29.5.19

Osho E-glasnik maj 2019. br. 38

OSHO MONTENEGRO

Maj 2019, broj 38

Tema

HARMONIJA

Suština mudrosti je biti u harmoniji sa prirodom, sa prirodnim ritmom univerzuma. Uvijek kada ste u harmoniji sa prirodnim ritmom univerzuma, vi ste pjesnik, vi ste slikar, vi ste muzičar, vi ste plesač.


Živjeti u harmoniji znači živjeti ispravno, znači živjeti potpuno. To ne znači da treba da budete puni vrlina, to znači da treba da budete cjeloviti. Ispravno nije protiv pogrešnog ili protiv grijeha. Ispravno je samo protiv da budete djelimični. Ne budite jednostrani, ne budite nepotpuni. Ispravno nema ništa sa nekim ciljem, sa nekim savršenim idealom. Ispravno ima sa osjećanjem prema ovom trenutku. Ako se osjećate dobro, to je ispravno. Nešto što je lagodno je ispravno, radost je ispravna.

Zato slavite ovaj trenutak, radujte se ovom trenutku, uživajte u ovom trenutku – a sjutra će se samo pobrinuti o sebi. Ne brinite za sjutra. Onog trenutka kada počnete da razmišljate da možda radite loše, da treba da krenete pravilno, ego je tada ušao. Ego je taj koji brine o ukrašavanju: moralnosti, dobroti, vrlini, poštovanju, nekim obavezama. Zato samo ostanite u sadašnjosti što je moguće više, i sve će ići dobro. Ako je ovaj trenutak u redu, sve naredno će biti u redu.
Ovo je definicija ispravnosti: ako ste sretni u ovom trenutku, ništa neće biti loše. Sreća je siguran pokazatelj da stvari teku u skladu sa cjelinom; vi ste sjedinjeni sa univerzalnim. Sreća se ukazuje samo onda kada postoji harmonija između vas i cjeline: kada nema sukoba, kada nema bola. Tada postoji samo čista radost – a ta radost je nevjerovatna jer za nju ne možete naći nijedan uzrok. Ne možete objasniti zašto je ona prisutna. Ona je neočekivano prisutna, ona je sasvim prisutna; ona je prisutna bez ikakvog razloga; ona je jednostavno tu. Ona je prisutna kao tajna. Zato živite u ovom trenutku, i malo po malo počnite da odbacujete te napetosti zbog budućnosti. Ako nešto radite loše, vi to radite loše; nema ničega lošeg u tome. Nemojte biti kukavica – budite hrabri. U životu se dogodi nekoliko loših stvari. Zapravo, one su dio života.
Vi ne možete istkati platno ako ne ukrstite niti jednu naspra druge, vertikalna nit se ukršta sa horizontalnom; inače, platno se ne može napraviti. Dobar čovjek je jednostavno dobar. On je skup niti; on nije platno. Loš čovjek je jednostavno loš. I on je skup niti, nije platno. Cjelovit čovjek je oboje. On prihvata i boga i đavola, dan i noć, oboje. A u tom prihvatanju je prevazilaženje. U istinskom prihvatanju, vi nijeste ni dobri ni loši. Vi ste otišli iza toga, vi ste postali svjedok. A to je prava svetost.
Zato nemojte pokušavati da budete dobri, nemojte pokušavati da budete ispravni. Ne pokušavajte da izbjegnete pogrešno, ne pokušavajte da izbjegnete loše, jer će tada vaš život izgubiti svu svoju so. Postaćete neukusni. Sveci su neukusni – makar takozvani sveci. A pravi svetac ima ogromnu protivrječnost u sebi; on je paradoksalan. On je oboje: sladak i gorak. On je mračan kao mračna noć, a ispunjen je svjetlošću kao sunačano podne. On je jednostavno nalik djetetu. Vi ga skoro možete nazvati ludom. Tako je Sveti Franjo zvao sebe – a bio je mudar koliko je to moguće.
Tako to ide – prasnete, stišate se; izdahnete, udahnete. Tako to ide – sreća, tuga; dobro i loše, ispravno i pogrešno. Zato nemojte brinuti zbog toga. Samo vjerujte životu. Ja vas učim povjerenju – da imate povjerenja u život. Zato ako vas nekada život odvede u neki pogrešan pravac, pođite tim putem. Nemojte se odupirati tome; jednostavno sasvim uđite u to, bilo što da život želi da naučite kroz to iskustvo, nastojte da naučite; vi ćete ponovo izaći iz toga.
OSHO
God Is Not For Sale

                                                                                                                              

RAVNOTEŽA

Osoba koja neprestano obavlja neki intelektualni posao nikada se ne opušta. Ona ne skreće svoju energiju u neki drugi pravac, zato njen um nepotrebno djeluje samo u jednom pravcu. To stvar dosadu. Misli, sve više misli, stalno dolaze i odlaze; energija se rasipa, gubi. Vi ne možete uživati u tome; naprotiv, vi ćete biti nezadovoljni i opterećeni sa tim nepotrebnim teretom. Ali um ili intelekt nije krivac. Pošto nije omogućena neka alternativna dimenzija, pošto nijesu otvorena neka druga vrata, energija neprestano kruži unutar vas.
Energija nikada ne može biti u zastoju. Energija znači nešto što nikada nije u zastoju, nešto što uvijek teče. Opuštanje ne znači da je energija u mirovanju ili spavanju; naučno gledano, opuštanje znači da tada energija teče kroz neki drugi kanal, u neki drugi pravac – ona je ušla u neku drugu sobu. Ali čak i ako je ta soba drugačija, ako nije sasvim drugačija od sobe u kojoj ste ranije bili, um se neće opustiti. Na primjer, ako radite na nekom naučnom problemu, vi ćete se moći opustiti samo ako čitate neki roman. Rad je drugačiji: baviti se naučnim problemom znači biti aktivan – veoma muški način – dok je čitanje romana pasivno, što je sasvim ženski način. Čak i ako koristite isti um, vi ćete biti opušteni jer je to suprotna strana uma koji ste koristili. Vi ne rješavate ništa, vi nijeste aktivni; vi ste samo primalac, nešto primate. Dimenzija je ista, osim što je emocija, suprotna strana, bila u to unesena.
Na isti način, kada volimo, intelekt uopšte ne ulazi u igru. Tada se događa nešto sasvim suprotno: iracionalni dio vaše ličnosti ulazi u djejstvo. Inteligencija mora biti uravnotežena ljubavlju, a ljubav mora biti uravnotežena inteligencijom. Obično se ta ravnoteža nigdje ne nalazi.
Ako je neka osoba zaljubljena, i počne da zanemaruje neki intelektualni rad, i to će stvoriti dosadu. Čak i ljubav postaje naprezanje ukoliko je to neka dvadeset četiri časovna aktivnost. Kada se izgubi izazovnost, i uživanje se tada gubi: razigranost će biti izgubljena, i to će postati samo neki rad. Isto se događa i sa intelektualcem koji zapostavlja emocionalnu stranu svog bića.
Ta dva dijela, te dvije strane, moraju biti u ravnoteži, tek tada se rađa jedno cjelovito i individualno biće.

Osho
The Great Challenge
TERAPIJA

NAPETOST

Vaše poistovjećenje sa svakom vrstom teških misli, strahova: smrt, bankrotstvo, dolar koji pada, svakovrsni strahovi, to su vaše napetosti, i one utiču i na vaše tijelo, takođe. Vaše tijelo postaje napeto jer tijelo i um nijesu dvije zasebne cjeline. Tijelo-um je jedan sistem, zato kada je um napet, i tijelo postaje napeto.
Vi možete početi sa svjesnošću; tada vas svjesnost oslobađa uma i poistovjećenja sa umom. Prirodno, tijelo počinje da se opušta. Vi više nijeste vezani, i napetost ne može bitisati pod svjetlošću svjesnosti. Vi možete početi i sa drugog kraja, takođe. Samo se opustite, neka sve napetosti otpadnu, a kada se opustite bićete iznenađeni da se u vama ukazala određena svjesnost. Oni su neodvojivi. Ali lakše je da se krene od svjesnosti; početi sa opuštanjem je malo teže jer čak i trud oko opuštanja stvara određenu napetost.
Mi na Istoku nikada ne započinjemo meditaciju sa opuštanjem; mi počnemo meditaciju sa svjesnošću. Potom opuštanje dođe samo od sebe, vi to ne morate sami da dovedete. Ako biste to morali da dovodite, postojala bi određena napetost. To će doći samo od sebe; tek tada će to biti čisto opuštanje. MEDITACIJA

„DA, DA, DA“.
                  


Stvorite mantru od riječi „da“. Svake noći, prije no što odete na spavanje, ponavljajte „da, da“ i uskladite se sa time; njišite se sa time, neka to uđe u čitavo vaše biće, od stopala pa do glave. Neka duboko prodre. Ponavljajte „da, da, da“. Neka to bude vaša desetominutna noćna molitva, a potom pođite na spavanje.
Rano ujutro, najmanje tri minuta sjednite na krevet. Prva stvar koju treba uraditi je da ponavljate „da“ i da uđete u takvo osjećanje. Tokom dana, uvijek kada počnete da se osjećate negativno, samo zastanite bilo gdje na ulici. Ako možete reći glasno „da, da“, to je dobro. U protivnom, makar kažite tiho „da, da“.

„Narandžasta knjiga
OSHO ARTModerno slikarstvo na Zapadu je previše pod uticajem tehnologije. Ono je izgubilo ljepotu; ono više ne može pomoći da vas odvede do božanskog prisustva koje omogućava egzistencija. Naprotiv, ono samo odražava bolestan um čovjeka. Gledajući zapadnjačko slikarstvo, vi ćete osjetiti vrtoglavicu, mučninu, tegobu.
Zen majstori slikaju, takođe, ali njihovo slikarstvo je sasvim drugačije. Gledajući zen slikarstvo, vi ćete se osjetititi uzvišeno; osjećanje suptilne radosti će se javiti u vama. Vi ćete tada poželjeti da plešete, ili da pjevate ili da zasvirate na vašoj flauti. Zen slikarstvo dolazi sa druge strane, sa mistične strane.


HAIKU
Uko je napisao mali haiku. Neka on utone duboko u vas.


SMIRUJUĆI SVJETLUCANJE
ZVIJEZDA –
NOĆNA KIŠA.

Mora da je sjedio u njegovoj maloj kolibi i gledao svjetlucanje zvijezda u noći, a onda iznenada – noćna kiša je umirila treperenje zvijezda. Zašto je on ovo napisao?
U tome je sadržan čitav manifest. Zvijezde su tu, ono sijaju; kiša naiđe, oblaci dođu, i zvijezde iščeznu, ali su i dalje prisutne. Oblaci ili kiša ih ne mogu odnijeti.
Vaša budnost je upravo vaše unutarnje treperenje, vaša unutarnja svjetlost. Kiša dođe, dođu i oblaci, ali oni i prođu. Vaša unutrašnjost ostaje netaknuta. Vaše svjetlucanje nije svjetlucanje zvijezda koje može biti odnešeno ili koje može biti izbrisano čak i na tren.
Vaša svjetlost i vaša tišina su veoma duboko ukorijenjeni u vama tako da nema načina da se ponište. Vi ste to poništavali. Svi su pokušavali da izbjegnu budnost, ali nijeste u tome uspjeli. Zato vas uvjeravam. Prije ili kasnije ćete se umoriti od sakrivanja, bježanja od sebe.
Prije ili kasnije ćete sjesti u tišini, smireno, i iznenada će se dogoditi eksplozija tišine. A to je ono za čim ste tragali u vašim mnogim životima.
VIDEO

EGZISTENCIJA

MAJSTOROV SMIJEH

Kovalski je sjedio u kuhinji i čitao novine.
Njegovoj ženi Olgi je postalo veoma dosadno i nepodnošljivo.
"Hej, Kovalski", reče Olga, "hoćeš li me odvesti u zoološki vrt?"
"Ne, draga", odgovori Kovalski, "bilo ko da želi da te vidi može da dođe ovamo.”

Copyright © Osho International Foundation.
za pretplatu na e-glasnik prijavite se na zvanicnu facebook stranu 
ili na mail:osho.montenegro@gmail.com

Ili se pridružite grupi 
OSHO klub PodgoricaOSHO is a registered trademark of Osho International Foundation, used with permission, www.osho.com/trademarks
Some material used here (images and text excerpts) is Copyright © OSHO International Foundation, www.osho.com/copyrightOsho E-glasnik mart 2022. br. 72

  OSHO ®      E - Glasnik Mart 2022. broj 72 -Vizija  Novog čovjeka - Tema:    PREDAJA –   u harmoniji sa egzistencijom. „ Predavanje zna...