26.12.21

Osho E-glasnik decembar 2021. br. 69

 OSHO®   E - Glasnik

Decembar 2021. broj 69


-Vizija  Novog čovjeka -


Tema:  

UMJETNOST SLOBODE

 

Postoje tri vrste slobode, a te tri vrste treba pravilno shvatiti. Prvo je sloboda od nečega, drugo je sloboda za nešto, a treće je samo sloboda –

niti od, niti za.”


Što mislim kada kažem sloboda? Niti za niti protiv: ni prošlost ni budućnost - upravo biti ovdje i sada, upravo živjeti iz trenutka u trenutak bez ideologije, bez utopije. Istinski sanijasin, istinski mistik nije protiv prošlosti, nije ni za budućnost. On je krajnje obuzet stvarnošću tako da nema vremena, nema energije za prošlost, ni za budućnost. Tako se rađa buntovnik. Buntovnik je najljepši fenomen u svijetu. Buda je buntovnik, Isus je buntovnik, Atiša je buntovnik i Kabir je buntovnik. To su buntovnici. Vi ćete ih pogrešno shvatiti ako mislite o njima kao o revolucionarima, oni to nijesu. Oni nijesu i reakcionari. Njihova orijentacija je sasvim drugačija, njihova orijentacija je sada, ovdje. Oni ne žive za neki ideal, a ne žive ni protiv nekog ideala. Oni nemaju neke ideje, nikakva ideologija ne bitiše u njihovoj svijesti.

Potpunu čistotu ovog trenutka oni žive: oni uživaju u tome, oni pjevaju o tome, oni to plešu. A kada dođe sljedeći trenutak, oni i taj trenutak žive sa istom radošću, sa istim raspoloženjem. Oni se kreću iz trenutka u trenutak, oni ne planiraju ništa unaprijed.

Osho, The Book of Wisdom 


UMJETNOST SLOBODE

 

Postoje tri vrste slobode, a te tri vrste treba pravilno shvatiti. Prvo je sloboda od nečega, drugo je sloboda za nešto, a treće je sama sloboda – niti od, niti za.

Sloboda od nečega je obična, svjetovna. Čovjek je uvijek pokušavao da se oslobodi od nekih stvari. To nije kreativno. To je negativan aspekt slobode.

Sloboda za nešto je kreativnost. Vi imate određenu viziju koju želite da materijalizujete i želite slobodu za to. Sloboda od nečega je uvijek iz prošlosti, a sloboda za nešto je uvijek za budućnost. Sloboda za nešto je duhovna dimenzija jer se krećete ka nečemu nepoznatom, a možda jednoga dana i ka nespoznatljivom. To će vam dati krila.

Sloboda od nečega, najviše što može je da vam skine lisice sa ruku. To nije i neizostavno korisno – a cijela istorija je dokaz za to. Ljudi nikada ne razmišljaju o drugoj slobodi koju ja naglašavam. Oni uvijek misle na prvu – jer nemaju snage da vide drugu. Prva je vidljiva: lanci na njihovim nogama, lisice na njihovim rukama. Oni žele da se oslobode toga, ali što potom? Što namjeravate da radite sa svojim rukama? Vi se potom možete i pokajati što ste tražili slobodu od toga.

Vi to možete vidjeti svugdje u svijetu: neke zemlje su se oslobodile od Britanaca, od Španaca, od Portugalaca – ali njihova situacija ja daleko lošija od one kada su bili robovi. Makar su bili naviknuti na svoje ropstvo, odbacili su ambicije, prihvatili su svoj udes kao svoju sudbinu. Sloboda od ropstva jednopstavno stvara haos.

Sve revolucije u svijetu su sve do sada propadale iz prostog razloga jer ljudi koji su stvorili revolucije su imali jednu vrstu sposobnosti; a ljudi koji mogu izgraditi zemlju, stvoriti novu zemlju, stvoriti odgovornost kod ljudi su mnogo drugačiji. Oni ne učestvuju u razaranju, ubijanju. Oni ne mogu ni dospjeti do vlasti. Vlast ide u ruke onih koji su se borili. Zato, prirodno, svaka revolucija u suštini propada.

 Ovo što ja govorim se mora jasno shvatiti. Postoje dva dijela revolucije, od i za, i zato treba da bude dvije vrste revolucionara: oni koji su prvi – od – i oni koji rade za drugi dio kada se rad prvih završi – za. Ali to je teško sprovesti. Ko će to sprovesti? Svi su puni žudnje za vlašću. Kada su revolucionari pobjednici, vlast je njihova; oni je ne mogu dati nikome. I zemlja će biti u haosu. Ona će u svim dimenzijama svakodnevno padati sve niže i niže. Zbog toga vas ne učim revolucionarnošću, ja vas učim buntovništvu. Revolucija je od masa; buntovništvo je od individue.

U buntovništvu se individua mijenja. Ona ne brine o strukturi moći. Ona jednostavno nastoji da mijenja svoje biće, porađa Novog čovjeka u sebi. U buntovništvu mogu učestvovati obije vrste revolucionara jer mnogo toga treba uništiti, i mnogo toga treba izgraditi. Stvari treba porušiti da bi se mogle izgraditi, zato postoji poziv za oboje: za one koji su zainteresovani za rušilaštvo, i za one koji su zainteresovani za stvaralaštvo. To nije fenomen mase. To je vaša vlastita individualnost.

Ako milioni ljudi prođu kroz buntovništvo tada će vlast zemalja, tada će nacije biti u rukama tih ljudi, buntovnika. Samo u buntovništvu revolucija može uspjeti. Pošto revolucija ima rascijepljenu ličnost, buntovništvo je sjedinjeno, jedno. I zapamtite, u buntovništvu rušilaštvo i stvaralaštvo idu zajedno ruku pod ruku, podržavaju jedno drugo. Oni nijesu odvojeni procesi. Kada ih jednom odvojite – kao što je u revoluciji – vi ćete ponoviti istu staru priču. U revoluciji bivate podijeljeni: ili od nečega ili za nešto. Vi ne možete imati sve zajedno jer oni trebaju drugačije sposobnosti. Ali u buntovništvu se oba kvaliteta kombinuju zajedno.

Kada vajar radi neku skulpturu, on radi obadvije stvari: on lomi kamen – uništava ga kao takvog – ali dok uništava taj kamen, on stvara predivni kip koji nije bio tu prije. Uništavanje i stvaranje idu zajedno, oni nijesu odvojeni.

Buntovništvo je cjelovitost; a revolucija je pola-pola - a to je opasnost u revoluciji. Ime je predivno ali je vjekovima bila povezana sa podijeljenim umom. A ja sam protiv svake vrste rascjepa jer vas to vodi šizofreniji.

Ako mnogo ljudi prođe kroz ovo buntovništvo – koje nije protiv nikoga, ono je samo protiv vaše uslovljenosti – i donese Novog čovjeka unutar sebe, problem nije težak. Revolucija bi se tako prevazišla. „Buntovništvo“ je riječ za budućnost.

 

Osho, Transmission of the Lamp

 

 

TERAPIJA


PRIMALNI KRIK

 

Sloboda od nečega je reakcija. Ona je orjentisana ka prošlosti, vi se borite protiv prošlosti, vi želite da se oslobodite toga, vi ste opsjednuti time. Psiholozi pokušavaju da vam daju tu slobodu, slobodu od prošlih trauma, rana djetinjstva. Primalna terapija je bazirana na prošlosti. Vi treba da se vratite i da se oslobodite od prošlosti, treba da dosegnete do prvobitnog krika, tada ćete biti slobodni. Zato sloboda znači – za primalnu terapiju, za psihoanalizu i druge terapije – da se prošlost treba odbaciti. Vi treba da se borite sa time, treba da to nekako dovedete u red, da sebe iščupate iz prošlosti, tada ćete biti slobodni.

Psiholozi pokušavaju da vam daju tu slobodu, slobodu od, od prošlih trauma, rana djetinjstva. Primalna terapija je u osnovi bazirana na prošlosti. Vi treba da idete unazad da bi oslobodili sebe od prošlosti, treba da dosegnete do prvog primalnog krika, tada ćete biti oslobođeni. Zato sloboda znači – za primalnu terapiju, za psihijatre i druge terapeute – da se prošlost treba odbaciti. Vi treba da se borite sa tim, to nekako treba sprovesti – izvući sebe iz prošlosti, tada ćete biti slobodni.

Kada je ta sloboda u pitanju, Karl Marks i Sigmund Frojd nijesu protivni jedan drugom, obojica se sa tim slažu. Karl Marks kaže da čovjek treba da se oslobodi prošlosti, svih prošlih društvenih struktura, ekonomskih struktura. Njegov pristup je politički. Frojdov pristup je psihološki, ali oboje su ukorijenjeni u ideju oslobođenja “od”. Sve političke reforme su reakcionarne, a kada reagujete, vi nijeste slobodni. To treba da se shvati. To vam samo daje privid slobode, ali to nije istinska sloboda. Kroz reakciju nije moguća potpuna sloboda. Kroz reakciju nije moguća istinska sloboda. A samo potpuna sloboda je istinska sloboda.

Vi možete ići protiv prošlosti, ali samo biti protiv toga, vi bivate uhvaćeni od toga na stražnja vrata. Zbog toga se događalo iznova i iznova: da bilo sa kim da se borite, vi postajete nalik njemu. Veoma pažljivo birajte svoje neprijatelje jer ćete biti određeni od njih! Boreći se sa njima očigledno ćete morati da naučite njihove strategije. Vi ćete morati da naučite njihove taktike, moraćete da naučite njihove načine borbe. Malo po malo će neprijatelji postati veoma slični vama, mnogo sličniji nego vaši prijatelji.

Ako reagujete na prošlost, vi ste opredijeljeni za prošlost. Ako zaboravite prošlost i pogledate u budućnost, vi ste i dalje vođeni prošlošću, samo nijeste toga svjesni. Zagledati se u budućnost, vi sanjate divne snove, ali oni ne mogu promijeniti stvarnost. Stvarnost ostaje ista. Snovi su veoma nedjelotvorni, nemoćni. Prvo, sloboda od je reakcija. Drugo, sloboda za je revolucija. Treće, samo sloboda je buntovništvo. Ona je orijentisana na stvarnost. Prva je politička, druga je pjesnička, a treća je mistična, duhovna.

 

Osho, The Book of Wisdom

 

MEDITACIJA


ZDRAVLJE

 

Zdravlje nije samo fizički fenomen. To je samo jedna od njegovih dimenzija, i jedna od najpovršnijih dimenzija, zato što tijelo umire – zdravo ili nezdravo, ono je trenutačno. Istinsko zdravlje treba da se dogodi negdje unutar vas, unutar vaše subjektivnosti, u vašoj svijesti, zato što svijest ne poznaje rođenje, niti smrt. Ona je vječna.

 

Biti zdrav u svijesti znači:

prvo, biti budan,

drugo, biti harmoničan,

treće, biti ekstatičan,

i četvrto, biti osjećajan.

 

Ako se te četiri stvari ispune, osoba je iznutra zdrava. Neo-sanijas može ispuniti sve te četiri stvari. To vas može učiniti svjesnijim jer su sve meditacione tehnike metode da vas učine svjesnijim, sredstva da vas izvuku iz vašeg metafizičkog sna. A plesanje, pjevanje i veselje vas može učiniti harmoničnijim.

Postoje trenuci kada plesač nestane i kada samo ples ostane. U tim rijetkim trenucima osoba osjeti harmoniju. Kada se pjevač sasvim zaboravi, i kada samo pjesma ostane, kada ne djeluje nijedan centar već samo pjesma, kada ne postoji centar kao JA – kada je JA sasvim odsutno – i kada ste u protoku, ta svijest koja teče je harmonija.

Biti budan i harmoničan stvara mogućnost da se ekstaza dogodi. Ekstaza znači najviša radost, neopisiva; nijedna riječ nije dovoljna da iskaže bilo što o tome. A kada osoba dospije do ekstaze, kada osoba spozna najviši vrh radosti, milosrdna osjećajnost dolazi kao rezultat.

Kada imate takvu radost, vi poželite da je podijelite; vi ne možete odbiti to davanje, davanje je neizbježno. To je logična posljedica posjedovanja. Ono počinje da se preliva, vi ne treba ništa da radite. To se počinje događati samo od sebe.

To četvoro su četiri stuba unutrašnjeg zdravlja. Dosegnite to! To je naše urođeno pravo, mi samo treba da to zatražimo.

 

Osho, Don't Let Yourself Be Upset

 

 

 

 

 

OSHO ART


JA NIJESAM SLIKAR. JA SAM SLIKANJE. GDJE SE SLIKAR IZGUBIO U TOM SLIKANJU, JA TO NE ZNAM.“ Osho

 

 

 

HAIKU


*

Basho zapisa:

 

SJEDEĆI U TIŠINI,

NE RADEĆI NIŠTA -

PROLJEĆE DOLAZI,

A TRAVA RASTE SAMA OD SEBE.

 

Čitava filozofija zena je sadržana u ovom jednostavnom iskazu, u ovom malom haiku.

 

SJEDEĆI U TIŠINI,

NE RADEĆI NIŠTA-

PROLJEĆE DOLAZI,

A TRAVA RASTE SAMA OD SEBE.

 

Vi ne treba ništa da radite. Prosvjetljenje nije vaše djelo. To nije ni dar. Vi ste već prosvijetljeni, vi samo ne gledate u pravom smjeru. Razlika između prosvijetljenog i neprosvijetljenog bića nije velika, ona je neznatna. Prvi je gledao sebe, drugi nije gledao sebe. To nije mnogo različito. U svakom trenutku, i onaj drugi može pogledati u sebe. Možda kada vaše oči budu umorne od gledanja vani, vi ćete zatvoriti oči zbog dosade i umora, i pogledati unutar sebe.

Vi ste mnogo tragali, i ništa nijeste nalazili spolja. Kada ste pogledali unutra, iznenada ste otkrili da je sve već tu što ste tražili. Vi ste došli na svijet sa time, to je vaše suštinsko svojstvo.

 

*

VIDEO

SLOBODA


MAJSTOROV SMIJEH

 

Kovalski i Nurdski su teturajući izlazili iz bara, nakačili se na banderu, potegli šliceve, uzeli stvar u svoje ruke i počeli da žubore.

Policajac koji je tamo stajao ih je ugledao, prišao im i rekao:

"Hej, vas dvojica! Sklonite te stvari i prestanite da to radite. Gdje mislite da ste? U Indiji?"

Dva Poljaka poslušno zakopčaše svoje pantalone, ali kada je policajac otišao, Kovalski poče da se smije.

"Što je tako smiješno?" upita Nurdski.

"Ja sam prevario tog policajca", reče Kovalski, "Ja sam ga sklonio, ali nijesam prestao!"


Copyright © Osho International Foundation.

za dobijanje e-glasnik na vasu mail adresu
prijavite se na zvanicnu facebook stranu
OSHO Meditativni Trenuci Podgorica
ili na mail: osho.montenegro@gmail.com

Ili se pridružite grupi 
OSHO klub PodgoricaOSHO is a registered trademark of Osho International Foundation, used with permission, www.osho.com/trademarks
Some material used here (images and text excerpts) is Copyright © OSHO International Foundation, www.osho.com/copyright

Osho E-glasnik mart 2022. br. 72

  OSHO ®      E - Glasnik Mart 2022. broj 72 -Vizija  Novog čovjeka - Tema:    PREDAJA –   u harmoniji sa egzistencijom. „ Predavanje zna...