20.9.09

Osho E-glasnik septembar 2009

OSHO MONTENEGRO
OSHO-YU e-glasnik
www.osho-yu.co.cc
Septembar 2009, broj 14
PREDSTAVLJAMO VAM

Osho N i r v e s h a meditacioni centar, ItalijaOsho Nirvesha meditacioni centar je osnovan 21 marta 1994 i smješten na 6 hektara šumovite zone u Toskani, 45 kilometara od Livorna. Udaljen samo 7 kilometara od mora i 2 kilometra od obližnjeg gradića Bibona, omogućava tišinu za odmor, meditaciju i spiritualno iskustvo.
U centru je stalno nastanjeno 10-ak članova koji se bave poljoprivredom, održavanjem imanja i organizovanjem kurseva, seminara i eko turizma prožetog meditacijom.

Cilj članova ovog meditacionog centra je da ostvare uspostavljanje veze između svog unutrašnjeg sklada i okolne prirode. Stvaralaštvo, lično unutrašnje traganje, radost i rast su plodovi njihovog iskustva koje žele da podijele sa posjetiocima.

Usljed blage klime dnevne aktivnosti centra se odvijaju uglavnom u prirodi na prostranom imanju koje je izolovano i koje nudi mogućnost osame i opštenja sa pitoresknim ambijentom.
Meditaciona sala je prostrana oko 100 kvadrata sa drvenim podom. Opremljena je ozvučenjem, CD-om i mikrofonima, prostirkama i ležajima za masažu.
Programi i kursevi se organizuju tokom cijele godine i okupljaju veliki broj posjetilaca.


Adresa:OSHO Nirvesha Meditation Center
La Muraglina
I - 57020 Bibbona
Tel: 0039 0586 670368
Fax: 0039 0586 671700
Skype vorhanden
www.nirvesha.netPOGLEDAJTE

OSHO TEERTH, Projekat Ekološki Park

OSHO LOTOS KNJIGA
BUNTOVNIK
Ovo je knjiga koja na najbolji način objašnjava Oshov princip Novog čovjeka - Zorba Buda. Živjeti sada i ovdje.
PRIHVATI ŽIVOT KAO PRELIJEPU ŠALU

Voljeni Osho,
koja je tajna stvarnog buntovnika što mu omogucava da uništi stare strukture da ustane protiv cijelog
svijeta, a da i dalje ostane vedar i izmakne zamki prevelike ozbiljnosti?

Tajna leži u tome da ne budeš previše tajnovit. To je samo jedna otvorena tajna.
Pravi buntovnik nosi razumijevanje trenutacnosti života, neizbježnosti smrti: da ništa tako ne može
zaplašiti, ništa ga ne može navesti na kompromis. U takvom trenutacnom životu ti si sasvim u prilici da živiš
nekompromisno, a pošto je i smrt neizbježna tada uopce nema potrebe za nagodbama, prilagodivanjima.
Pošto je život tako kratak, buntovnik cini sve što je u skladu sa njegovim mogucnostima i potrebama
njegovog bica - sve u cemu uživa da stvara i isto tako sve ono što treba uništiti kako bi se omogucilo da
prava kreacija izide na vidjelo. On nije destruktivan; cak iako se dogodi da nešto uništi to nije destruktivno
vec je u službi stvaralaštva. I on i dalje opstaje… jer nije reakcionaran, on nema ništa posebno protiv bilo
koga ili cega; on ostaje razigran jer je sva njegova kreativnost igra. On nije ozbiljan pošto je i ozbiljnost dio
starog, bivšeg covjeka.
Novi covjek, buntovnik ima izuzetni osjecaj za humor, On se može smijati pred smrcu. Dok živi, dok se
bori, dok stvara ili razara on nije nikada preozbiljan: on se samo smije svemu sa radošcu. On nije ojadena
osoba - on se upravo protiv toga bori. On želi da se sav svijet ispuni smijehom; on želi da stvori takvu religiju
koja bi bila bazirana na smijehu kao na temeljnoj doktrini. I što postoji da te može sprijeciti na tom putu, cak i
da citav svijet Buddhe protiv tebe? To te samo može još više ojacati, dati ti još više snage jer ti pruža
zakljucak da ono što upravo radiš predstavlja buntovni akt. Inace, zašto bi citav svijet bio protiv tebe?
Stvarna ljepota buntovništva te samo obasipa cvijecem jer bivajuci buntovnik ti dospijevaš do svojih najviših razina - i do svojih neslucenih dubina bica.

Cijena knjige 5 E
Sve narudžbe slati na adresu:
osho.montenegro@gmail.com


OSHO BISER

LJUBAV
Ispunite vaš život ljubavlju. Ali vi ćete reći: "Mi uvijek volimo." A ja vam kažem da veoma rijetko volite. Vi možda žudite za ljubavlju... a postoji velika razlika između to dvoje.
Voljeti i trebati ljubav su dvije veoma različite stvari. Mnogi od nas ostaju nalik djeci tokom cijelog života jer svi traže ljubav. Voljeti je veoma tajnovita stvar; a žudjeti za ljubavlju je veoma djetinjasta stvar. Mala djeca žele ljubav; oni rastu kada im majka daje ljubav. Oni trebaju ljubav i od drugih, takođe, zato ih porodica voli. Kada oni ostare, ako su muževi, oni trebaju ljubav od svojih supruga, a ako su u pitanju supruge, one trebaju ljubav od svojih muževa.
Bilo ko da želi ljubav, ta osoba pati jer se ljubav ne može tražiti, ljubav se samo može davati. U traženju ne postoji izvjesnost da ćete to i dobiti. Ako osoba od koje očekujete ljubav očekuje ljubav od vas, onda je tu problem. To će biti nešto nalik dva prosjaka koji su se sreli i prose jedan od drugoga. Svuda u svijetu postoji ratni problem između muža i žene, a jedini razlog za to je što oboje očekuju ljubav ali su nemoćni da daju ljubav.
Razmislite malo o ovome - o vašoj stalnoj potrebi za ljubavlju. Vi želite da vas neko voli, i ako vas neko voli, vi se osjećate dobro. Ali to što ne znate je da vas drugi vole samo zato što oni želi da vi volite njih. To je isto kao da neko baca mamac za ribe: on to ne baca da bi ribe jele, on to baca da bi ih ulovio. On ne želi da to daje ribi, on to radi samo zato što želi ribu. Svi ljudi koje okolo vidite da su u ljubavi, oni samo bacaju mamac da uhvate ljubav. Oni će na trenutak baciti mamac dok druga osoba ne počne da osjeća da tu postoji mogućnost da dobije ljubav od te osobe. Tada će i on pokazivati ljubav dok oboje ne shvate da su prosjaci. Oni su napravili grešku: svako je mislio da je ona druga osoba car. U neko vrijeme oboje shvate da nijesu dobili ljubav od onog drugog, a tada nastaju trvenja.
Zbogo toga se o bračnom životu misli da je pakao jer svi vi želite ljubav ali ne znate kako da je date. To je osnovni uzrok svih sukoba. Sve dok se ne dogodi ono o čemu sam vam govorio, odnos između muža i žene nikada neće biti harmoničan bez obzira kakvo usaglašavanje budete činili, bez obzira kakav brak budete imali, bez obzira kakva pravila bude društvo nametalo. Jedini način da odnos učinite boljim je da shvatite da se ljubav samo može davati a ne tražiti. To se samo može davati. Bilo što da primite je blagoslov, to nije nagrada za ljubav. Ljubav se daje i sve što primite je samo blagoslov, to nije nagrada. Čak i ako ništa ne primite, vi ste uvijek srećni da ste bili u mogućnosti da dajete.
OSHO
Staza meditacije
(c) Osho International FoundationOSHO MEDITACIONA TEHNIKA

PROMATRANJE PRAZNINE U GRADSKOJ VREVI
Šiva reče: Dok si u svjetovnoj aktivnost, zadrži pažnju između dva daha, i to upražnjavaj - nakon nekoliko dana budi nanovo rođen.

Bilo što da radite, zadržite pažnju na prazninu ili jaz između dva daha. To morate upražnjavati za vrijeme svakodnevne aktivnosti. Mi smo već tumačili tehniku koja je potpuno slična. Sada ćemo napomenuti samo jednu razliku, a to je da se ova tehnika mora upražnjavati tokom svakodnevnih aktivnosti. Nemojte je koristiti izolovano. Ona se treba koristiti onda kada činite i nešto drugo. Ako jedete, jedite i obratite pažnju na prazninu. Ako hodate, nastavite da hodate i pažljivo osmatrate prazninu. Kada odete na počinak, lezite u krevet, neka san dolazi, ali vi nastojte da pažljivo opažate tu prazninu.
Zašto tokom aktivnosti? Zato što aktivnost isključuje um. Aktivnost neprestano priziva vašu pažnju. Ne budite isključeni. Budite usmjereni na prazninu ali nemojte prekidati djelovanje; neka se vaša aktivnost nastavi. Vi treba da posjedujete dva sloja egzistencije: djelovanje i bitisanje. Mi imamo dva sloja egzistencije: svijet djelovanja i svijet bitisanja, periferiju i centar. Nastavite da radite na periferiji, u pozadini, nemojte prekidati sa time. Ali nastojte da djelujete sa pažnjom i ka centru. Što će se dogoditi? Vaša aktivnost će postati gluma, isto kao da igrate svoju ulogu.
Ako se ova metoda upražnjava, vaš život će postati jedna duga predstava. Vi ćete biti glumac koji igra svoju rolu; vi treba da postanete ta rola. Tada to više neće biti predstava. Vi ste to zamijenili sa životom. To je ono što mi upravo i činimo. Svi misle da žive svoj život. To nije život. To je samo uloga - dio koji vam je dat od strane društva, okoline, kulture, tradicije, od strane države, raznih okolnosti. Vama su dali ulogu. Vi to i igrate; vi ste se poistovjetili sa time. Da biste prekinuli to poistovjećenje, upotrijebite ovu tehniku. Ona je namijenjena da pripremite sebi psihodramu - tek samo igre radi. Vi ste usmjereni ka praznini između dva daha, a život se odvija na periferiji. Ako je vaša pažnja usmjerena ka centru, vi nijeste na periferiji; to je upravo "pod-pažnja". To se događa negdje blizu vaše pažnje. Vi to možete osjetiti, možete to spoznati ali to nije značajno. To je upravo kao da se ne događa vama.
Ja ću ponoviti ovo: ako budete koristili ovu tehniku, cio život će vam izgledati kao da se uopšte ne događa vama - kao da se to događa nekome drugome.

OSHO
KNJIGA TAJNI
Copyright Osho International Fundation
MAJSTOROV SMIJEH

Poslije niz godina jedna izuzetno ortodoksna sekta je napravila svoj gigantski kompjuter u Tel Avivu.
Bila je to era izuzetnih otkrica u oblasti mehanike i tehnike, a oni su taj kompjuter napravili sa svrhom da im da odgovor na samo jedno pitanje. I tog izuzetnog dana, sa strahom i išcekivanjem, postavljeno je pitanje mehanickom mozgu: “Postoji li Bog?”
Kompjuter zasvijetli, okrenu svoje vrpce, zapišta i izbaci odgovor. “Postoji s a d a.”


Kontakt: osho.montenegro@gmail.com


Osho E-glasnik mart 2022. br. 72

  OSHO ®      E - Glasnik Mart 2022. broj 72 -Vizija  Novog čovjeka - Tema:    PREDAJA –   u harmoniji sa egzistencijom. „ Predavanje zna...