor se može postići za vođenje čitavog svijeta – Svjetska vlada zasnovana na zaslugama a ne na volji glasača. Treba da postoji drugačija vlada koja ne zavisi od glasanja zaslijepljenog čovječanstva, od onih koji ne znaju što rade. Mi od ovog svijeta zaista možemo da napravi Rajski vrt. Adam i Eva se ne bi morali vrćati u vrt Eden. A jednoga dana ćete čuti da neko kuca na vrata – to će Bog željeti da uđe! Jer ćete uspjeti da napraviti znatno bolji vrt od onoga njegovog starog. Ali i taj njegov vrt ćemo zadržati kao muzejski eksponat.

Ja sam za čovjekov duhovni razvoj, ali ja duhovni razvoj podrazumijevan u njegovom potpunom sadržaju. To nije nešto izdvojeno, jedno-dimenzionalno; to je multi-dimenzionalan fenomen. On treba društvenu revoluciju. On treba revoluciju u društvenoj ekonomiji, političkim strukturama; on treba ogromne i korjenite promjene u svemu što je sve do sada dominiralo nama. Mi treba da stvorimo diskontinuitet sa prošlošću. Tek tada se novi čovjek – istinsko duhovno biće, čovjek kosmičkih dimenzija – može roditi.

Mi trebamo drugačiju vrstu svetaca. Tu drugačiju vrstu svetaca ja sam nazvao Zorba Buda.

Osho

Sermons in Stone

 

SVIJET SLAVLJA 

Novi čovjek će biti mistik, pjesnik, naučnik, sve zajedno. To je moj koncept potpunog čovjeka. Samo cjelovit čovjek može slaviti. Slavlje je miomiris cjelovitog bića. Između nauke i meditacije samo umjetnost može biti most: poezija, muzika, skulptura. Kada jednom dovedemo tog novog čovjeka u egzistenciju, Zemlja će po prvi put postati to što treba da bude. Ona će postati raj: ovo naše tijelo - tijelo Bude, ova naša Zemlja - Zemlja raja!

Živite sada snažno i potpuno jer naredni trenutak će biti rođen iz ovog trenutka; a ako živite potpuno i radosno, vi ćete moći biti sasvim sigurni da će naredni trenutak donijeti još više blaženstva, više radosti.

Za one koji žele da žive, ne da razmišljaju o tome; da vole, ne da razmišljaju o tome; da bitišu, ne da filozofiraju o tome – ne postoji alternativa. Ispijte sok sadašnjeg trenutka, sasvim ga iscijedite jer se on neće više vratiti. Kada jednom ode, on ode zauvijek.

Kada hiljade i hiljade ljudi u svijetu slave, pjevaju, plešu u ekstazi, opijeni božanskim, tada više nema mogućnosti za bilo kakvo sveopšte samoubistvo. Sa takvim slavljem, sa takvim smijehom, sa takvim ushićenjem i zdravljem, sa takvom prirodnošću i spontanošću, kako može biti rata? Život vam je dat da stvarate, i da se veselite i da slavite. Kada plačete i tugujete, kada ste očajni, vi ste sami. Kada slavite, čitava egzistencija učestvuje sa vama.

Samo u slavlju se susrećemo sa najvišim, vječnim. Samo u slavlju izlazimo iz kruga rađanja i umiranja.

OSHO

New man-Zorba The Buddha

 

TERAPIJA


GRIJEH

Nemojte previše brinuti da možete pogriješiti. Dobro je da se nekada pogriješi. Samo nemojte ponovo pogriješiti na istom mjestu – učinite nešto drugo, napravite neku novu grešku. Uvijek tragajte za nekim novitetima. Greške su sasvim potrebne za učenje ali čovjek ne treba da čini iste greške. I svi treba da budu svjesni toga: niko nije odgovoran zbog vas. A vi ne treba da tražite ničiju dozvolu. Čak i ako učinite nešto loše postoji poznati zakon, Stjuardov zakon: „Lakše je da vam se oprosti nego da dobijete dozvolu.“ A zapamtite još jedan zakon, ali on je opasan, zato ga nikada ne slijedite. On se zove Jakovov zakon: „Ljudski je griješiti. Okriviti drugoga zbog toga je još ljudskije.“

Nemojte to činiti, nikada! Ljudski je griješiti, a prihvatiti svoju odgovornost je dostojanstvo ljudskog bića. Nemojte promišljati što da uradite – uradite nešto! Parkinsov zakon je: „Odlaganje je najgori oblik odbijanja.“ Nemojte odlagati. Uradite nešto što izgleda prikladno u određenoj situaciji i blisko vašem duhu. Ne mora da znači da treba stalno da djelujete; djelovanje nije cilj života. Bitisanje je cilj života. Djelovanje samo podržava vaš opstanak kako biste mogli da pronađete svoje biće. Zato nemojte čekati da vam neko nešto kaže. Ali svih ovih vjekova kroz koje je čovjek prošao je bio takav slučaj – on je uvijek gledao političare, tražio je svještenike, tražio je neurotične ljude koji su sebe proglašavali prorocima, sinovima Božijim, izaslanicima Boga. Ljudi koji ne žele da preuzmu odgovornost odmah upadaju u njihovu zamku.

Svi vaši proroci i svi vaši izaslanici Boga su sasvim obični. Vaše svete knjige nijesu čak vrijedne da se nazovu velikom literaturom; to je trećerazredno novinarstvo, ništa više. Oni donose zakone, pravila i propise za vas, i ljudi prihvataju svakakve besmislice samo da ne tragaju i istražuju unutar sebe. Da bi izbjegli traganje, da bi izbjegli istraživanje ljudi čak izbjegavaju i da misle – neko će i taj posao obaviti umjesto njih! Ljudi koji su vam dali vaš moralni kod, vašu etiku, vaš životni stil su ljudi koji me podsjećaju na još jedan zakon, Maudov zakon: „Zaključak je mjesto na kom se umorite od razmišljanja.“ Svi zaključci koje su vam dali vaši proroci nijesu ništa drugo do mjesta gdje su se umorili od razmišljanja.

OSHO

Inivitation


MEDITACIJA

POSMATRAJTE SEBE

 

Stvorite ljubavnu energiju oko sebe. Volite svoje tijelo i volite svoj um. Volite čitav vaš mehanizam, čitav vaš organizam. Biti ljubav znači: prihvatite to kao takvo, nemojte pokušavati da to potiskujete. Mi potiskujemo samo kada nešto mrzimo, mi potiskujemo samo kada smo protiv nečega. Nemojte potiskivati jer ako potiskujete kako ćete posmatrati? Mi ne možemo gledati neprijatelja oči u oči; mi možemo samo našem voljenom gledati u oči. Ako ne volite sebe, vi nećete moći da pogledate sebi u oči, u svoje lice, u svoju stvarnost.

Posmatranje je meditacija, Budin naziv za meditaciju. Posmatrati je Budino geslo. On kaže: „Budite svjesni, budite obazrivi, ne budite nesvjesni.“ Ne ponašajte se na uspavan način. Nemojte djelovati nalik mašini, kao robot. Tako obično ljudi djeluju. Gledajte – samo gledajte. Buda ne kaže što treba da gledate – sve! Šetajući, posmatrajte svoje hodanje. Dok jedete, posmatrajte kako jedete. Dok se kupate, posmatrajte vodu, hladnu vodu koja pada na vas, dodir vode, svježinu, jezu koja prolazi vašom kičmom – gledajte sve: danas, sjutra, uvijek.

Pravi trenutak konačno dođe kada možete promatrati čak i svoj san. To je najviše u posmatranju. Tijelo pođe na spavanje, a posmatrač i dalje ostane budan, u tišini posmatra tijelo dok čvrsto spava. To je najviše u posmatranju. Sada je upravo suprotan slučaj: vaše tijelo je budno, a vi ste uspavani. Tada ćete se probuditi, a vaše tijelo će spavati. Vaše tijelo treba odmor, ali vaša svijest ne treba san. Vaša svjesnost je svjesna; ona je budna, to je njena prava priroda. Kada postanete više skloni posmatranju, vi dobijate krila – tada je čitavo nebo vaše. Čovjek je susret zemlje i neba, tijela i duše.

 

OSHO, The Dhammapada: The Way of the Buddha

 

OSHO ART

 

 

 


 

Objektivna umjetnost znači nešto što vam pomaže da postanete centrirani, što vam pomaže da postanete zdravi i cjeloviti. Posmatrajući Tadž Mahal na punom mjesecu, vi ćete ući u jedan veoma meditativan prostor. Posmatrajući kip Bude, samo sjedjeći u tišini pored kipa Bude, nešto u vama će postati smireno, nešto u vama će se stišati, nešto u vama će postati nalik Budi. To je objektivna umjetnost. Ona ima ogroman značaj. Ali objektivna umjetnost je iščezla iz svijeta jer su i mistici iščezli iz svijeta.“ OSHO

 

HAIKU


*

Buson zapisa:

 

JA ODLAZIM,

TI OSTAJEŠ –

DVIJE JESENI.

 

Što on želi reći ovim haiku? Jesen u Japanu je predivna; stoga ona uvijek ulazi u haiku. To je jedno od najljepših perioda u godini. Buson je zen majstor, probuđen, prosvijetljen. I kada on kaže: „Ja odlazim. Ja idem – ti ostaješ“, on to govori jeseni. Jesen prolazi, to skoro boli kada jesen prolazi. Zato on govori jeseni: „Ti ostaješ. Ja ću otići. I ja sam neka druga jesen; isto kao što si ti tako predivna, uzvišena, i ja sam takav. Umjesto tebe, ja ću otići, ti ostani.“

To pokazuje neizmjernu milostivost: „Zašto ti odlaziš kada sam ja spreman da odem umjesto tebe? Ljudi te vole, oni uživaju u tebi. Oni plešu kada jesen dođe. Nemoj remetiti njihovu radost. Ako je u pitanju odlazak, ja sam spreman da odem.“

JA ODLAZIM,

TI OSTAJEŠ –

DVIJE JESENI.

„Ti si jesen. I ja sam, takođe, jesen. Ti si procvjetala, ja sam, takođe, procvjetao. Zato nema problema, ja te mogu zamijeniti. Ti budi ovdje.“

To je isto kao kada govorite ruži koja treba da odbaci svoje lišće i da nestane. A vi osjetite ogromnu milostivost prema ruži, i kažete: „Ne odlazi. Ja mogu otići; ti ostani. Ljudi te veoma vole. Oni se raduju kada ti plešeš na vjetru, na kiši i na suncu. Svi te vole. A moje vrijeme je prošlo. Ja sam procvjetao, ja sam došao do mog najvišeg vrha. Nema više gdje da se ide. Ja sam došao do kraja puta. Ja mogu otići, ti ostani.“

Samo zen majstor može ostvariti ovakav dijalog jer on osjeća sklad sa egzistencijom. Nije bitno da li je to proljeće, jesen, ljeto ili zima. On sebe osjeća usklađenim sa univerzumom. I on želi da ostane ljudima sve što je lijepo da bi uživali u tome. On je spreman da ode, da nestane u ovaj ogroman okean egzistencije. Ovo je veoma očaravajući haiku.

JA ODLAZI, TI OSTAJEŠ – DVIJE JESENI.

Upravo kao što ti imaš predivnu atmosferu, i ja sam isto takav unutar sebe. Moja jesen je došla. Zato ja mogu otići. Nema potrebe da ti odeš. Ljudi te veoma mnogo vole.

 

*

VIDEO

 

JEDAN SVIJET


MAJSTOROV SMIJEH

Mali Erni je šetao parkom sa svojim ocem kada je iznenada pčela sletjela na stijenu ispred njih. Upravo iz hira, Erni uze parče drveta i zgnječi pčelu, na što mu otac reče:

"To je bilo vrlo surovo, Erni. I zbog te surovosti neće biti meda za godinu."

Kasnije, Erni namjerno nagazi leptira.

"A zbog toga, mladi čovječe", reče njegov otac, "nećeš biti godinu dana puter".

Kada su se vratili kući, Ernijeva majka je spremala večeru. Upravo kada su ušli u kuhinju, ona ugleda bubašvabu, i odmah je zgazi.

Erni vragolasto pogleda svog oca i reče:

"Hoćeš li joj ti reći, tata, ili ću joj ja reći?"

Copyright © Osho International Foundation.

za dobijanje e-glasnik na vasu mail adresu
prijavite se na zvanicnu facebook stranu
OSHO Meditativni Trenuci Podgorica
ili na mail: osho.montenegro@gmail.com

Ili se pridružite grupi 
OSHO klub PodgoricaOSHO is a registered trademark of Osho International Foundation, used with permission, www.osho.com/trademarks
Some material used here (images and text excerpts) is Copyright © OSHO International Foundation, www.osho.com/copyright

Osho E-glasnik mart 2022. br. 72

  OSHO ®      E - Glasnik Mart 2022. broj 72 -Vizija  Novog čovjeka - Tema:    PREDAJA –   u harmoniji sa egzistencijom. „ Predavanje zna...